Elin 21 år
  Hej.
  Jag har social fobi och tycker att agerande i okänd grupp är väldigt jobbigt. Samtidigt vill jag bli lärare, tror du att det blir ett stort hinder eller något som kommer lösa sig?
  Skulle också uppskatta om du kunde berätta lite kort om lärarutbildningen :)

  1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Elin,
  det finns flera olika sortens lärare - förskollärare, grundskolelärare, yrkeslärare, gymnasielärare, fritidspedagoger, speciallärare och specialpedagoger. Speciallärare arbetar med elever i små grupper eller individuellt. Specialpedagoger arbetar mest med handledning av lärare och sällan med eleverna direkt.
  Bra sidor med information för dig som funderar på att bli lärare är:
  http://www.framtid.se/profession/larare/
  http://www.framtid.se/profession/forskollarare/
  http://www.framtid.se/profession/gymnasielarare-i-yrkesamnen/
  http://www.framtid.se/profession/gymnasielarare-i-allmanna-amnen/
  http://studera.nu/valja-utbildning/lararutbildningar/vilka-lararutbildningar-finns/

  Du ber mig att berätta om lärarutbildningen, men det är lÄRARUTBILDNINGAR - flera olika, som finns. Här nere kan du läsa min berättelse om dem:
  Elever som efter gymnasiet vill läsa vidare till lärare, har det inte lätt när de försöker få fram vilka kurser på gymnasiet som de måste läsa för behörighet till just den ämneskombinationen som de har tänkt sig.
  Nedan finns det en utförlig förklaring till varför det förhåller sig på det viset.

  Ett råd till elever som vill läsa till lärare är att välja en högskola/universitet där de vill studera och läsa på just deras hemsida och även kontakta dem för att få svar på följande frågor:
  1. Vilka ämneskombinationer som är möjliga att ha på lärarutbildningen på just den högskolan?
  2. Vad behörighetskraven är till just den ämneskombinationen på just den högskolan?

  Nedan finns information att läsa om lärarutbildningens uppbyggnad, olika vägar till lärarexamen samt en förklaring på varför olika högskolor erbjuder olika ämneskombinationer för blivande lärare.

  När det gäller behörighet till lärarutbildningen, så är det inte så lätt att hitta information, som är lätt att förstå sig på. Anledningen till det är att det finns ett övergripande beslut kring vilka kombinationer som är möjliga, men inom ramen för detta fattar högskolorna egna beslut. Framförallt beroende på att de flesta högskolor inte har examensrätt i alla ämnen.
  Nedan finns, kopierat från, bilaga 4 i Högskoleförordningen gällande vilka ämnen som får kombineras.

  Därefter måste man titta på vad högskolan där studierna är tänkta att äga rum kan erbjuda. Det är även möjligt att läsa på två högskolor, men som student har man då ansvar för att själv söka till de ämnena man är intresserad av. Om det är ett ämne som ev inte är ett ingångsämne, kan man ansöka om byte av studieort i en senare del av programmet. Här måste man kolla med respektive högskola vad som gäller. Det finns inga generella regler.

  Detta gäller för ämneslärare åk 7-9, Grundskolelärare:
  Om man går ämneslärarprogrammet åk 7-9, måste man i sin examen ha tre ämnen, undantaget är en kombination av samhällskunskap, svenska och musik, inom denna "trojka" räcker det med två ämnen. Anledningen är att dessa ämnen alltid måste omfatta 90 högskolepoäng per ämne.

  Men det finns även ”en annan väg” till en ämneslärarexamen, via KPU – Kompletterande Pedagogisk Utbildning, då kan man ta ut en examen inom åk 7-9 med ett, två eller tre ämnen och mot gymnasiet i ett eller två ämnen. Här bör man titta på den högskola där man ska läsa KPU och vilka krav de ställer på de ämnen som ska ingå i en examen. Alla skolor tillåter inte alla ämnen i en KPU-examen.

  När det gäller frågan om behörighet i t ex att läsa till lärare i Idrott & hälsa och samhällskunskap, så är svaret att man ska titta på den högskola där man tänkt läsa. Behörighetskraven kan variera.

  Här nedan finns det en länk till UKÄ, Universitetskanslersämbetet, där man kan gå in på respektive högskola och se i vilka ämnen skolan har examensrätt gällande ämneslärarutbildningen.
  Det är dock inte detsamma som att skolan erbjuder de ämnen de har rätt att erbjuda, utan det kan vara så att skolan valt att inte erbjuda vissa ämnen trots examensrätten.
  http://www.uka.se/utbildningskvalitet/sokblandexamenstillstand.4.782a298813a88dd0dad800011597.html


  ÄMNESKOMBINATIONER

  Vilka ämnen kan kombineras i en ämneslärarexamen?

  Grundskolan
  Ämnen för inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 är indelade i följande ämnesgrupper:
  1. Engelska, matematik, modersmål och svenska
  2. Bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd
  3. Engelska, moderna språk, modersmål och svenska som andraspråk
  4. Geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap
  5. Biologi, fysik, kemi och teknik
  6. Engelska, moderna språk, modersmål, svenska, svenska som andraspråk och teckenspråk
  7. Biologi, fysik, kemi, matematik och teknik

  Ämneskombinationerna för inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 är följande:
  • Ett ämne ur ämnesgrupp 1 och två andra ämnen ur ämnesgrupp 3, 4 eller 5. Alternativt 2 språk inom ämnet moderna språk i ämnesgrupp 3
  • Ett ämne ur ämnesgrupp 2 och två ämnen ur ämnesgrupp 4, 6 eller 7
  • Ämnena bild och slöjd ur ämnesgrupp 2 och ett ämne ur ämnesgrupp 4, 6 eller 7
  • Ämnena bild och slöjd ur ämnesgrupp 2
  • Tre ämnen ur ämnesgrupp 4 eller 5
  • Två av ämnena svenska, samhällskunskap och musik
  • Ämnet bild eller musik ur ämnesgrupp 2 och ett ämne ur ämnesgrupp 4, 6 eller 7

  Gymnasieskolan
  Ämnen för inriktning mot arbete i gymnasieskolan delas in i följande ämnesgrupper:
  1. Engelska, matematik, modersmål och svenska
  2. Engelska, grekiska, latin, moderna språk, modersmål, svenska som andraspråk och teckenspråk
  3. Filosofi, företagsekonomi, geografi, historia, juridik, psykologi, religionskunskap och samhällskunskap
  4. Biologi, fysik, kemi, naturkunskap och teknik
  5. Idrott och hälsa
  6. Bild, dans, musik och teater

  Ämneskombinationerna för inriktning mot arbete i gymnasieskolan är följande:
  • Ett ämne ur ämnesgrupp 1 och ett annat ämne ur ämnesgrupp 2, 3 eller 4
  • Två ämnen ur ämnesgrupp 2, 3 eller 4. Alternativt två språk inom ämnet moderna språk ur ämnesgrupp 2
  • Idrott och hälsa och ett ämne ur ämnesgrupp 1, 2, 3 eller 4
  • Ett ämne ur ämnesgrupp 6 och ett ämne ur ämnesgrupp 1, 2, 3 eller 4
  • Ett ämne ur ämnesgrupp 6 och ytterligare 90 högskolepoäng inom det i ämnesgrupp 6 valda ämnesområdet. Förordning (2013:924)
  **********************************************
  Du frågar också om socialfobi är ett hinder inför yrkesval - att bli lärare. Jag råder dig att prata med din läkare eller psykolog, som ställde diagnos på dig. Jag hoppas att du kan bli lärare. Jag känner dock inte grad och omfattning av dina problem. Det kan eventuellt passa bättre om du utbildar dig till speciallärare eller specialpedagog. Fråga din läkare eller psykolog om det.
  Du får hemskt gärna ställa andra frågor till oss & vi skall försöka hjälpa dig allt vi kan!
  Milla SYV
  Frågor och svar

  • Nooralhuda 24 år

   Vilken matte krävs för receptarieprogrammet på Uppsala universitet?

   Hej , Jag läste att det krävs matte D för att komma in på receptarieprogrammet , jag har läst matte 1c , är det okej att läsa de andra 3 med matte b eller måste det vara c nivå ? En annan fråga har jag , räcker det att vara godkänt i 150 poäng kursen Fysik 1a eller måste jag läsa Fysik 2 också...

   Anna SYV: Hej!enligt våra uppgifter är särskild behörighet till receptarieprogrammet på Uppsala universitet är godkända betyg i gymnasiala kurser Biologi 2, Fysik... Läs hela svaret
  • Maja 22 år

   Kombinationen psykologi och ekonomi?

   Hej! Jag tänkte kolla om det lönar sig på arbetsmarknaden/lönemässigt att läsa en kandidat i psykologi och även ha en kandidat i företagsekonomi med inriktning finans? Hur ser arbetsgivare på den kombinationen och vad kan man exempelvis arbeta...

   Anna SYV: Hej Maja!Jag tror inte det finns väldigt många personer som har kandidat i psykologi och samtidigt även kandidatexamen i företagsekonomi ... det kan givetvis finnas några men vi vet inte hur... Läs hela svaret
  • Maja 22 år

   Läsa master samtidigt som en annan utbildning?

   Hej, Jag undrar om man kan läsa en master på heltid samtidigt som man läser t.ex. juristprogrammet på heltid? Vad krävs i så fall för att få göra det och hur går man tillväga med föreläsningar eller tentor som krockar?...

   Anna SYV: Hej Maja-Felicia,jag kan inte rekommendera att läsa 2 heltidsutbildningar samtidigt, inte ens om en av dem eller båda är på distans. En av anledningar är att tidsinsats som krävs... Läs hela svaret
  • Daniah 15 år

   vad är bäst att ta om man vill utbilda sig till tandläkare?

   Hej Jag skulle vilja utbilda mig till tandläkare, det är snart dags att välja gymnasium. Har hört att man kan ta vård och omsorg och sedan bassår natur vilket då ska vara en lättare väg att ta än att ta natur från början. Vilken väg skulle du rekommendera mig att ta?

   Mikael SYV: Att läsa  VO  och komplettera efter gymnasiet med naturvetenskapliga kurser är en länge väg, en omväg, kanske man kan säga, men det finns många... Läs hela svaret
  • Linus 21 år

   Hur stor chans har jag?

   Hej! Planerar söka till läkarprogrammet i Lund inför VT 2022. Antagningspoängen var förra året 21,77 och jag har 21,59 alltså ligger jag 0,18 ifrån förra året. Det jag undrar är hur stor är chansen skulle någon tro att jag kan komma in. Jag vet såklart att det är väldigt svårt att veta och...

   Anna SYV: Hej Linus,precis som du själv skriver, så kan ju ingen veta vilka som kommer att söka och vilka meriter de kommer att ha. Under hösten gör många prövningar för att höja sitt... Läs hela svaret
  • Madeley 18 år

   Kan jag bli sociologilärare och franska lärare?

   Hej jag undrar om hur man ska gå till väga för att bli ämneslärare och undervisa ämnen som är helt olika från varandra, gäller de enbart att läsa enskilda kurser på högskola och sedan komplettera med KPU, eller vad kan man...

   Anna SYV: Hejsan,läs gärna information om Utbildning i yrkespresentationen Sociologilärare. Att gå via KPU, alltså läsa 120 respektive 90 högskolepoäng i sina blivande... Läs hela svaret
  • lau 20 år

   Hamnar ja i BII ELLER BI?

   Hej håller på att studera komvux och gör även vissa prövningar för att höja vissa betyg. Dock har jag inte tagit ut examen än och undrar om jag hamnar i BII ELler bI om jag för in mina resultat från prövningarna innan jag tar ut...

   Anna SYV: Hej! som du beskriver din situation så borde ditt examensbevis från komvux Ej vara en komplettering, utan enligt den info du ger och hur vi tolkar reglerna så borde du prövas i BI, direktgruppen.Sista ordet... Läs hela svaret
  • Lisen 19 år

   Vad är skillnaden på socialpedagog och behandlingspedagog?

   Vad är skillnaden på socialpedagog och behandlingspedagog? Kan båda läsas på distans? Isåfall vart? Hur söker man yh-utbildningar? Vart kan jag läsa mer? Finns det liknande utbildningar?

   Anna SYV: Hej Lisen!Läs gärna på info/behandlingspedagog-socialpedagog där vi gör ett försök att förklara likheter och skillnader mellan flera "liknande... Läs hela svaret
  • Alva 19 år

   Spanska för internationella studenter?

   Hej! Jag har en vän från Kroatien som gärna vill läsa spanska, helst redan nu till VT22. Han har inte tidigare läst spanska och är alltså inte behörig till kurser som kräver Spanska 3. Finns det något sätt att läsa motsvarande spanska 1-3 (nybörjarkurs) på engelska? Jag har försökt googla runt...

   Anna SYV: Hej Alva,jag tror tyvärr inte du kommer att hitta det du letar efter.:(Komvux ger utbildning till personer som är folkbokförda i den aktuella kommunen och undervisning i spanska sker där... Läs hela svaret
  • Tindra 19 år

   Kan jag vidareutbilda mig som biomedicinare efter bma utbildning?

   Hej! Jag har precis påbörjat min biomedicinska analytiker utbildning med inriktning mot laboratoriemedicin. Jag valde denna utbildning eftersom att jag är intresserad av att arbeta med att utveckla nya läkemedel, metoder och diagnostik samt förstå och studera...

   Anna SYV: Hej Tindra!Vad gäller masterprogrammen (och även magister-, alltså programmen på avancerad nivå) så ska du kunna söka dem först om 3 år och... Läs hela svaret
  • Emma 27 år

   Fråga ang söka in till högskola med examensbevis?

   Hej! Jag har läst in de ämnena jag hade kvar av gymnasiet på komvux och fick sen ett examensbevis från komvux. Nu läser jag en vård- och omsorgsutbildning på Hermods och undrar om de betygen också "räknas" när/om jag ska...

   Anna SYV: Hej Emma!Det kan bli olika, t.ex om du söker en högskoleutbildning som kräver Naturkunskap 2 och du blir behörig genom "ersättningsmöjlighet", alltså genom ett... Läs hela svaret
  • Jelena 51 år

   Anmälan till högskola eller universitet?

   Hej! nu har anmälningsperiod börjat till svenska högskole och universitetsutbildningar. Och jag vill fråga om det är bättre att göra anmälan nu, direkt eller vänta kanske till sista anmälningsdagen? Jag tänker på att man kanske ändrar sig - det är ju nästan en hel månad kvar. Vad tycker ni?

   Peter SYV: Hej Jelena!Det är helt OK att göra anmälan sista dagen under anmälningsperioden, som enligt informationen på antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/viktiga-datum blir den 15 oktober 2021.... Läs hela svaret
  • Nej 19 år

   Hur funkar det där med frånvaro anmälning och CSN?

   Jag hade sjukanmält mig för en dag, men sen när jag kom tillbaka sa min mentor till mig att han behöver intyg, annars är jag ogiltig frånvarande hela dagen. Han sa att man inte kan sjukanmäla sig endast för en dag då det är självklart...

   Julia SYV: Hej!CSN "går på" de uppgifter som din skola rapporterar till CSN. Vad din skola kommer rapportera till CSN (alltså om din skola kommer rapportera skolk) kan inte vi på... Läs hela svaret
  • Anna 20 år

   Är privatskolor giltiga/pålitliga?

   Jag är intresserad av interior design, men de enda högskolorna/universiteten som erbjuder något liknande är Göteborg och Stockholm, och jag vill inte flytta till någon av de städerna, om det inte är på distans. Jag vill faktiskt helst att det är distans då jag har försökt studera ett program som...

   Julia SYV: Hej Anna!Arbetsmarknaden för Inredare/Home-styling verkar i Sverige vara väldigt liten. När man tittar på Arbetsförmedlingens webbplats (Platsbanken) och söker på "inredare",... Läs hela svaret
  • Elin 50 år

   Jobbmässor och karriärmässor?

   Hej, jag undrar om det finns en sida som visar alla (som sammanställning) av diverse jobb- och karrärmässor i hela Sverige? För annars måste man googla, och så missar man kanske någon bra/nyttig mässa. Jag frågar i egenskap av jobbcoach, som vill rekommendera mina deltagare att delta men då...

   Liselotte Johansson: Hej Elin!jag är osäker på om det finns en fullständig sammanställning på just alla jobb- och karriärmässor i hela Sverige. Vissa av dem är rätt små och specifikt... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga