Malin

  Om en elev hoppar av sina studier i spanska i 8:an kan hon då välja att studera spanska igen på gymnasiet Moderna språk 1?

  • Malin : Om en elev istället går ut 9:an med F i betyg, kan hon då välja att studera spanska igen på gymnasiet, Moderna Språk 1? Har pratat med vårt gymnasiekansli men de kan inte svara på frågan.
  • Anna : vi på Fråga syv kan inte svara på frågan hur antagningskansliet (gymnasieantagningen) kommer hantera den frågan. Du skriver att gymnasieantag.kansli inte kan svara på frågan, men när de får F i slutbetyget i moderna språk - då måste de hantera frågan... eller så är det i den aktuella delen av landet så att just det ansvaret är lagt på gymnasieskolan, och i så fall kan man få olika svar på olika gymnasieskolor. Ring till skolverket, tel.nr 08-52733200.

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Malin,
  moderna språk 1 är en Nybörjarkurs, alltså är tanken att eleven är nybörjare i språket (inte har läst det språket sedan innan).

  Men vissa antagningskanslier, tittar endast på betygen från vårterminen i årskurs 9 (Slutbetyget från grundskolan) och i fall språket ej finns där bland betygen, och eleven söker till Mod.språk1, då blir eleven antagen till den kursen. 
  Andra antagningskanslier kan anta till Mod.språk2 (i större städer på större gymnasieskolorna finns ibland möjlighet att läsa mod.språk 2 under årskurs 1 på gymnasiet, eller så är tanken i så fall att eleven inte läser mod.språk under årskurs 1 och först under årskurs 2, eller under årskurs 1 läser ett annat språk och sedan kan under årskurs 2 läsa samma språk som hen läste på grundskolan som Mod.språk2). 
  Det är alltså olika hur olika gymnasieantagningskanslier gör och olika gymnasieskolor hantera den frågan också olika.
  Vi på FRåGA SYV kan alltså inte ge ett definitivt svar om hur det blir för just den eleven. 
  Tips - kontakta gymnasieantagningskansliet i den delen av Sverige där eleven kommer söka till gymnasiet och fråga hur de gör. Men de kan också ändra sig tills det blir dags för eleven att söka till gymnasiet.

  Allmänt gäller: det är inte på alla program som moderna språk är obligatoriska. Eleven kan välja ett program där hen helt slipper läsa moderna språk. 
  Vidar gäller också att ibland kan gymnasieskola erbjuda läsa italienska eller danska som mod.språk. Italienska är rätt lik spanska men ändå ett annat språk,och i så fall kanske elven kan börja läsa Italienska 1 och sedan 2 (om det är 2 kurser som ingår, som t.ex på SA). Eller läsa Italienska 1 och Danska 1 som de två obligatoriska kurserna på SA
  Om eleven har ett annat modersmål än svenska, får hen läsa sitt "hemspråk" i stället för de obligatoriska kurserna inom ämnet Moderna språk.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga