1 Svar

  Peter SYV på GymnasieGuiden

  Hej Linn,
  helt utan gymnasieutbildning går det inte komma in på en svensk utbildning på högskolenivå: högskola eller universitet. Det finns dock andra vägar att gå för att uppnå grundläggande behörighet till högskolestudier, förutom examensbevis från gymnasiet eller från komvux. De vägarna är:
  - genom omdöme om grundläggande behörighet från en folkhögskola (sök i så fall till allmänna kurser på folkhögskolorna);
  - genom arbetslivserfarenhet + några få godkända betyg från gymnasiet (brukar kallas för "reell kompetens"/en Annan väg);
  - genom det nya kunskapsprovet som på försök kommer ges redan under 2022 och 2023 och planeras för införande 2025, man måste fylla 24 år (som lägsta ålder) det kalenderåret man skriver provet - läs mer på uhr.se/om-uhr/nyheter/2021/nytt-nationellt-prov-for-grundlaggande-behorighet

  Förutom grundläggande, måste du även ha Särskild behörighet som till juristprogrammet består av godkända betyg i gymnasiala kurser Samhällskunskap 1b och Historia 1b.

  Om man har både grundläggande och särskild behörighet, är man BEHÖRIG. Alla behöriga sökande deltar i konkurrensen om utbildningsplats på högskoleutbildningar. Om man har omdöme om grundläggande behörighet från en folkhögskola prövas man i BF-urvalsgruppen. Om man är grundläggande behörig genom reell kompetens (3-årig arbetslivserfarenhet + några få godkända gymnasiebetyg) eller genom det nya kunskapsprovet som införs året 2025, måste man för konkurrens göra högskoleprovet (annars har man inget att konkurrera med och skulle antas endast om tomma platser står på utbildningen när alla behöriga sökande kom in, vilket knappas kommer ske vid antagning till juristprogrammet som är en av de mest populära utbildningar i Sverige).

  Så, du får välja på att antingen invänta när du blir 24 år och hoppas på att klara av kunskapsprovet för att få grundläggande behörighet och göra högskoleprovet och hoppas på att få så pass högt resultat att du får plats på juristprogrammet
  eller
  söka jobb och jobba på minst halvtid i minst 3 år + skaffa sig godkända betyg i de kurser som krävs för att uppfylla kraven på grundläggande behörighet genom "reell kompetens"
  eller
  söka till folkhögskolornas allmänna kurser där du på kortast tid = 1 år (om du sedan innan har läst på gymnasiet i minst 2 år) kan förhoppningsvis uppnå Omdöme om grundläggande behörighet,
  eller
  söka till komvux (från 1 juli det kalenderåret du fyller 20 år) och läsa där mot examensbevis.
  Under alla omständigheter behöver du ha godkända betyg i samhällskunskap 1b (eller 1a1 + 1a2) och samhällskunskap 1b (eller 1a1 och 1a2).
  Och det är en bra idé att göra högskoleprovet (även om du får examensbevis från komvux eller omdöme från en folkhögskola), för att du kommer i så fall även prövas i HP-urvalet och med det få en extrachans att komma in på juristprogrammet.
   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga