Tora45

  Hej! Jag har fuderat på att studera till socionom efter gymnasiet, jag skulle gärna vilja jobba som familjehemssekreterare. Jag har kollat på ett universitet i Danmark, Aalborg Universitet eftersom jag har en vän som bor där. De har två utbildningar, Sociologi (3 år) och Socialrådgiver (3,5 år). Ger någon av dessa utbildningar samma möjlighet som socionomutbildning i Sverige? Eller är de annorlunda? Vad skulle jag i så fall kunna vidareutbilda mig till efter någon av de utbildningarna?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  i Sverige finns det inte någon speciell utbildning till Socialsekreterare men de flesta (nästan alla) som på socialkontoren (inom socialtjänsten) jobbar som Socialsekreterare är i grunden Socionomer, alltså tagit examen från socionomprogrammet, som är en 3,5 år lång utbildning på universitetsnivån och som inkluderar en hel termin praktik. I Sverige kan man få socionomexamen endast i slutet av socionomprogrammet. Socionomer utbildade i utlandet behöver oftast komplettera sin utbildning; de skickar sina utbildningsdokument till UHR, universitets- och högskolerådet och får svar om vilka kompletteringar de behöver göra: kompletteringar kan behöva göras i form av kurser och praktik. Problemet här kan bli att de kurser som du skulle behöva komplettera med inte ges som enskilda kurser (fristående kurser) utan endast inom socionomprogrammet och då kommer du behöva söka till socionomprogrammet och konkurrera om plats med dina gymnasiala meriter. Det är tyvärr inte så att liknande utbildningar från utlandet (även från andra nordiska länder) kommer alltid automatiskt ge samma behörighet som liknande svenska utbildningar. 
  T.ex inom socionomprogrammet lär man sig mycket om Socialtjänstlagen, innehåll i den lagen och dennes praktiska tillämpningar + ägnar en hel termin på 20 veckor åt praktik som ofta genomförs på socialtjänsten (man "jobbar" alltså i 20 veckor - ofta termin nr.5 inom socionomprogrammet - på socialkontoret). Socialtjänstlagen i Sverige är nog inte identisk med en "motsvarande" lag i andra länder, även om det är länder inom Norden. 
  Hur mycket du kommer behöva komplettera och om kompletteringsmöjlighet ska finnas för att du ska kunna få din utländska utbildning godkänd som "socionomexamen i Sverige" kan jag inte svara på. Du får gärna kontakta studievägledare på de institutioner där socionomprogrammet ges.
  Om du vill i framtiden jobba inom socialtjänsten i Sverige, då skulle jag rekommendera att du i första hand söker till socionomprogrammet på de svenska lärosäten. 
  Hur eller om du kan vidareutbilda dig efter de danska utbildningar kan vi på frågasyv inte svara på. Fråga de som jobbar på de utbildningarna; de borde kunna ge svar på vilka vidareutbildningar som finns, i alla fall utbildningar i Danmark. 
  Om du vill vidareutbilda dig i Sverige, då får det bli en "senare fråga" för att om du går utbildning utomlands i 3 år eller 3,5 år, då kommer du söka till påbyggnadsutbildning i Sverige om 3-4 år och vilka utbildningar som kommer att finnas då är det ingen som riktigt vet. Utbildningsutbud förändras och reglerna likaså; tolkning av reglerna kan också ändras ganska mycket på kort tid.
  Så, jag tror inte det finns någon som idag kan lova dig att du ska kunna söka till ngn utbildning om 3-4 år (för att man vet ju inte om den utbildningen då kommer att finnas kvar).
  Hoppas mitt svar blir till hjälp!

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga