Bad 25 år
  Såhär ser mina betyg ut, om jag minns rätt ligger jag på 10-11? Natur-natur

  Biologi 1,2 (E)
  Engelska 5,6,7 (C,C,E)
  Fysik 1,2 (F)
  Historia 1b (E)
  Hållbart samhällbyggande (E)
  Idrott (C)
  Kemi 1,2 (E,F)
  Matte 1c,2c,3c,4 (D,E,E,F)
  Moderna språk 3 (C,D) (Arabiska,Franska)
  Moderna språk 4 (C) (Arabiska)
  Religion (D)
  Samhällskunskap 1b (D)
  Svenska 1,2,3 (D,D,E)
  Gymnasiearbetet (E)

  Mitt mål är att nå 15, och jag ska börja 4 kurser nu i september för att få högskolabehörighet. Det var 400 poäng då. Men vill veta lite med er hur jag ska ta till väga för att nå mitt mål? Nu ska jag läsa entreprenörskap, webbdesigner och 2 andra ämnen till för jag har inte något intresse utav Fysik osv för tillfället. Har ni andra tips? Snälla hjälp!

  1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Bad!
  Är det Jämförelsetal eller Meritvärde som du vill uppnå 15 i?
  Jämförelsetal + Meritpoäng = Meritvärde

  För att få Jämförelsetal på 15 bör man ha alla C betyg i alla gymnasiala kurser (förutom i gymnasiearbete där man bara kan få E eller F betyg men betyg i gymnasiearbete räknas ändå inte i jämförelsetal).

  Jag antar att du är intresserad av att söka till en högskoleutbildning efter gymnasiet. Och i så fall ser jag ett annat problem med dina betyg, tyvärr. F-betygen är för många. Som det ser ut nu, kommer du inte ha rätt till examensbeviset (uppnår inte kraven för gymnasieexamen). Det är max 250 poäng F som man kan ha i så fall. Du har idag 400 poäng F, Kraven för examen finns här: http://www.gymnasieguiden.se/informeras/vad-kraevs-foer-att-uppna-gymnasieexamen

  Du skriver att du inte är intresserad av fysik. Då kanske det är bra att byta program till t.ex. Samhällsvetenskapsprogrammet eller till Ekonomi. Att gå om åk2 på ett nytt program där rektor kan fatta beslut om Individuellt anpassat program - skulle kunna göra att du får Gymnasieexamen från ett nytt program med ett års "fördröjning".

  Ett annat sätt att uppnå ditt mål är att du söker till Komvux med det Studiebeviset som du troligtvis får i slutet av åk3. Sedan tar du examen från Komvux, vilket kan ta en termin eller ett läsår eller kanske ännu längre tid - beroende på om du läser på Komvux på heltid eller deltid.

  Det är inte omöjligt att kämpa hårt under åk3 och få höga betyg i de kurser som du läser i "trean" men även om du skulle få alla A betyg i alla kurser under åk3, så har du ändå redan 150 poäng F "för mycket" och höga betyg i andra kurser kan ej kompensera för F i andra kurser (när F är för många för att kunna få examen).

  Vill också tipsa dig om Yrkeshögskola där behörighetsreglerna är annorlunda. Man kan komma in utan gymnasieexamen. Visserligen är man då inte behörig men YH kan göra undantag och ta in i alla fall, vilket högskola inte gör. Se hela utbudet av YH på www.yhguiden.se


  Bästa hälsningar och lycka till!
  Milla SYV
  Hej igen!
  Det stämmer att för att bli BEHÖRIG att söka till högskola räcker det för dig att uppfylla kraven för Gymnasieexamen, http://www.gymnasieguiden.se/informeras/vad-kraevs-foer-att-uppna-gymnasieexamen och det är OK att ha 250 poäng F och ändå kunna få ut Examensbeviset från gymnasiet.

  Om du tar Examensbevis från Komvux, räcker det med 2400 poäng (100 poäng mindre) .

  Med examensbevis får man Grundläggande behörighet till högskolestudier.
  Särskild behörighet - som man också ofta behöver - kan bestå av väldigt olika krav (beroende på vad för utbildning man vill söka, t.ex. vill man söka till Polis så är det bl a körkort och att vara simkunnig, dvs det är inte alltid bara betyg, utan även andra krav som kan ställas inom Särskild behörighet, ex. till pilotutbildning måste man vara ganska frisk, Medical class 1 intyg krävs).

  Du skriver i din fråga att du vill uppnå 15.0 i Meritvärde (eller jämförelsetal - som du skriver...) och det är inte alltid samma sak.
  Jämförelsetal + Meritpoäng = Meritvärde

  Meritpoäng erkänns i Sverige till de flesta högskoleutbildningar, men inte till alla. T.ex. Handels i Stockholm erkänner inte Meritpoängen och då blir det för de sökande Jämförelsetal = Meritvärde.

  Om huruvida den utbildning utomlands som du vill söka till erkänner Meritpoängen - vet jag inte. Tror inte de gör det, men du kan alltid fråga dem. Vad jag tror - är att du behöver få redan på EXAKT vilka krav den utbildning som du vill söka till, ställer. Om du redan har frågat och fått svar att du behöver "15 i betyg" - då undrar jag om "deras 15" och "15 i Sverige" är samma sak? :) Man i olika länder använder olika skalor och räknar på betyg på olika sätt.

  Om det är så att du behöver uppnå 15.0 så som gymnasiebetygen räknas på i Sverige, då är det C-betyg (i genomsnitt) som du behöver i samtliga kurser i ditt examensbevis.
  E ger 10
  A ger 20
  och F ger "noll".
  Så, om du har E i betyg i en 100 poängskurs, behöver du A i betyg i en annan 100 poängskurs för att genomsnittet blir C.
  De betygen som du uppgett i din fråga, visar på att du har C i fem kurser. I alla andra kurser har du lägre betyg och för att uppnå "C i genomsnitt" skulle du behöva läsa på heltid i fyra eller fem terminer - för att läsa om de kurserna och försöka få högre betyg.

  I Sverige kan man genom Högskoleprovet komma in på en högskoleutbildning. Vet ej om något sort prov kan ge dig plats på den skola utomlands som du vill komma in på. Fråga om det!

  Din mentor har rätt när hen säger att du genom att "fixa" ett par kurser blir behörig att söka till högskola. Men att komma in (verkligen få en plats) är en annan sak. Som behörig men med låga betyg, får man plats enbart på de utbildningar där tomma (lediga) platser finns, där ingen konkurrens uppstår.

  Hoppas mitt svar blir till hjälp!
  bästa hälsningar
  Milla SYV
  • Bad Ska det verkligen ta sån tid? Enligt min mentor så kunde jag bra fixa betyget E på fysik 1 samt kemi 2 för att få söka till högskolan? Alternativt att söka in till 4 kurser om första alternativet inte passade? Vet inte om det var jämförelsetal eller meritvärde men smålägenheter jag har 15 blir jag nöjd för då kan man söka in till läkarutbildningen utomlands! Tänkte bra tillägga att jag inte riktigt hänger med på vad jag ska göra? Jag tog de fyra kurserna via komvux, var det det du syftade på?
  • Milla Jag har skrivit ett utökat svar till dig, som du kan läsa ovan.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga