Nina

  Hej jag går just nu Ämneslärarprogrammet på Konstfack med inriktning mot Bild och Design i gymnasieskolan. Jag har även tidigare gått 67,5hp (22,5hpx3terminer) av japanska på universitetsnivå, plus några extra kurser på sidan av i andra ämnen. Skulle det gå för mig att arbeta som japanskalärare på gymnasie-/grundskolgrundskolenivå ihop med bild, eller behövs en kandidatexamen för det?

  1 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej Nina!
  frågan om lärarutbildningar och lärarlegitimationer är ibland rätt komplicerad. Skolverkets avdelning för lärarlegitimationer kan också ibland göra undantag från reglerna. Jag känner inte till någon regel som säger att kandidatexamen skulle krävas i det fall du beskriver och frågar om. Däremot kan 90 hp i det språket i vilket du vill bli språklärare krävas, för utökning av din lärarlegitimation. Vänd dig gärna till skolverkets avdelning för lärarlegitimationer och till studievägledare på de institutioner där språklärare i moderna språk utbildas.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga