studerande
  Jag vill söka läkarlinjen. För att komma in krävs det att man läst biologi2, kemi2, fysik2, och ma4.
  Min fråga är:
  behöver man ha läst biologi 1, kemi 1, ma3 och fysik 1? Kan man endast läsa det som krävs dvs kemi2, ma4, fysik 2 och biologi 2?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej!
  kurserna bygger på varandra, alltså för att ha en rimlig chans att klara (med godkänt betyg) gymnasial kurs fysik2 behöver man ha kunskaper i fysik1a, men hur man skaffa sig de kunskaperna - behöver inte vara genom studier på en skola. Du kan skaffa dig tillräckliga kunskaper på egen hand och göra prövningar i fysik2, kemi2, biologi2 och matematik4. För formell behörighet behöver du inte ha betygen i de underliggande kurserna, men vill du läsa på komvux så kommer komvux kräva godkänt betyg i kemi1 för att anta till kemi2 och godkänt betyg i matte 3b eller 3c för att anta till matte4 (detta för att komvux ger inte plats på kurserna om de inte ser bevis att hen som ska läsa har tillräckliga förkunskaper).

  • studerande : Kan man göra så i ett basår? Alltså att man hoppar över 1 och bara läser 2 ? Eller måste man läsa hela basåret?
  • Julia : Om man hoppar över "1" hur ska man då få de kunskaper som gör att man klarar "2"? :)
  • studerande : Pluggar dem på egen hand. Frågan är om högskolan godkänner att man gör på detta visat. Är det okej att göra så i ett basår? Eller MÅSTE man läsa 1?
  • Julia : Basår kan finnas inom olika skolformer, bland annat på högskolenivå, på universitet och högskolorna och varje lärosäte får bestämma självt. Basår är inte riktiga högskoleutbildningar, utan "för-utbildningar" och här får varje lärosäte ganska fritt bestämma hur det gör. Jag har svårt att tro att något lärosäte skulle godkänna självstudier utan några betyg som bevis på att man har förkunskaperna, men fråga på det lärosäte där du vill läsa: du kan få olika svar från olika lärosäten.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga