TallDude

  Jag är lite osäker på vad jag ska göra och välja just nu. Min situation ser ut så här:

  Jag går tekniskt basår just nu på KTH efter att ha gått ekonomi-jurudik programmet på gymnasiet. Civilingenjörsprogrammet jag vill gå är också på KTH men mina betyg kommer inte räcka till, och inte i några andra grupper heller (som t.ex B2). Dock så kan man komma in om man får godkänt på MaFy-provet.

  Mina frågor är då:

  1. Om man klarar MaFy-provet, behöver man giltig behörighet i dem ämnen som krävs (t.ex Fy2 eller Ma4) om jag inte har det just nu?

  2. Om jag inte klarar de kurserna nu på basåret, kan jag komplettera de kurserna på något sätt (t.ex via komvux) och få behörighet för att söka det programmet jag vill nu efter sommaren? Söker jag de kurserna via antagning.se då eller på något annat sätt?

  3. Om jag inte klarar av MaFy-provet nu så antar jag att jag inte kan komma in på programmet jag vill läsa tills nästa termin. Jag förmodar då att de enda sättet jag kan komma in på tills nästa är är via HP, MaFy-provet eller genom att höja gymnasiebetygen. Om jag då vill höja betygen, kan man endast göra det via komvux? När och vart måste man söka för det i så fall?

  Som ni säkert sett så har jag inte så mycket koll på hur komvux och liknande (om det finns liknande) fungerar och vart och när man söker kurserna som dessa har. Rätta mig gärna om jag har missuppfattat något. 

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Svar på din första fråga är: Matematik- och fysikprovet (precis som också högskoleprovet) befriar inte från kraven på att vara behörig: du måste ha både grundläggande och särskild behörighet. Resultat från Matematik- och fysikprovet placerar dig i ännu en urvalsgrupp; i varje urvalsgrupp har den sökande en ny chans att komma in; det är därför fördelaktigt att prövas i många olika urvalsgrupper.
  Svar på din andra fråga är: gymnasiala kurser på komvux söker du till komvux i den kommunen där du är folkbokförd. Anmälningsperioderna och kursstartsdatumen är olika från en kommun till nästa, så du måste se på din kommuns hemsida vad som gäller i just din kommun. Förutom komvux, gymnasieskola och universitetsbasåren kan man läsa in naturvetenskaplig behörighet på gymnasial nivå även på folkhögskolorna. Naturvetenskapligt basår på en folkhögskola tar ett år, på heltid, att läsa. Om studieformen folkhögskola var god se framtid.se/studier/folkhogskola

  Din tredje fråga blandar "lite grand" olika saker... jag är inte helt säker på exakt vad du frågar om... men så här är det: inför svenska högskole-universitetsutbildningar behöver man ha Grundläggande behörighet (alltid) + om utbildningen så kräver även Särskild behörighet. Och varken sig högskoleprovet eller Ma-fysik provet befriar inte från kraven på behörighet. Så, behörig måste du bli, annars har du ingen chans att komma in. Sedan kommer vi till frågan om konkurrens... alla behöriga deltar i konkurrensen om utbildningsplats. På dina gymnasiala betyg räknas meritvärdet ut och med det prövas du i BI eller BII eller i både BI och BII (alltså i Betygsurvalet); har du gjort högskoleprovet, prövas du i HP-urvalet också; har du klarat Matte-Fysikprovet prövas du även i den urvalsgruppen också. I varje urvalsgrupp har du en ny chans att komma in.
  Om du vill höja din konkurrenskraft i betygsgruppen behöver du höja de betygen som räknas in i ditt meritvärde; här är frågan om meritpoängen viktig. Kika gärna på gymnasieGuiden.se/meritpoäng

  Studie- och yrkesvägledare
  • TallDude : Om jag inte klarar basåret och då inte får behörigheterna via det programmet, finns det andra sätt jag kan få behörighet på för Ma4 och Fy2 så jag får de behörigheterna innan nästa termin, eller kan jag endast få de behörigheterna under nästa termin?
  • Milla : sista dag för komplettering av din ansökan till HT-24 blir den 20 juni 2024. Om du kan uppvisa godkända betyg i matte 4 och fysik 2 innan 20 juni eller senast 20 juni 2024, då hinner du bekräfta din behörighet. Jag vet inte hur ofta kurserna startar på komvux i din kommun; det är olika i olika kommuner. Läsa de två kurserna, matte 4 och fysik 2 på heltid tar 10 veckor.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga