Sarah

  Räcker det med att klara 2år i utbildningen utomlands för att visa att man har kompetens att klara sig igenom samma utbildningen i Sverige? Därefter, kan man bli antagen till senare del av utbildning genom reel kompetens även om man har lägre meritvärde än antgningspoäng i Sverige? Jag är behörig, har relativt höga betyg men inte tillräkligt höga för att komma in här

  2 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej Sarah,
  "reell kompetens"/en annan väg är ett sätt att påvisa att man har grundläggande behörighet trots att man inte har fullständiga gymnasiala betyg. Om du med "reell kompetens" menar ngt annat, t.ex kunskaper som du skaffar dig på utbildningen utomlands, då blir det upp till lärosätet att bestämma om de kan acceptera din utländska utbildning som en del i den svenska... Varje högskola/universitet i Sverige får själva bestämma om de kan acceptera utländska högskoleutbildningar som en del i utbildningar på deras lärosäte. 
  Du skriver "samma utbildning" i Sverige... men även om utbildningen har samma namn så behöver inte innehåll vara identisk. 

  Antagning till "senare del av programmet" görs endast om det befrias platserna (studerande hoppar av...) och det finns sökande som har godkända betyg i exakt samma kurser som läses under tidigare del av programmet: oftast handlar det om byte från samma program på annan ort och mer sällan att personen lyckades läsa de kurser som ingår i tidigare del av programmet som fristående kurser. Att man skulle kunna hoppa in i senare del av programmet pga studier i utlandet, tror inte jag är möjligt, men fråga antagningsgrupper på de lärosätena i Sverige där du vill läsa.

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej! jag läste nu rubrik till din fråga och vill försöka förklara följande:
  högskoleprovets resultat placerar den sökande i HP-urvalsgruppen när hen söker till grundutbildning (kurs eller program) - alltså till "utbildningens början" (inte till Senare del av programmet). Det är inte alltid som antagning till Senare del av programmen sker (endast om det uppstår ledig plats) och vilka urvalskriterier som i så fall tas i bruk - är en fråga till det aktuella lärosäte (högskola eller universitet) men jag har svårt att tro att man i detta fallet skulle kräva se resultat från högskoleprovet.
  För det första, så är det långt ifrån alla som söker till högskoleutb., gör högskoleprovet. För det andra, så är det mycket viktigare att man har godkända betyg i de rätta kurser som läses under tidigare del av programmet, än vad man har för resultat från HP som man ev skrev för några år tidigare.

   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga