amanda
  Jag är mycket intresserad av politik, internationella relationer, olika kulturer och språk. Jag tycker verkligen att statsvetenskap verkar så otroligt roligt och få lära sig om allt från politisk filosofi till offentlig förvaltning. Jag brinner för att hjälpa människor och vill gärna gärna jobba internationellt.
  Drömjobb är inom ir med mänskliga rättigheter, policymaking, diplomat eller utrikeskorrespondent. Jag har precis börjat år 2 Business Economics på Handels i Stockholm och har fått bra betyg hittills. Nationalekonomi är ok men jag är verkligen egentligen mycket mer intresserad av alla mer humanistiska ämnen. Företagande och hela den världen lockar inte alls. Jag valde ekonomi lite mot min egna vilja, för jag övertalade mig själv att det var smartare, för jag hade betygen för att komma in och för att "man inte får jobb som statsvetare" -som så många sa till mig. Men undrar nu om jag har tagit helt fel beslut för mig.

  Kan en kandidat i ekonomi leda till master i statsvetenskap? kan en kandidat i ekonomi leda till jobb som inte behöver ha en koppling till ekonomi och ge möjligheter till att jobba med mänskliga rättigheter och politik? Jag vet att ekonomi banar vägen för spännande jobb på regeringen och näringsdepartementet men vill inte jobba med ekonomiska frågor och handel, vill snarare jobba med politiska, kulturella och med MR.

  Lite vägledande råd uppskattas enormt.
  • Julia : En svår fråga att svara på. Det finns exempel när folk jobbar med helt andra saker, än det som deras utbildning skulle förbereda dem för. Många ggr är det arbetsgivare som bestämmer om man passar till jobbet eller inte och arbetsgivare går många ggr inte "på utbildningen" utan på andra saker, som motivation, personliga egenskaper mm.
  • : Jag vet att detta varit ett problem för studenter som velat komma in på mastern. En duktig student med huvudämne globala försökte bli antagen till den tvååriga mastern men ansågs av den ansvarige administratören vid institutionen sakna ca. 7.5 HP i "statsvetenskap" trots att hon redan hade 22.5 HP statsvetenskapliga kurser. Dock gjorde Uppsala universitet en annan bedömning och antog henne där på deras masterprogram i statsvetenskap, men ... med det sagt, tycks det ändå finnas risker att välja en annan grundutbildning om studenten vill läsa en statsvetarmaster.
  • SYV-besökare : Jag föreslår att du kontaktar studievägledarna vid statsvetenskapliga institutionen, de har bäst översikt. http://www.statsvet.su.se/utbildning/studieinformation/studiev%C3%A4gledning
  • : Som jag kan se på förkunskapskraven när det gäller att läsa en master i statsvetenskap så är kravet en kandidatexamen innehållande minst 60 hp (högskolepoäng) statsvetenskap.
  • SYV-besökare : Jag har tyvärr dålig inblick i masterutbildningarna men jag tänker att det bästa alternativet i detta fall är att leta efter ett bredare tematiskt masterprogram som är öppet för sökande från flera discipliner. Med vänlig hälsning
  Läs alla kommentarer

  5 Svar

  SYV-besökare SYV

  Hej!

  I Sverige gäller generellt att behörigheten till en master är en kandidatexamen i det ämne som är masterns huvudområde. Det vill säga behörigheten till en master i statsvetenskap är en kandidatexamen i statsvetenskap.
   
  I andra länder kan det finnas en annan ordning där det räcker med en kandidatexamen för att vara behörig.
   
  Med vänlig hälsning
   
  Studievägledare, Statsvetenskapliga institutionen
  Lunds universitet

  Grundläggande behörighet till ett utbildningsprogram på avancerad nivå (masterprogram) är en kandidatexamen. När den sökande önskar läsa t ex ett utbildningsprogram med statsvetenskap som huvudområde så kontrollerar vi sedan den särskilda behörigheten, dvs. att det är en kandidatexamen i statsvetenskap eller motsvarande. En sökande som har en kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi är inte behörig att läsa vår statsvetenskapliga masterutbildning. Varje bedömning är dock individuell och det finns undantag. Om den sökande t ex i sin kandidatexamen har läst två terminer statsvetenskap (grundkurs och fortsättningskurs) samt skrivit ett examensarbete inom sitt huvudområde som forskningsmässigt relaterar till statsvetenskapliga frågeställningar, teori och metod anses preliminärt behörig till statsvetenskapliga masterprogrammet vid Lunds universitet. Värt att nämna är att denna bedömning om relevans görs av statsvetenskapliga institutionen och inte av den sökande själv.
   
  Jag är övertygad om att det för en ekonom finns möjligheter att arbeta inom MR-området lika mycket som jag vet att vi idag har statsvetare som arbetar med finansiell analys inom KPMG och ledarskapsutveckling och kommunala utvecklingsfrågor inom PwC. Vad som avgör om man får komma på intervju är inte alltid strikt de formella meriterna. Det florerar tyvärr många rykten och enkla sanningar om vad olika utbildningar kan leda till och det är svårt för den enskilde individen att välja och göra sina vägval.
   
  MR är inte ett huvudområde inom samhällsvetenskapliga fakulteten utan huserar under Humaniora vid Lunds universitet. De har om möjligt bättre koll på arbetsmarknaden för studenter med bakgrund i mänskliga rättighetesstudier.
   
  Generellt om statsvetenskap.
   
  Detta är ingen yrkesutbildning utan leder till en generell examen i statsvetenskap. Utbildningen är dock en mycket bra förberedelse för kvalificerade arbetsuppgifter som analytiker, utredare, handläggare inom både kommunal, statlig och privat sektor. Det är helt valfritt för studenten att under sin utbildning fokusera och fördjupa sig i frågor alltifrån den lokala, regionala, nationella till den internationella nivån. Studier i statsvetenskap ger studenten alltså en väldigt stor valfrihet till profilering inom ditt eget intresseområde. Men då är det även viktigt att studenten funderar igenom om vad hon eller han faktiskt tror att de önskar arbeta med i framtiden.
   
  Några exempel på statsvetare och deras jobb idag:
  Lena Svensson arbetar idag som kriminalunderrättelseanalytiker i Söderortspolisen i Stockholm,
  Åsa Lenhoff jobbar idag som Head of Compliance på Telenor. Tidigare konsult inom Global Advice Network med frågor om antikorruption inom företagsvärlden och Team Leader at Forensic Services för PwC,
  Alexander Andersson jobbar inom Sustainability Manager Production för HM i Kina/Korea och följer upp deras CSR-policy inom deras underleverantörer (har även läst kinesiska),
  Louise Dreifeldt jobbar som konsult och delägare på New Republic tidigare även verksam inom en av våra äldsta myndigheter Kommerskollegium med handelsfrågor med fokus på EUs inre marknad,
  Stefan Söderberg arbetade som politisk sekreterare några år efter examen och antogs sedan till diplomatprogrammet och är nu diplomat,
  Martin Bodensten arbetar som samhällsanalytiker på konsultbolaget Ramböll Management i Stockholm,
  David Harriman är idag analytiker på FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) inriktad på fredfrämjande insatser med fokus på Comprehensive Approach, civil-militära relationer och insatsutvärdering,
  Maria Rothzén är idag konsult på PAUES ÅBERG Communications,
  Farshad Shadloo har efter en karriär som PR-konsult börjat jobba för Youtube.
   
  Här kan du även se några av våra statsvetare som läst vid Lunds universitet ute i yrkeslivet på I-Tunes.
  http://itunes.apple.com/se/itunes-u/alumniportratt/id5091735
   
  Med vänliga hälsningar
  Lunds universitet
  Statsvetenskapliga institutionen
  Studievägledare / Biträdande studierektor

  Studievägledare SYV

  Det första jag skulle rekommendera Amanda är att boka tid med en studievägledare som arbetar med statsvetenskap. 

  Olika masterprogram har olika förkunskapskrav. Det står på varje masterprograms hemsida. Exempelvis kan det krävas en kandidatexamen (vilken som helst) samt minst 60hp i just statsvetenskap. Olika lärosäten kan kräva olika saker, det får man kolla upp på varje masterprogram och på varje lärosäte.

  Hon har ju bra koll på vad hon vill jobba med, så om jag vore Amanda skulle jag ta kontakt med personer som arbetar med det hon vill arbeta med och fråga dem vad de har för bakgrund och hur de (och alla deras kollegor) har tagit sig dit. Arbetslivet är målet så de är bara de yrkesverksamma som har svaret.

  Som sagt tror jag att Amanda är i behov av vägledning snarare än information, så att träffa en SYV och reda ut alla tankar och målbilder för att kunna jobba vidare tillsammans vore nog första steget.

  Lycka till!
  Studie- och yrkesvägledare/Study and career counsellor
  Statsvetenskapliga institutionen/Department of Political Science

  Saga SYV

  För tre av våra fyra masterprogram krävs en kandidatexamen i huvudämnet statsvetenskap. Se information om behörighetskrav under respektive programflik på vår hemsida: http://www.statsvet.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/avancerad-niv%C3%A5/masterprogram-i-statsvetenskap/ans%C3%B6kan
   
  Programmet ”International Master’s Programme in Environmental Social Science” kräver endast en kandidatexamen i ett samhällsvetenskapligt ämne. Se behörighetskrav här: http://www.statsvet.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/avancerad-niv%C3%A5/international-master-s-programme-in-environmental-social-science/application
   
  Precis som någon annan har skrivit i tråden kan det vara en bra idé att kontakta personer som har den typen av jobb hon är intresserad av. Eller kontakta företag/organisationer som verkar spännande för information om hur deras tjänster ser ut och vilken typ av erfarenhet de brukar efterfråga. Det kan även finnas stora möjligheter att skaffa sig relevant erfarenhet utanför studierna.
   
  Amanda får gärna kontakta oss för mer information om studier i statsvetenskap. På vår hemsida finns också en del information om arbetsmarknaden för statsvetare: http://www.statsvet.su.se/utbildning/arbete-och-karri%C3%A4r
   
  Med vänliga hälsningar,
  Studievägledarna
  Statsvetenskapliga institutionen,
  Stockholms universitet

  Liselotte SYV på GymnasieGuiden

  Hej, vi fick idag svar från Program- och studievägledare på Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet.
  Var god läs det nedan:<

  Hej! Vårt masterprogram i statsvetenskap samt fria kurser i statsvetenskap på avancerad nivå kräver tidigare studier i statsvetenskap, och ekonomi anses inte vara motsvarande kunskaper (behörigheten för vissa enstaka kurser är bredare men om man ska läsa en hel utbildning inom statsvetenskap på avancerad nivå krävs tidigare studier i ämnet). Det krävs alltså 90 hp inkl uppsats 15 hp inom statsvetenskap för att vara behörig. Ekonomi är ett bra komplement till utbildningen men inte behörighetsgivande för avancerad nivå. Andra universitet och program kan ha andra behörighetskrav, det beror på programmet, men generellt skulle jag säga att de flesta kräver tidigare studier i statsvetenskap.

  Jag tror att det kan gå att komma in på den bana hon vill även med en examen i ekonomi, men det krävs då att hon bygger upp sin kompetens inom områdena hon vill jobba inom vid sidan av själva utbildningen. T.ex. genom att läsa statsvetenskap/internationella relationer/freds- och konfliktstudier/annan liknande utbildning vid sidan av, och/eller genom att t.ex. engagera sig ideellt inom frågorna eller andra sätt. En arbetsgivare tittar på helheten och med en examen i ekonomi kan det just krävas lite "extra" för att övertyga arbetsgivaren att man passar för arbetsuppgifter som inte har just med ekonomi att göra.

  Den arbetsmarknad som personen föreställer sig kan vara lite knepig att ta sig in på, men med vilja och ambition är min erfarenhet att det går bra för studenterna. Att ha ett genuint intresse för ämnet är också viktigt. Praktik och ideellt arbete kan vara ett sätt att få in en fot på en arbetsmarknad som kan vara lite svårtillgänglig för en nyutexaminerad. I Umeå finns det möjlighet att läsa två masterprogram på Statsvetenskapliga institutionen som båda erbjuder valfri praktik. Det ena har freds- och konfliktstudier som huvudämne och det andra statsvetenskap och kräver tidigare studier i ämnena.

  Master i krishantering och fredsbyggande (freds- och konfliktstudier): https://www.umu.se/en/education/master/masters-programme-in-crisis-management-and-peacebuilding/

  Master i statsvetenskap: https://www.umu.se/en/education/master/masters-programme-in-political-science/

  Hoppas svaret var hjälpsamt.

  Med vänliga hälsningar
  Program- och studievägledare
  Statsvetenskapliga institutionen
  Umeå universitet

  Liselotte
  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej igen, vi fick idag svar från Mittuniversitetet. Var god läs deras svar nedan;

  Vi erbjuder ingen master i statsvetenskap, dock en magisterutbildning och där krävs för behörighet en kandidatexamen med huvudämne statsvetenskap inkl kandidatuppsats.
   
  https://www.miun.se/utbildning/Program/ekonomi-juridik-samhalle-och-turism/magisterprogram-i-statsvetenskap/om-programmet/?term=ht2017-vt2018
   
   
  Vänliga hälsningar
  Samordnare för pedagogiskt stöd
  Central studievägledare
  Mittuniversitetet
  Campus Sundsvall

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga