1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  du bör leta efter NATURVETENSKAPLIGA BASÅR (alltså inte Tekniska basår). Basåren kan finnas inom komvux, på högskolorna/universiteten och på folkhögskolorna.
  I de naturvet.basåren brukar kurser som mer eller mindre motsvarar följande gymnasiala kurser: biologi 1 och 2, Kemi 1 och 2, Fysik 1a och 2 samt Matematik 4 ingå (kan även matematik 3 ingå också). Utbildningsutbud förändras.
  Vad gäller högskolenivå så kan man behöva ha godkänt betyg i matematik 3 (eller så räcker det med matte 2 - olika på olika lärosäten - och behörighetskraven kan också förändras).
  På högskolenivå kan även Basterminer finnas - då krävs det högre förkunskaper så att man på en termin ska hinna uppnå nivån Matematik4, Biologi2, Kemi2 och Fysik2.
  Se listan studera.nu/jamfor-utbildning/?q=förutbildning - Basår och basterminer på högskolenivå kallas för "för-utbildningar". Du får själv se vad som ingår i varje förutbildning och vilka förkunskaper som krävs. Det som är gemensamt för alla dem är att Grundläggande behörighet till högskolestudier krävs + minst matematik 2 med godkänt betyg.

  komvux
  Komvux kan sätta ihop naturvetenskapliga kurser i ett "basår" - detta för att schemat ej ska krocka för de som läser kurserna + det är bekvämare både för sökande och för komvux att anta till hela "paketet" av kurser på en gång.

  folkhögskolorna
  Naturvetenskapliga basår kan finnas på olika folkhögskolor. Där får man inte betygen, utan Omdöme. Om man har grundläggande behörighet på sina gymnasiala betyg, då kommer inte omdöme påverka meritvärde. Alltså så länge man får "godkänt omdöme" så blir man behörig och konkurrerar då i BII, kompletteringsgruppen, med det meritvärde man har på sina gymnasiala betyg.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga