1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  HEJ,
  du måste fråga studievägledare på den institutionen dit du vill byta för att läsa den önskade utbildningen. Allmänt gäller: för att kunna komma in i senare del av programmet måste flera villkor vara uppfyllda: för det första, så måste ledig plats finnas på programmet (som kan uppstå på grund av avhopp); för det andra, så måste de utbildningsansvariga besluta om att anta nya studerande till de tomma platserna (vilket inte behöver ske per automatik, t.ex så kanske finns flera studerande som ska komma tillbaka till sina studier på det aktuella programmet efter t.ex föräldraledighet eller militärtjänstgöring eller efter en längre sjukskrivning) och då vill inte institutionen ta in någon även om ledig plats finns för att det nästkommande termin blir för många studerande på utbildningen. Sedan måste också möjlighet för den studerande finnas att kunna uppnå examen från det programmet som hen ska byta till; här tittar de utbildningsansvariga på vilka kurser som hen har godkända betyg i. 
  Det finns alltså inte någon "rekommenderad väg" eller i alla fall så känner vi inte till den här på fråga syv... Vad jag kan tipsa om är att du tittar på vilka kurser som ingår i första terminen på det programmet som du egentligen vill komma in på och att du sedan försöker hitta de kurserna att söka till (som fristående kurser); det är inte alltid så att alla kurser som ingår i programmen som också ges som fristående; och så kan antagningsgränserna till de fristående kurserna ligga t o m högre än till programmet i vilket de kurserna ingår. 
  En annan sak som du får fundera på är om du vill söka till alla de olika orter där programmet ges (det programmet som du helst vill komma in på); det är inte alltid lätt att flytta, det förstår jag men det kan vara värt det om du ska kunna läsa den utbildning som du egentligen vill läsa; sedan kan man ju också försöka byta ort vilket kan bli lättare att göra än att försöka byta från programmet med en annan inriktning (detta på grund av diskrepans i kursinnehållet mellan programmen). Programmen med samma inriktning borde ha identiska eller i alla fall ganska lika kursinnehåll vilket borde ge en stor fördel i fall möjlighet att byta skulle dyka upp.
  Jag vill också påminna om möjlighet att prövas i HP-urvalet; det känner du säkert till själv men tänkte bara att jag nämner det också. Gör man högskoleprovet flera ggr gäller det högre resultatet. Du kan kika på fragasyv.se/info/hogskoleprovet
  Du får också gärna samråda med studievägledare på de institutioner där "ditt program" ges. De har med stor sannolikhet fått liknande frågor förut och borde kunna ge ett bra svar!
  Lycka till!

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga