Sebastian

  Hej! Jag har gått utbildningen lärare inriktning fritidshem vilket ger mig behörighet för att undervisa i ett estetiskt ämne, jag har då valt idrott. Jag har då behörighet, för att undervisa i idrott och hälsa samt sätta betyg på 6:or. Det jag undrar är hur jag kan plugga vidare för att få behörighet även på högstadiet. Om det går det vill säga. Fritidshemsdelen blev inte riktigt som jag tänkte mig utan det var idrottsdelen som tilltalade mig mest. Tack på förhand.

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Sebastian,
  se avsnitt UTBILDNING i yrkespresentationen Idrottslärare på Framtid.se

  Det bästa svaret på din fråga om hur du blir behörig Idrottslärare även för högstadiet, årskurserna 7-9 på grundskolan, får du från skolverkets avdelning för lärarlegitimationer och från studievägledare på lärarhögskolorna/lärarutbildningar. Min gissning är att du kan nå ditt mål genom att läsa högskolekurser inom ämnet Idrott och hälsa. Du kan också behöva läsa KPU, kompletterande pedagogisk utbildning. Det kan inte heller uteslutas att någon "överbryggande utbildning" finns eller i framtiden kan finnas för att "omskola" personer med din utbildning till behöriga lärare för högre åldrar. Det är också möjligt att genom en komplettering som du vill göra bli behörig lärare för alla åldrar upp till och med gymnasiet. Det vi vet gällde för ett par år sedan och troligtvis fortfarande gäller när skolverkets avdelning för lärarlegitimationer gör sina bedömningar är att i fall man har 90 högskolepoäng i ämnet Idrott och hälsa + lärarexamen, då kan man få lärarlegitimation som gymnasielärare i idrott och hälsa. Och behörig gymnasielärare är automatiskt behörig i samma ämne även på högstadiet.

  Jag vill råda dig att du börjar med att fråga studievägledare på den utbildningen där du läste på lärarhögskolan; hen kanske fick exakt samma fråga från andra studerande och tog reda på svaret, på de olika möjliga alternativ. Frågor om lärarutbildningar och lärarbehörigheter är rätt komplicerade. Förändringar sker också och ibland finns lokala "projekt" som varar under kort tid och sedan försvinner eller förändras. Vi på FRåGA SYV har tyvärr inte expertkundskap i just lärarutbildningar och har inte koll på alla de olika lokala projekt och lokala lösningar som kan finnas.
  Ännu en tanke jag dock har är att i fall du får jobb om "obehörig idrottslärare" t.ex på högstadiet (vilket är möjligt om ingen behörig söker jobbet) och jobbar i några år, så kan möjlighet finnas i framtiden att komma med i något projekt som hjälper "obehöriga lärare" att få formell behörighet (exempel: VAL = vidareutbildning av lärare).
  Det har tidigare hänt att skolverket beviljat utökning av lärarlegitimationen för personer som jobbade (under lång tid, t.ex 8-10 år) som lärare i "fel ämne"; skolverket ansåg då att de genom omfattande arbetslivserfarenhet skaffade sig de kunskaper som "rätt" formell utbildning ger.
  Du kan alltså försöka få jobb som "obehörig lärare" och det kan längre fram finnas olika möjligheter att skaffa sig formell behörighet.
  Att tänka på: högstadielärare är oftast behöriga i 3 ämnen, ibland - i 2 ämnen. Att få heltidsjobb som endast idrottslärare på en och samma skola är ofta svårt. I så fall får man kanske undervisa även i ämnet/ämnen i vilka man inte är behörig eller så försöker man jobba deltid på flera olika skolor. Dock om man får jobb på en stor F-9 skola (förskoleklass t o m årskurs9) då kanske finns möjlighet att få heltidsjobb med endast ett undervisningsämne: Idrott och hälsa.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga