1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej, Malin!
  Svar på frågan kan bero på Vad "pricken" handlar om och efter vilken tid den försvinner. Jag vill råda dig ringa till skolverkets upplysningstjänst - tel.nr 08-52733200 och prata med en jurist som är expert i skoljuridiska frågor.
  Allmänt gäller: i fall APL ej kan anordnas på en arbetsplats, får gymnasieskola anordna det på "annat sätt" (i praktiken - på gymnasieskolan "på något sätt"); 
  nu har vi pratat med en sakkunnig på skolverket och hen säger att det är en förskola där eleven ska gå på APL som gör bedömning om de kan "ta emot" eleven utifrån hur belastningsregistret ser ut (här tänker jag att olika förskolor kanske kan göra olika bedömningar?... det är min egen kommentar.. eftersom en "bedömning" är subjektiv, kan olika människor tänka lite olika i samma situation). Om alla de aktuella arbetsplatserna har gjort bedömning att just den eleven ej kan tas emot på en APL på en förskola, då "får" gymnasieskola anordna APL "på annat sätt" (som jag redan har skrivit om, ovan). Om huruvida huvudman för gymnasieskolan är skyldig att anordna APL i det fallet - är det för mig oklart. 
  Som jag ser det, så kan en situation uppstå: en elev kan inte uppnå kraven för examensbevis från gymnasiet pga hen ej genomförde APL och ej fick godkända betyg i de kurser i vilka APL ingår. I så fall tar eleven sitt Studiebevis till komvux och kompletterar där (om "pricken" i belastningsregistret har då "bleknat"). Annars, om det är så pass allvarligt att eleven inte ens efter gymnasiet kan tas emot på en förskola, då tycker inte jag det är bra att söka läsa på BF, utan det är bättre för eleven att söka till ett annat gymnasieprogram.
  Mvh
  ANNA SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga