Stefan

  Jag undrar om fysik 7 och biologi 7 är kopplat till fysik och biologi i 8an och 9an. Dvs behöver man kunna fysik och biologi i 7an för att klara av 8ans och 9ans? Mitt barn har fått F i ett antal ämnen och behöver därför prioritera vilka jag ska hjälpa henne med under sommaren. I matte måste man tex kunna grunderna för att kunna högre matte, är det samma sak i fysik och biologi? Vilka skulle ni prioritera mellan geografi, biologi och fysik?

  1 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej Stefan,
  om vad som gäller för ämnet fysik i grundskolan - var god se skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-fysik och på skolverkets hemsida finns även information om andra ämnen som undervisas på de svenska grundskolorna.
  Studie- och yrkesvägledare är inte lärare och kan inte detaljerna inom de olika ämnen och kursplaner. Jag antar att det är svårt (men kanske inte omöjligt) att klara av få godkänt betyg i ett ämne i årskurs 8 om man året innan fick F. Men det beror lite grand på varför eleven fick F. Om eleven har kunskaperna men ej kunnat visa dem (t.ex på grund av skolk, missade prov mm) då borde det kunna gå få godkända betyg i samma ämne nästa år. Men om eleven saknar kunskaper som krävs för godkänt betyg, då vill jag som SYV ställa frågan: är orsakerna kända? ligger det någon svårighet som t.ex dyslexi och/eller dyskalkyli i grunden? Har man utrett orsakerna till icke-godkända kunskaperna/betygen? Eleven behöver kanske speciella insatser - t.ex undervisning i en liten grupp eller individuellt med speciallärare.
  Du frågar vad är bra att "prioritera" bland grundskoleämnena. Som SYV vill jag "upplysa" om behörighet till gymnasiet: godkända betyg från vårterminen i svenska, engelska och matematik + minst fem andra valfria ämnen krävs för behörighet till yrkesprogram. Högre behörighet krävs inför de högskoleförberedande gymnasieprogrammen.
  Om behörighet till gymnasiet kan man läsa på gymnasieguiden.se/informeras/behoerighet-att-soeka-till-gymnasiet-gymnasiebehoerighet

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga