maysam
  Hej!
  Jag läser Natur samhälle nu och det här är mitt andra år. Jag vill läsa vidare till civilingenjör men jag saknar behörigheten i Fysik 2 samt Matematik 4. Jag undrar vart är det man har garanterad plats till en civilingenjörs program och vad brukar antagningen ligga på?

  Med vänlig hälsning

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  du läser ditt andra år på gymnasiet, skriver du, och jag råder dig att inför år3 välja läsa Fysik 2 samt Matematik 4, om det är möjligt. Detta för att du i annat fall blir försenad i minst en termin eller kanske t o m i ett helt år (beror på om det programmet du vill komma in på startar på hösten och på våren, eller endast på hösten). 
  Skulle du läsa fysik2 och matte4 på heltid, tar det sammanlagt 10 veckor. Du skulle kunna (på komvux) läsa de två kurserna en efter varandra, på heltid, eller båda samtidigt - på halvtid per kurs och det skulle ta dig 10 veckor, men det är ju inte säkert att just ditt civilingenjörsprogram kommer starta på våren, så du kan behöva vänta länge att kunna söka in... Och detsamma gäller om du skulle komma in på basterminen. Det är som sagt, ganska få program som startar på våren, jämfört med det stora antalet som startar på hösten.
  Vad gäller garantiplatserna, så bestämmer varje lärosäte självt och det kan bli en ändring "när som"... Eftersom du kan tidigast till hösten 2024 söka till en eftergymnasial utbildning, så är det för tidigt att söka information om var basterminer, basår eller garantiplatserna kommer att erbjudas. Det kan också bli så att basterminer, basår eller garantiplatserna kommer inte erbjudas alls. Det är frivilligt för lärosätena att erbjuda körutbildningar i form av basår och basterminer. Det är också frivilligt att erbjuda garantiplatserna. Teoretiskt sett kan alla svenska lärosäten upphöra med både körutbildningar och garantiplatserna redan till nästa antagning, alltså inför antagning till vårterminen 2024.
  Så, mitt råd är att du försöker bli behörig redan när du går ut gymnasiet; detta för att slippa "ha huvudvärk" ang.hur du kan bli behörig. Att komma in på en komvuxkurs, eller på basterminen eller på någon annan utbildning kan inte, på förhand, garanteras. Det kan tyvärr bli så att du inte får studieplats. Det är i så fall bra att vara behörig och ha en chans att komma in på "sin" eftergymnasial utbildning direkt efter gymnasiet, eller jobba ett tag utan att behöva tänka på hur du kan bli behörig. 
  Har man lägre betyg, kan man ändå komma in i HP-urvalet. Gör högskoleprovet så många ggr du hinner och orkar!
  Du vill, om jag förstår dig rätt, bli civilingenjör men det finns många olika inriktningar för civilingenjörsprogrammen, t.ex kan man bli civilingenjör i kemiteknik, i maskinteknik, i bioteknik, i farkostteknik eller i datateknik - du borde ju ha någon preferens... det kan ju inte (gissar jag) vara så att du kan tänka dig läsa precis vilket civilingenjörsprogram som helst: med vilken inriktning som helst och på vilket lärosäte som helst. :)
  Om det blir så att du vet med dig att du kommer gå ut gymnasiet utan godkända betyg i fysik2 och matte4, så får du under våren (innan du går ut gymnasiet) söka både till komvux i den kommunen där du är folkbokförd, till folkhögskolorna och till basåren och basterminer (om det kommer erbjudas några sådana från hösten 2024). Se sedan var du får plats/platser. Det går alltid att tacka nej till erbjuden studieplats. Sök därför överallt samtidigt (men sök givetvis endast dit där du kan tänka dig läsa).
  Hoppas mitt svar blir till hjälp!
   

  Studie- och yrkesvägledare
  • maysam : Hej!
  • maysam : Det går inte att ändra mina val nu till natur natur eftersom såsom min syv sa att det för sent att byta till natur natur igen. Därför undrar jag om vad som är mer värt att göra basår eller ta dem två kurserna i komvux och sen söka till civilingenjör. Vad det angår vad jag gillar att söka så tänkte jag Civilingenjör inom samhälls byggnad eller design, produkt utveckling, industriell ekonomi och liknande.
  • Milla :

   Mitt förslag var inte att du byter till inriktning NA/naturvetenskap utan att du väljer läsa fysik 2 och matte 4 som valbara kurser. I inriktning NA/naturvetenskap (se programplan för NA>>) ingår även kemi 2 och biologi 2 och de kurserna behöver du ju inte läsa.

  • Milla :

   Men om du på gymnasiet inte får godkända betyg i fysik2 och matte4, så är mitt råd att du söker till komvux och du söker till basåren både på folkhögskolorna och på universiteten (och/eller till basterminer, om det kommer finnas några att söka till). Sedan får du se var du får plats/platserna. Du kan också påbörja läsa både på komvux och på folkhögskola och/eller universitet, samtidigt, alltså. Det är inte förbjudet. Du kan om schemat inte krockar för mycket läsa i två eller t o m tre olika skolformer samtidigt och läsa där samma ämnen/kurser. Om komvux-kurserna är på distans eller på kvällstid, så krockar de inte med dagstidsundervisning på basåret eller basterminen. Läs annars information på https://www.fragasyv.se/info/komvux-eller-naturvetenskapligt-basar
   Det är först om du får plats på flera ställen som du har val att tacka Ja eller Nej för att om du endast får plats på ett ställe (på komvux lär du få plats för att du behöver Behörighetskomplettera) så läser du där du fick den enda studieplatsen. Det är ju inte  så att man ansöker och så vet man att man 100% kommer in, blir antagen. Först ska man hitta var passande undervisning kommer bli sökbar och utbildningsutbud förändras. På komvux lär fysik2 och matte 4 finnas i alla kommuner och om du som mål med studierna anger BEHÖRIGHET FÖR HÖGRE STUDIER, då lär du få plats; det kan vara smart att läsa i låg studietakt för att hinna smälta kunskaperna och få högre betyg. Komvux-betygen kommer räknas in i ditt snittbetyg/jämförelsetal. Betygen från basåren på folkhögskolorna eller universitet kommer inte påverka ditt meritvärde från gymnasiet, vilket är både bra och dåligt för att genom komvux-betygen kan du Höja ditt snittbetyg om du får höga betyg!

  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga