Gabriella

  Hej. Jag började läsa på läkarprogrammet på VT21 men jag är osäker på att fortsätta med det gamla programmet. Om jag fortsätter enligt de gamla regler kommer jag att ta examen VT26. Om jag räknar med 10 månader väntetid på en AT-tjänst i Skåne och 18 månader av AT kommer jag att få legitimation som läkare någon gång i slutet av 2028. Om jag istället skulle börja på det nya programmet skulle jag ta examen och legitimationen VT27. Sen är det sant att man inte vet något om väntetiden för BT men samtidigt borde jag vara den första kullen som kommer ut och om det inte finns lediga bastjänstgöring för oss kan det inte finnas för någon annan överhuvudtaget. Jag skulle spara tid med det nya programmet eller är jag helt ute och cyklar? Jag skulle kunna ta ett studieuppehåll nu och återuppta mina studier HT21 så att jag gör min entré i det 6-åriga programmet. En annan fråga jag har är om man behöver göra bastjänstgöring eller om man kan nöja sig med sin legitimation och börja att jobba till exempel på en vårdcentral.

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Gabriella,
  du kan ansöka om studieuppehåll och se vad du får för svar. Jag är inte alls säker på att du skulle få ett positivt beslut. Den anledning du uppger är inte en sådan anledning som jag skulle bedöma som "giltig" för att bevilja studieuppehåll, men jag beviljar inte studieuppehåll, jag vill bara påminna om att det inte alls är självklart att få ta studieuppehåll med bibehållen studieplats.
  Om du får Nej på ansökan om studieuppehåll (vilket jag tyvärr tror blir fallet), kan du söka till HT 2021 och se om du kommer in på läkarprogrammet i konkurrensen mot andra som kommer att söka. Även om man har 22.5 i meritvärde är det inte säkert man kommer in pga det kan bli fler sökande med högsta meritvärde än platser på utbildningen, och då är det kanske HP-resultatet eller i sista hand utlottning som avgör.
  Skulle du komma in på läkarprogrammet till hösten men samtidigt avklarat vårterminens kurser till sommaren, ansöker du i så fall om Tillgodoräknande av tidigare utbildning och får svar om du kan hoppa över vissa kurser eller över en hel första termin. Det kan inte vi på FRåGA SYV svara på. Vi kan inte heller svara på frågan om BAS-tjänstgöring, som blir aktuell först om 6 år. Det finns vissa planer och tankar kring det, men det kan också bli ändringar "under resans gång". Jag skulle tro att studievägledare som jobbar på läkarprogrammen vet mer; så du får gärna fråga dem.

  Studie- och yrkesvägledare
  • : Bara så att jag uppfattat detta rätt, skulle jag kunna fortsätta att plugga färdigt VT21 och ansöka samtidigt för att komma in HT21?
  • Anna : Ja, det borde du kunna göra. Vi känner inga förbud mot att söka om till samma program som man redan går. Men du får gärna fråga antagningsgruppen på lärosätet där du vill läsa det nya programmet (kanske är det samma lärosäte där du läser redan nu).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga