1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Caroline!
   När studierna på grundnivå och minst 1 års studier på heltid på avancerad nivå är (med godkänt resultat) avslutade blir du behörig till forskarutbildning. Utbildningen på forskarnivå är två eller fyra år och leder till licentiat- respektive doktorsexamen.
  Att ha flera kandidatexamina ger tyvärr inte behörighet att söka till forskarutbildningen. Du måste ta ut magister- eller masterexamen också eller i vilket fall bedriva minst ett-års studier på Avancerad nivå. De program som finns på avancerad nivå är magisterprogrammen (ettåriga) och masterprogrammen (tvååriga). Om huruvida du kan bli behörig genom att läsa fristående kurser på avancerad nivå (där kandidatexamen eller yrkesexamen på minst 180 hp ingår i behörighetskraven) kan jag tyvärr inte svara på utan måste hänvisa dig till studievägledningen på den institutionen där du vill komma in på forskarutbildningen eller till antagningsgruppen på det aktuella lärosäte: högskola eller universitet.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga