Mr. Eliasson

  Jag vill bli ämneslärare med fokus Engelska och Svenska: jag jobbar som heltid, tillsvidareanställd, med ett bolån och har inte råd att ta studielån, enbart för att överleva genom månaden, medan jag pluggar. Vilka fristående kurser, på distans, inom både engelska och svenska, m.m., måste jag studera om jag vill åstadkomma en fulltalig lärarexamen inom båda dessa inriktningar?
  Hur många extra engelskakurser skulle jag behöva ta om jag redan, under gymnasietiden, läst upp till Engelska 7 ( i enlighet med GY 11, nya betygssystemet som infördes för årskull 2011)


  Och hur skulle ni lägga fram detta till era chefer på så sätt att de skulle uppmuntra ens utveckling, och att då behöva kanske gå ner i tid men ändå bli betald som 100%?

  • Milla : Inom vilken bransch jobbar du idag?
  • Mr. Eliasson : Jobbar som Mentor (åk8), elevassistent och fritidsledare på en skola i Södertälje.
  • Milla : I så fall så kanske arbetsgivaren kan gå med på att hjälpa dig bli behörig lärare, men det är inte din rättighet att kräva det. Se om du kan få jobb som obehörig lärare och efter några år kan du förhoppningsvis komma med i ngt projekt som VAL eller liknande projekt.

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  att ta ut lärarexamen tar minst 3 år om man läser på lärarhögskolan på heltid men då blir man ämneslärare på grundskolan med Ett undervisningsämne... vilket är ju "mindre bra". Det är mer fördelaktigt att sikta på att bli ämneslärare på gymnasiet (hen har behörighet att även undervisa i grundskolans senare år i samma ämnen).
  Att bli behörig gymnasielärare i engelska och svenska skulle ta 5.5 läsår om man läser på heltid; det är en lång utbildning. Att jobba heltid + läsa samtidigt på heltid är inte rimligt... kanske under en kort period på ett par månader skulle det gå, men inte på flera års tid... 
  Att en arbetsgivare skulle låta dig jobba mindre (gå ner i arbetstid) men bibehålla din heltidslön är jag ganska tveksam till att det skulle gå... det finns dock exempel på att det löser sig på det sättet men då jobbar man t.ex som obehörig lärare i några år och kommer in i ngt projekt som hjälper obehöriga lärare skaffa sig formell behörighet och man kan i så fall få lov att t.ex jobba 75% och studera 50% samtidigt och bibehålla mer eller mindre heltidslön... det kan förekomma lite olika lösningar i sådana fall. Arbetsgivaren är i så fall mycket intresserad att "omvandla" sina obehöriga lärare till behöriga/legitimerade lärare och då kan det gå att förhandla sig till en lösning där man jobbar mindre men bibehåller heltidslön... 
  Jag vet inte inom vilken bransch du jobbar idag ... fundera på varför din arbetsgivare skulle vara intresserad att hjälpa dig bli lärare (om du idag ej jobbar inom skolväsendet)?
  Om vi säger att du fortsätter jobba heltid och vill samtidigt försöka skaffa dig lärarbehörighet, då föreslår jag att du börjar läsa 30hp-kurserna i antingen svenska eller engelska; Du måste i så fall bestämma om du hellre vill börja med att försöka bli behörig lärare i svenska eller i engelska. I det ämnet du väljer att satsa på sök läsa 30hp-kurser (minst 3 stycken sådana, alltså behöver du samla på dig 90 högskolepoäng i det ämnet som du väljer att satsa på; det behöver vara 30hp-kurser, t.ex Engelska A, B och C eller Svenska I, II och III och helst lästa på samma lärosäte, detta för att undvika ev."överlappningar" av kursinnehållet). När du har samlat på dig minst 90 hp av 30hp-kurserna i antingen engelska eller svenska, får du se om du hittar KPU, kompletterande pedagogisk utbildning (ett 90hp-program) med rätt innehåll, alltså som utbildar i pedagogik just i rätt ämne och på rätt nivå (med 90 hp i svenska eller engelska kommer du bli behörig till KPU (Kompletterande Pedagogisk Utbildning) för ämneslärare för grundskolan; för gymnasiet kommer krävas minst 120 hp i ett undervisningsämne). 
  Var KPU kommer erbjudas när du blir behörig till KPU och om den kommer erbjudas på deltid och/eller på distans, kan man inte veta på förhand; det förändras från en termin till nästa...
  På heltid skulle man läsa KPU på 3 terminer. Att med endast ett undervisningsämne komma på KPU kan tyvärr ej garanteras. KPU brukar prioritera de som ska bli lärare i flera ämnen. Grundskolelärare är ofta behöriga i tre ämnen; gymnasielärare i två ämnen. 
  Trots att det är lärarbrist i Sverige, finns det tyvärr inte några enkla vägar till lärarbehörighet. Men just på grund av lärarbrist kan du kanske börja jobba som obehörig lärare och efter några år komma in i ngt projekt (som t.ex VAL, vidareutbildning av lärare) som hjälper obehöriga lärare att bli behöriga.
  Du får gärna samråda med studievägledare på lärarhögskolorna.
  ..... du frågar också om Engelska 7 i relation till ämnet engelska på universitetsnivån. Eng7 är en gymnasiekurs på 100poäng; den kan läsas på heltid på fem veckor. Kurser á 30 hp på högskole-universitetsnivå omfattar heltidsstudier på 20 veckor. I studietid motsvarar, alltså, eng7 en fjärdedel av första kursen som du behöver läsa på högskole-universitetsnivå som kan heta Engelska A, 30 hp; eller Engelska 1, 30 hp eller Engelska I, 30 hp (olika namn kan förekomma på olika lärosäten). Det är bra om du har godkänt betyg i Eng 7 men du kommer inte kunna tillgodoräkna dig några högskolepoäng på grund av gymnasial kurs eng7. Den är för liten och ligger på lägre nivå än universitetsstudier.
  Du får dock + 1.0 meritpoäng (i fall du ej redan genom andra kurser uppnår 2.5 meritpoäng som är max). Och detta hjälper i konkurrensen om utbildningsplats på svenska högskole-universitetsutbildningar.
  ***********
  Jag förstår att du har bolån och inte har råd att gå från heltidslön till att leva på studiemedel.... men jag vet inte vad jag kan ge dig för förslag mer än att söka jobb som obehörig lärare, eller att spara pengar så att du senare ska ha råd att i flera år studera till lärare på heltid. Du kan också försöka hitta distans/deltid för att läsa svenska eller engelska 30hp-kurser och hoppas sedan att du även hittar KPU på deltid-distans och att du också kommer in på KPU, vilket ej kan garanteras på förhand. Men i så fall kan man fortsätta läsa fler högskolepoäng i sitt andra undervisningsämne för att senare försöka komma in på KPU med flera undervisningsämnen (vilket ökar chanserna att bli antagen till KPU).
   

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga