1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Vid ansökan till svenska högskoleutb. gäller följande:
  I betygsgrupper (BI och BII) konkurrerar man med MERITVÄRDE; meritvärde är summan av Jämförelsetalet + Meritpoängen; Att man har högre betyg i fysik, kemi, biologi och matte eller om man har högre betyg i svenska, engelska, historia och moderna språk (bara för att ta några exempel) spelar ingen roll.
  Jämförelsetal är "snittet" alltså genomsnittet av betygen.
  Meritpoängen är de Extra-poängen som ej krävs för att bli "behörig". Har man inga meritpoäng, blir Jämförelsetal = Meritvärde och då kan man som max uppnå 20.0 och det brukar inte räcka, därför att antagningsgräns till läkarprogrammet brukar ligga över 20.0 (alltså måste man ha några meritpoäng/extrapoäng också).

  ***********

  Behöriga sökande kan - oavsett konkurrensen på betyg - kan samtidigt också konkurrera i HP-urvalet (resultat av högskoleprovet).

  ***********
  Om det finns AU, alternativt urval (brukar till läkarprogrammet finnas på Karolinska Institutet, kallas för PIL) och du söker i AU***, då kan det faktum att man har högre betyg i just naturvetenskapliga ämnen vara "bidragande orsak".
  *** OBS! det är inte alls säkert att AU erbjuds på det lärosäte där du vill läsa; kolla upp det på förhand. I AU kan man behöva göra ansökan tidigare än den vanliga anmälningsperioden; det kan också ställas olika krav, t.ex brukar det krävas att man har gjort högskoleprovet.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga