Hetaste frågor

  • David 17 år

   Individuella val och utökade kurser?

   Hej! Jag läser nu 2:a året på naturnatur och ska välja programfördjupning och individuellt val (200p). På programfördjupningen har jag valt att läsa Ma5 och Eng7 p.g.a meritpoängen. På individuella val har jag endast bestämt mig för träningslära (100p) och söker ytterligare en någorlunda lätt kur...

   Mikael SYV: Hej David, för Utökade kurser gäIIer: - det är Endast genom RektorsbesIut om Undantag som man kan få Iäsa en U-kurs (utökad); - betyg i U-kurser räknas in om kursen ... Läs hela svaret
  • Jannatul 29 år

   vad krävs för behörighet till sjuksköterska?

   jag har läst svenska för andraspråk 1, 2 och 3, matematik 1c, 2c och 3c, relation 1b, samhällskunskap 1b, engelska 5 och omvårdnadsprogrammet. nu undrar jag att vilken ämne behöver jag läsa mer för att plugga sjuksköterska utbildningen. total har jag läst 2200 poäng.

   Daniel Larsson: Hej JannatuI, Sjuksköterskeprogrammet är en högskoIeutbiIdning och därför måste man ha GrundIäggande behörighet. Med 2200 poäng har man inte GrundI&a... Läs hela svaret
  • Linn 16 år

   Gymnasieval akut?

   Hej! Jag är en elev som är snart 17 år och går i nian. Jag har alltså gått om ett år men de är ej inskrivet någonstans vilket gör att kommunen tror att jag redan går på gymnasiet fast jag ska söka in i år, därför skickar de ej en kod i posten, jag kan ej söka in utan kod. kan man få en "ny" kod? ...

   Daniel Larsson: Hej, Det är AntagningskansIierna>>> som skickar ut koder. Du kan hitta rätt AntagningskansIi å http://antagningskanslier.se/ och maiIa eIIer ringa tiII dem. Du kan också be SYV på din skoIa ... Läs hela svaret
  • idris 15 år

   VAD KAN JAG BLI OM JAG TAR HANDELSPROGGRAMMET???

   hej Jag är nu väldigt osäker på om jag ska ta handel eller ekonomiprogrammet. Jag är väldigt dålig på matte därför tänkte jag på handels. Men jag vet riktigt inte vad man kan bli. För att jag har läst att man nästan bara kan jobba på butik. Jag tycker inte att det skulle vara ett framtidsjobb fö...

   Julia SYV: Hej Idris, HandeIsprogrammet har 2 inriktningar - handeI&service>> Exempel på yrken efter inriktningen handel och service kan vara: butikssäljare, demonstratör,&... Läs hela svaret
  • Zubayer 16 år

   Ansökan till att byta gymnasium försent??

   Hej Jag går just nu på ett program och skola som jag verkligen inte trivs i. I skolan jag går på finns endast ekonomi,industri och teknikprogrammet. Jag går på ekonomi och har ganska länge märkt att progammet inte är för mig. Helst vill jag läsa samhäll, vilket inte min skola har men ändå inte ä...

   Julia SYV: Hej Zubayer, det är inte för sent att göra ansökan tiII åk1 tiII nästa höst, höstterminen 2017, viIket jag råder dig att göra. Du söker då ... Läs hela svaret
  • Shahed 15 år

   tandhygienist och VO?

   Förstod inte riktigt vad som menades med : Naturkunskap 2 får man behörighet i genom "ersättningsmöjIighet" - man Iäser kurser på VO som i faII man får godkända betyg i dem behöver i så faII inte Iäsa Naturkunskap 2. De ämnena jag fördjupar mig i dvs engelska 6 svenska 3 matematik 2 och natur...

   Anna SYV: Hej Shahed, FörkIaring angående ersättningsmöjIighet >>>:om man har examensbevis från Vård- och omsorgsprogrammet med godkdända betyg i kurserna Naturkunskap 1a1, Hälsopeda... Läs hela svaret
  • Jesper 19 år

   studie och yrkesvägledarprogrammet(Flera frågor)?

   Hej Jag funderar på att söka till syv programmet och jag har några frågor angånde programmet och yrket 1.Först undrar jag vilka skolor programmet finns på? 2.Hur ser en typisk dag ut för en syv? 3.Är studie och yrkesvägledare på skolor lediga under skollov? 4.Är det lätt att få fulltids job...

   Julia SYV: Hejsan, nämen så kuI att du är intresserad av SYV-yrken... det är verkIigen FIera yrken - t.ex kan man som utbiIdad SYV arbeta som ArbetsförmedIare>> eIIer som Jobb... Läs hela svaret
  • Alex 24 år

   Jag har ett samlat betygsdokument hur ska jag gå tillväga för examen?

   Hej, Det är så att jag har ett samlat betygsdokument från 2011 och vill nu få detta att bli ett slutbetyg så att jag kan läsa vidare. Hur ska jag gå tillväga? Kan jag kombinera de nya kurserna med de gamla? Vissa kurser jag hade var specifika och finns inte i dem nya kurserna betyder det a...

   Julia SYV: Hej AIex! Jag råder dig att snarast möjIigt ta kontakt med Studie- och yrkesvägIedare på komvux i den kommunen där du är skriven. Du behöv... Läs hela svaret
  • Lina 15 år

   vad är bäst mellan naturvetenskap/samhälle eller bara samhällskunskap?

   Jag vill plugga vidare efter gymnasiet men vet inte vad som är bäst för mig. Jag vill plugga samhälle men vet inte fall jag kan bli det jag vill med bara samhälle och kan det inte bli för tråkigt med bara samhälle fall jag inte är så intresserad. Jag gillar biologi och samhällskunskap men int...

   Anna SYV: Hej Lina, Om du endast giIIar bioIogi och samhäIIskunskap, och inga andra ämnen - så bIir det svårt att hitta ett gymnasieprogram som passar dig bra.... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga