Anna
  Hej,
  Jag läste ekonomiprogrammet där samhällskunskap 2 ingick. Jag behöver läsa upp den på komvux och undrar om jag måste läsa den kursen eller om man kan byta sam 2 mot moderna språk 3/4 för meritpoäng?

  1 Svar

  Daniel SYV

  Hej Anna,
  det är 2 Olika situationer: om du fick ut Examensbevis eller om du gick ut gymnasiet med ett Studiebevis - -

  Detta gäller för Examensbevis:
  om du i ditt examensbevis från gymnasiet har kursen Samhällskunskap 2, då måste du få högre betyg i just den kursen, för att högre betyget ska räknas in i ditt jämförelsetal.

  Detta gäller för Studiebevis:
  du kan göra en ny planering, mot examensbevis, med SYV på komvux. Samhällskunskap 2 behöver inte ingå i exam.bevis från komvux.

  Oavsett, om du har exam.bevis eller studiebevis - så kommer du få meritpoängen för moderna språk 3och4 (i alla andra fall än om du redan nu har max meritpoäng). Med Nya meritpoäng inräknade och med högre betygen i kurserna kommer du (med det högre meritvärde) prövas i BII, kompletteringsgruppen.
  Läs gärna info på gymnasieguiden.se/informeras/merit

  • Anna : Om jag tar bort sam 2 så uppnår jag inte totalt 2400p därför undrar jag om man kan byta sam 2 mot språk 3? Eller hur många poäng behöver man läsa för att bli behörig till universitet?
  • Julia : Du har glömt att uppge om du fick ut EXAMENSBEVIS från gymnasiet eller om du fick Studiebevis eller studieintyg. Svar på din fråga blir olika - beroende på vilken typ av dokument du fick när du gick ut gymnasiet.
  • Anna : Jag fick studiebevis.
  • Julia : Om du fick studiebevis, och vill bli behörig till högskoleutbildningar, behöver du göra planering mot examensbevis tillsammans med SYV på komvux. Samhällskunskap 2 behöver inte ingå i din planering. Moderna språk 3 och 4 eller andra språkkurser kan ingå (här är frågan om komvux i din kommun kan erbjuda läsa just de språken och om du har förkunskaperna, alltså om du kan "det aktuella språket" motsvarande godkänd betyg i kursen moderna språk 2). SYV på komvux kommer kontrollera att du har godkända betyg i alla de obligatoriska kurser i vilka du måste ha godkänt betyg, som t.ex matte 1, svenska 1 och engelska 5. Sedan kan max 150poäng ingå med betyget F (för att uppfylla kraven för exam.bevis från komvux) men för dig är det givetvis fördelaktigt att ha så höga betyg som möjligt in i ditt exam.bevis och framförallt inte ta in några F-betyg.
  • Anna : Tack för svar! :) Såg att sam 2 är ett gymnasiegemensamt ämne, är den inte obligatorisk då?
  • Julia :

   Det blir från 1 juli ännu mer flexibelt vilka kurser som får ingå i examensbevis från komvux. Men redan nu räcker det (enligt vår tolkning) med samhällskunskap 1b  om man ska ta ut högskoleförberedande examensbevis från komvux. Hänvisning/lästips: skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-utbildning/det-galler-for-vuxenutbildning-och-motsvarande#h-Gymnasieexamenfrankommunalvuxenutbildning men ytterst är det upp till rektor på komvux att tolka reglerna och fatta beslut om vilka kurser som kommer ingå i ditt examensbevis.
   Om du sedan innan redan har tillräckligt med kurser/betyg för att kunna ta ut examensbevis, kan komvux vägra ge dig plats på fler kurser pga de pengarna som det kostar att utbilda behövs för att köpa studieplats till de som är i "större behov" än du är - det är en tolkningsfråga och beror i mångt på hur komvux i just din kommun kommer tolka reglerna.

    

  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga