Waseem
  Hej,

  Jag vill fråga om det är tillåtet för en gymnasieelev att göra en prövning på komvux (t. ex. Moderna språk) för att få meritpoäng. Även om eleverna är inte utskrivna från gymnasiet och inte har examen heller. Dessutom vill jag fråga ifall det är tillåtet, hur beräkningen av meritvärdet blir inklusive betygen på prövningen från komvux. Hamnar de i betygsurval 1 som är utan komplettering, eller i betygsurval 2 som är med komplettering?

  Återkom gärna om hur det blir!
  Tack på förhand!

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,

  enligt skolverkets svar och min egen uppfattning av innehåll i styrdokumenten så får gymnasieelever (som är inskrivna på gymnasiet) göra prövningar endast på sin egen gymnasieskola och de har rätt att göra prövning endast i två fall: om en elev fick F i en kurs eller om undervisning i en obligatorisk kurs ej kunde erbjudas. Men annars så är det inte förbjudet för gymnasieskolan att erbjuda eleven att göra prövning även i andra fall men det är inte elevens rättighet att kräva det.
  Din andra frågan - om hur det blir om en gymnasieelev gjort prövning på komvux innan hen fick ut examensbevis... så borde det inte vara möjligt, men det finns fall då sådant sker, t.ex om en elev hoppade av gymnasiet och under tiden hen inte var inskriven på någon gymnasieskola gjort några prövningar och sedan blev inskriven i en gymnasieskola efter det, då händer följande: betyg från prövningar på komvux eller kurser lästa på komvux får ej ingå i examensbevis från gymnasiet. Prövningsbetyget finns i så fall utanför elevens examensbevis men Antagning.se går på Datum: om datum då prövningsbetyget sattes ligger innan datumet för utfärdandet av examensbeviset, då anser antagning.se att det inte är en komplettering utan eleven prövas i BI (direktgruppen) - det är i alla fall så antagning.se svarade när vi ställde den frågan. 

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga