1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,

  yrken inom HR är i Sverige - i alla fall för det mesta - icke-reglerade, vilket betyder att det inte finns någon specifik utbildning som man måste ha. Man kan få anställning som personalvetare för att jobba med HR-frågor med diverse olika utbildningar i "bagaget". Arbetsgivare efterfrågar (oftast) mycket goda kunskaper i arbetsrättsliga frågor, alltså i den delen av juridiken som reglerar de anställdas rättigheter. På vilket sätt man lär sig det, kan vara olika. I andra hand efterfrågar arbetsgivare goda kunskaper inom ekonomi och som komplement kan man ha läst om ledarskap, konflikthantering, gruppdynamik och även mycket annat. Kika gärna på yrkespresentationen Personalvetare på framtid.se
  Frågan är om du vill få examen från personalvetarprogrammet eller om du inte siktar på just det, utan i första hand vill (på något sätt) få jobb inom HR. 
  Om du vill ta examen från personalvetarprogrammet, så kan du söka till det programmet och om du blir antagen ansöka sedan om tillgodoräknande av tidigare utbildning. Men du kan också kontakta studievägledare på den institutionen där du vill ta ut examen och fråga om det skulle gå att sätta ihop ett "program" för dig av de kurser som du redan har godkända betyg i + några nya kurser (vilka? det får du svar på från studievägledare på den institutionen där du vill få ut examen).
  Att man har examen från personalvetarprogrammet garanterar, tyvärr, inte någon anställning inom HR. Min erfarenhet (jag har pratat med några sakkunniga) är att konkurrensen är hård och att många "tvingas" läsa på avancerad nivå för att de inte får jobb med sin examen på grundnivån och sedan kan man också behöva söka praktikplats innan man kan få chans att få någon form av anställning. Många börjar med sommarjobb som kan sedan ge fortsatt anställning, men det finns inga garantier. Att gå utbildning inom vilken ingår "praktik" (VFU, verksamhetsförlagd utbildning) är en stor fördel för att man kan visa upp sig för en eller flera arbetsgivare och förhoppningsvis få anställning på sin tidigare VFU-plats eller med hjälp av rekommendationer som man fick på sin "praktik".
  Som sagt, min uppfattning är att du behöver inte nödvändigtvis sträva efter examen från personalvetarprogrammet utan försök lära sig så mycket inom arbetsrätt som möjligt (i första hand) och i andra hand - inom ekonomi. 

  Du kan också se vad som arbetsgivare efterfrågar (se t.ex platsannonser om lediga jobb inom HR). Ofta står det att personliga egenskaper och tidigare arbetslivserfarenhet spelar stor roll vid anställning inom HR. Egentligen är det ingenting som hindrar en arbetsgivare att anställa precis vem som helst, med vilken utbildning som helst för att jobba inom HR (detta för att yrken är icke-reglerade; alltså inga strikta krav finns på vilken utbildning man ska ha). Arbetsgivare kan ge utbildning efter anställning: både genom att en mer erfaren kollega lär upp och genom kurser och utbildningar som arbetsgivare köper för en anställd. Om arbetsgivaren tycker att hen hittade "rätt person" men med "fel utbildning" så kan arbetsgivaren se till att personen får den utbildning hen behöver ha. 

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga