1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  så länge eleven ej skolkar för mycket så behåller hen den gymnasieplats där hen en gång kom in - alltså har "rätt att fullfölja påbörjad utbildning" och detta oavsett om eleven ansöker om andra studieplatser. Sedan om du får besked ANTAGEN på en annan gymnasial utbildning och måste då svara innan ett visst datum: Ja eller Nej till en ny plats som du blev erbjuden, då får du välja - antingen att tacka ja till en ny plats och med det ej kunna fortsätta på den "gamla" utbildningen på din nuvarande gymnasieskola eller tacka Nej till en ny plats och stanna på din nuvarande utbildning.

  Ang. Individuella val
  i princip får gymnasieelever läsa vilka kurser som helst inom Individ.val men då måste också skola ha MÖJLIGHET att erbjuda de kurserna, alltså lärare måste finnas som kan undervisa i just de kurserna och sedan måste också tillräckligt många elver Välja läsa just den kursen...
  "Behörighetsspår" på ett yrkesprogram brukar kallas när elever läser svenska 2,3 och engelska 6 - det är kurser som krävs för Grundläggande behörighet till högskoleutbildningar.
  "Yrkesspår" brukar kallas kurser för breddning eller fördjupning inom valt yrke - olika kurser för olika yrken.
  Sedan är det ju inte förbjudet eller omöjligt att läsa både Behörighetssprår och yrkesspår "samtidigt". Men då läser eleven på mer än Heltid, vilket kan vara jobbigt...
  Vänligen
  Milla SYV

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga