Lina

  Hej! Jag har endast 1300 poäng samlat betygsdokument. Om jag läser frisör via Komvux blir jag sedan grundläggande behörig för andra studier? Det står att frisör är 1900 gymnasiepoöng. ( tänker då att jag kommer upp till 2500 poäng) Om ja - återstår det bara att läsa särskild behörighet för just den utbildningen jag söker? Och isåfall vilken urvalsgrupp hamnar jag då i? Jag gick ut 2009 om det spelar någon roll.

  • Anna : När du gick ut (gymnasiet) 2009, vad fick du i utbildningsdokument: Slutbetyg eller Samlat betygsdokument?
  • Milla : Jag ser att du i din fråga uppger att du har Samlat betygsdokument. Boka tid med SYV på komvux för planering av dina studier. Jag skriver nu också ett svar till dig. :)

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Lina!
  Boka gärna tid med SYV på komvux för planering av dina studier. Det är inte så enkelt att bara komma in i ett tillräckligt antal gymnasiala poäng, utan du måste få ut Examensbevis och i den är det inte helt fritt vilka kurser som får ingå.
  För examensbevis från komvux behöver du 2400 poäng, av de får högst 150 poäng vara betygsatta med F (icke-godkänt betyg). En kurs gymnasiearbete med rätt tema måste finnas med med E, godkänt betyg. Du får gärna kika på programplan för HV för gymnasiet. Skillnaden mot komvux-examen är att kursen Idrott-och-hälsa 1 får ej ingå men det krävs också 100p.mindre... så bara "glöm" kursen Idrott1. sedan är det lite friare vilka kurser som får ingå i exam.bevis från KOMVUX men inte helt fritt.
  I det fallet du beskriver finns det flera "problem" och okända faktorer. T.ex är en stor fråga om hur många av dina "gamla kurser" som har motsvarande ny kurs. Det är möjligt att få av dina gamla kurser kan tas in i examensbevis. Det får du "ta" med SYV på komvux.
  Du kan välja på att söka till frisör-kurspaketet och se om du kommer in och när du är inne, har påbörjat, kan du läsa ett tag, t.ex första terminen och sedan börja planera (tillsammans med SYV på komvux) mot examensbevis. Eller så boka tid nu, snarast, för att diskutera alla detaljer med SYV-en innan du ens söker till frisör-kurspaketet.
  Reglerna ändras ibland. Medans du läser kan reglerna ändras... och om man planerar för tidigt, kanske inte håller den planeringen sen (pga ändrade regler).
  Du vinner på att i ditt examensbevis ha endast följande kurser:
  -- de absolut nödvändiga (obliagatoriska)
  --- de kurser i vilka du har högre betyg
  --- de kurser som krävs för särskild behörighet
  --- och även försöka få med några kurser som kommer ge dig Meritpoängen.
  Att ha "många kurser" kan vara till nackdel för dig, då alla de "onödiga" lägre betygen räknas in i ditt jämförelsetal. Uteslut därför gärna alla de "onödiga" kurser med lägre betyg.
  ***
  Fr¨gan är också om du vill komma in på "din" högskoleutbildning så fort som möjligt eller om du vill utbilda dig till Frisör? Vad är viktigare? Det kan bli svårt att gå båda vägarna samtidigt.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga