Ann

  Om man söker till gymnasium i en stad (t ex Umeå) 15/1-15/2 och får senare komma in. Hur gör man om man sedan flyttar t ex 13 juni till ny stad ( t ex Norrköping) och inte har ansökt till Norrköping 15/1-15/2 och ändå vill söka en gymnasieplats? Handlar om vanligt förekommande program.

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej,

  • om eleven vet att hen kommer att flytta bör hen söka till gymnasiet "som om hen redan bodde där" dit hen flyttar innan gymnasiet börjar.
  • Om det är 50-50, alltså att eleven Kanske flyttar så är det ju bra att söka både på den gamla Och samtidigt på den Nya orten; då får hen förhoppningsvis 2 platser och blir inte utan plats, i båda fallen: om hen flyttar och om hen stannar.


  I de fallen när flytt sker "plötsligt" (alltså om eleven ej visste att hen kommer att flytta och gymnasieantagningen är redan genomfört) försöker den nya kommunen dit eleven har flyttat lösa detta på det bästa sättet (om möjligt) - alltså en behörig elev brukar erbjudas någon gymnasieplats, men behöver inte vara på just det programmet hen kom in på - i sin "gamla" stad (pga det programmet/inriktningen kanske ej erbjuds, över huvudet taget, i den nya staden).

  Frågor kring flytt precis innan gymnasiet påbörjas är bra att "ta" med SYV-en på elevens nuvarande skola och/eller med gymnasieantagnngskanslierna: där eleven bor nu och dit eleven flyttar. Varje gymnasieantagningskansli gör egen antagning. Det är inte helt ovanligt att eleverna får flera platser: en i varje "upptagningsområde".
  Vänligen
  Julia

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga