Paula M
  Hej, jag har en utländsk lärarexamen i engelska och franska. Här är mina utbildningar:
  Utbildning 1: Fem år Lärarutbildning
  Utbildning 2: Ett år Specialistutbildning inom skolförvaltning
  Utbildning 3: Två år masterutbildning inom utbildningsvetenskap

  Mitt modersmål är spanska och jag har även undervisat i det i många år i Colombia. I Sverige har jag undervisat två terminer i engelska och spanska på högstadieskola (årskurser 6-9). Jag har fått ett utlåtande från UHR där de skriver att min colombianska utbildning och min arbetslivserfarenhet motsvarar följande:
  UHR bedömer att utbildning 1 motsvarar svensk magisterexamen (SeQF nivå 7).
  UHR bedömer att utbildning 2 motsvarar ett års studier på avancerad nivå.
  UHR bedömer att utbildning 3 motsvarar svensk masterexamen (SeQF nivå 7).

  Jag studerar Svenska 2 parallellt med mitt arbete. För att ansöka om svensk lärarlegitimation hos skolverket behöver jag avsluta Svenska 3. Jag vill bli behörig lärare i engelska och spanska på gymnasienivå. Men jag skulle vilja veta om det kommer vara nödvändigt för mig att studera kompletterande kurser på universitetet för att bli behörig lärare?

  1 Svar

  Daniel SYV

  Hej Paula!
  Det är skolverkets avdelning för lärarlegitimationer som bestämmer i den frågan. Du kan även försöka få svar från studievägledare på lärarhögskolorna som borde vara bättre insatta än en allmän studievägledare som t.ex jag själv. 
  Frågan i ditt fall blir om du har "rätt pedagogisk kunskap". Pedagogiska metoder kan vara ganska olika i olika länder. De undervisningspetoder som svenska lärare lär sig inom sin svenska lärarutbildning behöver inte vara desamma som du lärde dig när du läste till lärare utomlands. Det är en bedömning som skolverkets avdelning för lärarlegitimationer kommer att göra. "I värsta fall" kan du behöva läsa KPU, kompletterande pedagogisk utbildning som är en 90 högskolepoängsutbildning (om man läser den på heltid, läser man i tre terminer). Det är inte omöjligt att du kanske hittar passande KPU som går på deltid och kan i så fall kombinera de studier med arbete. Vilka pedagogiska metoder du lärde dig i din utländska lärarutbildning och hur de "står sig mot" de som man använder i Sverige, kan jag inte ha någon åsikt om. 
  Som sagt, vänd dig till studievägledare på lärarhögskolorna. Du kan också - om du vill - chansa och när du fått godkänt betyg i svenska 3 eller SAS, svenska som andraspråk 3, ansök om lärarlegitimation hos skolverket. Det kan inte uteslutas att du då direkt kan få OK! från skolverket och få lärarlegitimationen (eller så får du svar med vad du behöver komplettera); i fall du behöver komplettera då tror jag det är i så fall med hela KPU på 90 högskolepoäng, eller kanske endast med delar av KPU och i så fall blir din kompletteringstid kortare än tre terminer på heltid.
  Hänvisning/lästips: skolverket.se/lärarleg-med-utländsk-examen
  Hoppas någonting i mitt svar blir till hjälp för dig!
  Lycka till! Sverige behöver fler behöriga lärare!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga