Simon
  Hej.
  Har man större chans att få bli antagen till Doktorandtjänst om man har en Master jämfört med om man "bara" har en Magister? Eller baseras antagningen till Doktorandtjänster på den kvalité man har på sitt examensarbete på Avancerad nivå (den kan ju vara lika bra oavsett om man har en Master eller Magister, även om man har längre tid på sig på Masterprogrammet)?

  2 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej! Läs,nedan, svar från en sakkunnig:

  Det går inte att säga att endera typ av examen skulle vara bättre, så länge den är på en sådan nivå som krävs för antagning till forskarutbildning. I den meningen är uppsatskvalitet viktigare eftersom den kan ge en uppfattning om språklig och analytisk förmåga, vilka är viktiga kriterier. Dessutom är det naturligtvis viktigt att inriktningen på kandidatens utbildning och uppsats stämmer överens med den utlysta doktorandtjänsten. Även relevanta yrkeserfarenheter kan vägas in i bedömningen. 

   

  Mvh

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hejsan, vi ställde din fråga till flera sakkunniga och fick några "lite olika" svar, t.ex:

  "Grundläggande behörighet för forskarutbildning i Sverige är kandidatexamen + minst 60 hp på avancerad nivå. Sökande till forskarutbildningsplats granskas utifrån detta, beroende på utbildningsbakgrund, erfarenhet och kompetens i relation till det som anses krävas för att kunna genomföra den specifika forskarutbildningen (innehåll, forskningsområde, metoder). Det kan vara så att sökande har gjort kurser/utbildning på masterår 2 som gör att den är bäst lämpad för den beskrivna forskarutbildningen, men utifrån grundläggande behörighet så behövs inte examen på masternivå. Det vill då säga att studier på masternivå kan vara meriterande utöver första året på masternivå (magisternivå). Såsom frågan är ställd är den omöjlig att svara på i generell mening, för det beror på de sökandes utbildningsbakgrund i relation till den specifika forskarutbildningen."

  och

  "Enligt reglerna för doktorandantagningar ska man ha avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå. Detta är de formella kraven som man måste uppfylla för att bli antagen till forskarutbildning. Sedan beroende på det forskningsämne man blir antagen i brukar projektledaren som söker en doktorand, ange vissa särskilda krav på olika erfarenheter eller examensämnet."

  Och så svarade ännu en annan person om att på vissa lärosäten så brukar man skriva i annonser om doktorandtjänster om att masterexamen är ett plus, extramerit. Men det är inte alltid det står så, och då kan man tolka det som att även maisterexamen går lika bra att ha - just vid ansökan till just den här tjänsten.

  Så, jag drar den slutsatsen att masterexamen kan i alla fall inte skada, men att i vissa fall kan andra meriter spela större roll.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga