Ella
  Hej, jag heter Ella och har kommit på att jag kanske vill bli biomedicinsk analytiker. Jag har en gymnasieexamen i estet men har läst upp matte 2b och naturkunskap 2. Vad jag ser så krävs det i så fall ett naturvetenskapligt basår för att söka till samtliga biomedicinska analytiker program.

  Jag har sett att man med vissa andra program kan "få" en plats om man läser naturvetenskapligt basår på den högskolan/universitetet. Gäller detta någonstans för det biomedicinska analytiker programmet?
  Sen undrar jag också om man får ta studielån om man läser ett basår och om man har rätt till studentbostad.

  Väldigt tacksam för svar!
  Mvh Ella

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Ella,
  var Biomed.programmet erbjuds på de svenska lärosätena (i alla fall som det är nu, våren 2020) kan du se på studera.nu/jamfor-utbildning/?q=biomedicinsk+analytiker och om du tittar på listan, så finns BMA-programmet med olika inriktningar: Lab.medicin och Klinisk Fysiologi (du kanske föredrar ngn av inriktningar).

  Komplettera för behörighet
  Behörighet måste du skaffa dig, men den behöver inte skaffas just genom ett basår, utan du kan läsa kurserna som krävs för särskild behörighet på komvux eller på en av folkhögskolorna; och även skaffa dig kunskaper genom självstudier och betyg - genom prövningar.
  Om du vill komplettera genom basår på högskolenivå, då är det Naturvetenskapliga basår du bör söka till, inte tekniska. Men i nat.vet.basår på högskolenivå ingår även fysik2 och matematik4, kurser som du inte behöver för behörighet till BMA-programmen. Några meritpoäng för matte4 får du inte om du läser den kursen på högskolenivå. Skulle du däremot fått godkänt betyg på komvux eller genom en prövning, skulle du fått + 0.5 meritpoäng för matte4.
  ***
  Bostadsgaranti för högskolestuderande finns i Sverige, tyvärr, inte; i alla fall känner vi inte till att det skulle erbjudas på ngt.lärosäte; högskolorna-universiteten gör vad de kan och kan ibland lova "tak-över-huvudet"-garanti, alltså att man inte ska behöva sova ute (på en park-bänk) men att garantera att studerande får bostad under studietiden kan inte lärosätena göra (för de äger inte några egna bostadslösningar, utan kan endast hänvisa till de "vanliga bostadslösningar" som att ställa sig i bostadskö, försöka hyra rum i andra hand, pendla långt eller försöka köpa bostad - kanske med hjälp av familjen).
  ***
  Studieekonomi
  Studiemedel har man rätt att söka om man läser basår. Info om studiemedel får du bäst av CSN, som just bestämmer i den frågan.
  ***
  Ngn platsgaranti på BMA-programmet efter nat.vet.basår känner vi tyvärr inte till. Läs info på lärosätenas hemsidor och ställ frågan till studievägledare på det aktuella lärosäte.

  Allmänt om platsgaranti
  Varje lärosäte får själv bestämma om de erbjuder platsgaranti och det kan också ändras från en termin till nästa om platsgaranti erbjuds eller inte. Som regel erbjuds platsgaranti på "någon" av skolans utbildningar, alltså inte just definitivt på den utb., som du vill läsa på utan Platsgaranti betyder att hen som med godkänt resultat genomfört basåret och på egna meriter inte kom in på utbildningen, ska inte behöva stå utan studieplats utan erbjuds då studieplats på "något av programmen" till vilka hen är behörig (ofta tas man då in på ett program med få sökande och låg antagningsgräns, inte på de program där många söker med höga meriter). alltså, till populära program behöver man konkurrera och komma in på egna meriter.

  Hänvisningar/Lästips:
  csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiemedel
  info/komvux-eller-naturvetenskapligt-basår
  yrke/biomedicinare
  yrke/biomedicinsk-analytiker
  yrke/bma-inom-fysiologi
  yrke/biomedicinsk-analytiker-med-inriktning-labmedicin

  Studie- och yrkesvägledare

  Tips!
  Du kan söka till basår på högskolenivå och till komvux och till många olika folkhögskolor samtidigt. Folkhögskolorna utanför stora städer brukar ha Internat/studerandeboende. På så sätt kan man kanske lösa både "studieplats + bostad" i ett - i alla fall under det året som du kommer komplettera för behörighet inför BMA-programmet.
  Exempel på Nat.vet.basår på folkhögskolorna som också har boendelösning för sina studerande:
  Kalmar-lan/Gamleby-folkhogskola/Kurser/2020ht/naturvetenskapligt-basår
  Strömbacks-folkhogskola/Kurser/2020ht/allman-kurs-naturvetenskapligt-basår

  Om du får plats på flera ställen - t.ex både på komvux, på högskolans basår och på flera folkhögskolor, kan du välja sen.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga