Maryan
  Hej,
  Jag har funderat på att läsa en master i specialpedagogik på Uppsalas universitet.
  Jag har en magisterexamen i logopedi och är leg logoped.
  Kan jag arbeta som specialpedagog om jag läser en master i specialpedagogik? Eller måste jag läsa specialpedagogprogrammet?
  • SYV-besökare : Fråga skolverkets avdelning för lärarlegitimationer, om de kan utfärda legitimation som specialpedagog utan lärarexamen i grunden. Jag tror inte de kan göra det. Skolverket kräver i grunden Lärarexamen. Jag tror inte man kan få lärarexamen på det sättet som du beskriver i din fråga. Du kan också se om studievägledare på de masterprogram som du vill läsa - kan svara, om de fick den frågan förut och fick reda på svaret.

  2 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hejsan, vi fick svar från studievägledare på en av lärarhögskolorna, var god läs nedan:
  " Om man önskar bli specialpedagog är det Specialpedagogprogrammet hen behöver gå. Det går alltså inte att bli behörig specialpedagog genom att läsa fristående kurser eller något annat program inom ämnet."

  Och ännu ett svar (från en studierektor på Specialped.institutionen): "Nej, materexamen i specialpedagogik ger inte en Specialpedagogexamen. För behörighet till specialpedagogprogrammet krävs lärarexamen. För mer info se Specialpedagogexamen."

  I så fall kan man fråga sig - hur utvidgas yrkesmöjligheter pga ett sådant masterprogram, om man nu inte blir speciallärare eller specialpedagog efteråt? Jo, vi fick svar från en sakkunnig på den frågan (var god läs nedan).

                   "Det är tyvärr svårt att ge konkreta exempel på yrken man kan arbeta inom efter genomgången utbildning, eftersom den här utbildningen inte ger behörighet att undervisa i skolan som speciallärare eller specialpedagog på samma sätt som just de programmen ger.

   

  Programmet ger en fördjupad kunskap inom området, men leder inte till en specifik titel efteråt. Men man kan generellt säga att man blir en slags expert inom området specialpedagogik. Man kan tänka sig att personer med en sådan kompetens skulle kunna arbeta med olika slags handledning åt personer i undervisning eller personer som på annat sätt är i behov av att lära sig mer inom området.  Man skulle tex kunna tänka sig att man kan ingå i olika team som arbetar med utveckling/utredningsarbete inom området, tex inom en kommun eller liknande.

   

  Med vänliga hälsningar".

  Hej igen,
  vi fick nu svar från programledare på Karlstads universitet; var god läs nedan:

  Hej

  Varje lärosäte avgör vilken typ av examen som ger behörighet till studier i specialpedagogik på masternivå/på masterprogram i specialpedagogik. Vilken behörighet som krävs framgår av utbildningsplanen på det aktuella lärosätet. Vid Karlstads universitet ger en logopedexamen behörighet.

  Specialpedagogexamen kan man bara få om man läst specialpedagogprogrammet. Däremot har skolledare möjlighet att anställa personer med specialpedagogisk kompetens (t ex masterexamen i specialpedagogik) men utan specialpedagogexamen på specialpedagogtjänster. Så man ”blir” alltså inte specialpedagog genom att läsa masterprogram i specialpedagogik men har möjlighet att anställas som specialpedagog. Den enskilde skolledaren har handlingsutrymme – och självklart kan en grundexamen som lärare vara av betydelse. Det ska finnas specialpedagogisk kompetens i skolan, men det är inte reglerat precis vilken examen det gäller.  Vilka kurser som ingår i masterexamen i specialpedagogik är självklart av betydelse om den ska värderas i relation till specialpedagogexamen.

  Hoppas detta var svar på dina frågor.

  Hälsningar

  Och vi fick också svar från Stockholms universitet; var god läs nedan:

  Hej! Om du läser Masterkurser i specialpedagogik så blir du inte specialpedagog eller speciallärare. Dessa två är egna program på avancerad nivå och förutsätter att du har en lärarutbildning först för att vara behörig.

  Här finns information om våra kurser som kan leda till en generell master i specialpedagogik:

  Kurser på avancerad nivå som kan ingå i en ny masterexamen

  Masterkurs i specialpedagogik - specialpedagogikens historiska och teoretiska grund (startar HT20)

  Masterkurs i specialpedagogik - Specialpedagogik i policy och praktik (startar VT21)

  Vetenskapsteori och etik inom specialpedagogik (startar prel HT21)

  Vetenskaplig metod inom specialpedagogik (startar prel VT22).

  Vänliga Hälsningar
  Studievägledare
  Specialpedagogiska institutionen 

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej! Läs, nedan, svar från Uppsala Universitetet:

  Våra masterprogram leder till generella examina i respektive huvudområde och är inte yrkesexamina. Om man kan arbeta som specialpedagog med en magister eller masterexamen i specialpedagogik avgör den som anställer.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga