1 Svar

  Liselotte SYV på GymnasieGuiden

  Hejsan!
  Huvudregeln är den att från 1 juli det kalenderåret som man fyller 20 år, så "hör" man i stället för gymnasiet - till Komvux. Kurser på grundskolenivå får läsas i alla de olika svenska kommuner, men kurser på gymnasial nivå läser vuxna (över 20 år) i den kommunen eller via komvux i den kommunen där de är folkbokförda.
  Om undantag kan göras och en elev på en av gymnasiets IM-program kan fortsätta läsa på gymnasiet, trots att hen fyllde 20 år, får man fråga på Skolverket (ring 08-527 332 00). Vi har tidigare ställt en liknande fråga till skolverket men fick inte något klart eller definitivt svar, utan fick svar att "det beror på hur rektor tolkar reglerna" (det är i alla fall som vi har tolkat skolverkets svar). Så, mitt råd är att du frågar rektor på den skola där personen läser IM om hen vill fortsätta läsa IM på den skolan. Om personen vill gå över till komvux, så är det helt OK, då personen från 1 juli 2021 gammal nog att "gå över" till komvux.

  Liselotte
  • Kvinna : Tack
  • Mikael : vi på fråga SYV är glada om våra svar blir till hjälp!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga