1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Sana,

  om man läser en kurs på komvux, då studerar man under en viss tid och det brukar ingå del-proven; i fysik-undervisningen även laborationer och sedan i slutet av kursen slutprovet. Betyg på kursen behöver inte bli samma som man får på slutprovet, utan kan både bli högre eller lägre, eftersom betyget sätts på hela kursen.

  Prövning
  Om man inte läser kursen utan anmäler sig till en Prövning (särskild prövning är det rätta namnet), då gör man 2 eller 3 prov (det skriftliga, sedan det muntliga + om det är prövning i fysik även laborationer som kan genomföras samtidigt som ett av de tidigare proven eller separat... kan vara olika, beroende på när och var man genomför prövningen). Undervisning ingår ej. Man skaffar sig kunskaper på egen hand. På prövningar visar man vilka kunskaper man har (hur man skaffar sig kunskaperna är upp till den personen som genomgår en prövning).

  Fysik1?
  Det finns flera Fysik1-kurser på gymnasiet, se skolverket/fysik-gymnasieskola
  Kurserna har olika omfattning: fysik1a är på 150 poäng; fysik1b1 på 100p och fysik 1a2 på 50 poäng. Fysik1b1 och 1b2 utgör tillsammans kursen fysik1a.

  Hänvisningar/lästips:
  Om kurser i fysik på gymnasiet - info på skolverkets webbplats
  Framtid.se/studier/komvux
  https://www.fragasyv.se/info/provning

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga