1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,

  Examensbevis och Gymnasieintyg är väldigt olika dokument. 
  För att få ut examensbevis från gymnasiet eller från komvux, behöver eleven uppfylla strikta krav; kraven är ganska många och alla måste vara uppfyllda.
  Om eleven inte uppfyller kraven på gymnasieexamen men ändå genomgått treårig utbildning på ett av de nationella program, får hen i slutet av år3 - ett Studiebevis.
  Gymnasieintyg är endast en förteckning över de kurser som eleven har läst på gymnasiet. Om eleven läst endast på ett av IM-programmen (språkintroduktion, yrkesintroduktion, programinriktat val eller individuellt alternativ), så är det så att inget av IM-programmen leder till en gymnasieexamen, och eleven får istället ett gymnasieintyg på vad hen har genomfört och klarat av.
  För att bli behörig till fjärde året på teknikprogrammet krävs bland annat examensbevis från teknikprogrammet. Men det krävs också att eleven har godkända betyg i de specifika kurser som utgör kraven för särskild behörighet för just den inriktning inom TE4 som hen söker till; detta för att från och med höstterminen 2018 har vissa karaktärsämneskurser inom utbildningen som leder till yrket Gymnasieingenjör (utbildning som heter fjärde teknikåret eller TE4) fått förkunskapskrav. Se gärna mer information om det på Skolverket.se.
  Hänvisningar/lästips:
  -- information om utbildningen TE4 på gymnasieGuiden.se
  -- kraven för examensbevis från gymnasiet
  -- yrkespresentation gymnasieingenjör på Framtid.se

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga