Frida
  Hej. Jag ska snart börja 2:an på vård och omsorgsprogrammet. Men funderar på att börja om 1 istället och gå på naturvetenskap då jag vill bli en civilingenjör. Men frågan är om det är smartare att fortsätta på vo och sen läsa komvux för att bli behörig till civilingenjör? Eller ska jag gå om 1an? Har redan sökt linjen och väntar på svar men kan tacka nej om jag vill. Vad tycker ni jag borde göra? Hur lång tid tar det att komplettera kurser för att kunna söka till civilingenjörsprogrammet när jag är klar med vo? Och är det lätt att söka in på komvux direkt efter studenten för jag vill helst komplettera så snabbt som möjligt. Kan ni ge mig råd? :)

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Frida, du vill läsa till >>civilingenjör och som behörighet är nu, så krävs det att man för Särskild behörighet har godkända betyg i Fysik 2, Matte 4 och lägst Kemi 1 (till vissa utbildningar kan även Kemi 2 krävas). De kurser läser man på NA, inriktning Naturvetenskap & på Teknik, inriktning Teknikvetenskap.

  De som vill bli civilingenjörer läser ofta Teknikprogrammet, inriktning Teknikvetenskap; på så sätt slipper de läsa Biologi, som är obligatoriskt på NA men krävs ej för civilingenjör.

  ***
  Du frågar om det är bättre att stanna på VO eller byta till NA. Du vill veta hur lång tid det tar att komplettera efter gymnasiet för att bli behörig till Civilingenjörsprogrammen på högskolenivå. Du har inte heller fått svar ang. om du får plats på NA eller inte.

  Så här tänker jag:
  - det är bra att ha kunskaper inom medicin, vård och första hjälpen och detta, oavsett vad man gör senare i livet; det är också bra att ha ett yrke att "falla tillbaka på" - på VO blir du >>undersköterska om 2 år. Du kan med stor sannolikhet få sommarjobb inom hemtjänst eller som personlig assistent eller vårdbiträde redan nästa sommar och sedan kan få sommarjobb och/eller extrajobb under alla de åren som du kommer att läsa till Civilingenjör (det är fem år på högskolan som man läser till civilingenjör).

  ang. hur lång tid det tar att komplettera - så beror det på vilka valbara kurser du läser på VO. Om du läser kurser för grundläggande behörighet - dvs svenska 3 och engelska 6 - och om du även läser mer matte än du måste läsa på VO, dvs matte 2a och kanske även 3b, då behöver inte kompletteringen ta längre tid än ett år, 2 terminer; dvs du vinner inte någon tid på att hoppa av VO.
  Om du läser de kurser som jag nämner ovan, dvs svenska 3, eng 6, matte 2a och 3b - då återstår det att komplettera med matte 4 och Fysik 1a och 2 samt med Kemi 1. Det kan även gå att komplettera på en termin i så fall - och söka till Civilingenjörsprogrammet redan från våren... En fördel att söka från våren (start vårterminen) är också att antagningsgräns ligger ofta lägre, då färre söker till vårterminens start.

  Om jag vore i dina "skor", skulle jag stanna kvar på VO; säga på skolan att jag vill läsa kurser för Grundläggande behörighet, vilket är eleven rättighet (skola kan inte neka dig det). Förhoppningsvis kan du läsa matte 2a och även 3b. Om inte, bedriv självstudier i matte - www.matteboken.se

  Fråga också på din skola om du t.ex kan läsa Kemi 1 som en kurs inom Individuellt val och även Matte 4. Om du lyckas med det, har du i så fall endast Fysik att komplettera med. Fysik 1a och 2 "går på" 250 gymnasiala poäng sammanlagt och läses på heltid på Komvux på 12,5 veckor.

  Det går minst lika snabbt att komplettera med, kanske snabbare... jämfört med att byta och börja om från åk1 på nytt.
  Se om du kommer in på NA. Om inte, var inte ledsen för det - för att jag ser många fördelar i att stanna på VO.

  Bästa hälsningar

  ANNA

   

  Hej igen, :)

  tidsmässigt vinner du inget på att byta och börja om från åk1. Det blir troligtvis samma "tidsåtgång" - om du stannar på VO eller börjar om från åk1 på Naturvetenskapsprogrammet.

  Ang. byta eller inte byta: "Man vet vad man har... man vet inte vad man får" - på gott och ont! :)

  Du vet nu hur det är att läsa på VO, men du vet inte hur det är att läsa på NA. Det kan både bli en rolig eller "otrevlig" överraskning :( om du byter. Det är mycket mer "teoretisk" inriknting på studier på ett högskoleförberedande program; ingen obligatorisk praktik; svårare spår i matte och man läser också mer Historia /större kurs - dubbelt så stor, jämfört med VO/.

  Olika typer av studier passar olika människor olika bra, kan man säga. Utan att känna dig, kan jag omöjligen säga om det är bättre för dig att stanna eller att byta.

  Det du efterfrågar är "mycket-individuellt-anpassad" gymnasial utbildning. :) Jag önskar att det vore möjligt! Tyvärr är det inte så idag. Det skulle bli extremt dyrt och "besvärligt" och många ggr praktiskt omöjligt att ordna så att varje elev läser endast de kurser som hen tycker att hen behöver.

  Sedan är det också så att du kan ändra dig och om 2 år vill du någonting helt annat; vill t.ex satsa på ett helt annat yrke. Det är inte omöjligt att det blir så.

  På gott och ont, är systemet med ungdomsgymnasiet sådant att det är ganska strikta "fasta" utbildningar på de nationella programmen - men "viss valmöjlighet", men endast inom det som varje skola kan erbjuda. Mot bakgrund av lärarbrist, blir valmöjligheterna ännu mer begränsade: om det ej finns lärare som kan undervisa, vad ska rektor göra? Lärare växer inte på träd... ju. :)

  Det kan tyvärr även bli så att även om du blir lovad att läsa en viss kurs, så finns det sedan inte lärare som kan undervisa (hen kan bli sjuk, sluta på skolan av någon anledning eller bli föräldraledig) - och då går det inte... rektor kan inte trolla fram en lärare som inte finns. :(

  Jag tycker du ej ska vara rädd att läsa kurser "i onödan". Det är många ggr svårt att veta på förhand vilka kunskaper man kommer att ha användning för. Det är därför bra att lära sig så mycket som möjligt om "allt möjligt". :)

  Kika gärna på olika högskoleingnjörsutbildningar på www.studera.nu/jamfor-utbildning - och du kommer att se att så som behörighet ser ut idag, då krävs det Matte 3c ibland och Matte 4 ibland - beroende på vilken inriknting Högskoleingenjörsprogrammet har.

  • Frida : Okej! Tack för svar. Nu har jag kommit in på naturlinjen. Men ändå så funderar jag på att stanna kvar på vo som du råder. Jag kommer absolut läsa matte 2a, svenska 3 och engelska 6. Jag kan däremot inte läsa kemi och matte 4 på gymnasiet då skolan inte har sådana kurser. Så jag måste alltså komplettera på komvux med matte 4, kemi 1 och fysik 1? Också fysik 2 eller? Tror du det går att komplettera alla dessa kurser på 1 termin om man läser heltid? Om det går så stannar jag
  • Frida : En till fråga: vad händer om jag fortsätter på vård men inte väljer att läsa vårdochomsorg & medicin, och om jag inte går på praktiken? Jag vill ändå inte bli undersköterska vill bara läsa Df gymnasie gemensamma ämnen för att bli behörig till civilingenjör eller högskoleingenjör.
  • Anna : I Grundläggande behörighet till högskola ingår det att du måste få EXAMENSBEVIS. Om du inte får examensbevis på gymnasiet, kanske du kan få examensbevis från Komvux sen. Om du har hög betyg i Idrott och hälsa 1 - är det i så fall synd, då det betyget ej kommer att ingå i Examensbevis från komvux. Läser du inte alla kurser som ingår i din studieplan och inte går på praktiken, blir du troligtvis av med Studiebidraget från CSN, då det är "skolk". Vid olovlig frånvaro i mer än 4 timmar per månad är skolan skyldig att rapportera till CSN och studiebidraget dras in. :(
  • Anna : matte 3 och 4 + kemi 1 + fysik 1a och 2 är kurser á sammanlagt 550 poäng. Under höstterminen på komvux läser man på heltid 400 poäng. Kompletteringsdag till att kunna komma in på högsola till vårterminen är 1 dec. Man kan alltså inte hela höstterminen på sig. Det blir därför svårt att hinna komplettera så att du ska kunna komma in till våren. Det mer realistiskt att planera på att komplettera under ett år, 2 terminer.
  • Frida : Matte 3 och fysik 1 behövde man inte till ingenjör stod det, måste jag läsa de kurserna för att kunna läsa matte 4 och fysik2?
  • Frida : Om jag komplettera på 1 år, då är de samma sak som att gå om?
  • Anna : Kursen matte 4 bygger på de kunskaper som man får i kursen matte 3. Du kan se innehåll i mattekurser på www.matteboken.se - formellt sett behöver du inte ha betyg i varken sig matte 2 eller matte 3, men utan att kunna innehåll i de kurserna - tror inte jag att man kan uppnå godkänt betyg i matte 4. Detsamma gäller Fysik: kursen fysik 2 bygger på de kunskaper man får i fysik 1a. Du behöver inte ha betyg i fysik 1a, men komvux tar inte in på kursen fysik 2 om man ej kan uppvisa godkänt betyg i fysik 1a; detta pga risken är övervägande att inte få godkänt betyg (man saknar Förkunskaper).
  • Anna : Tidsmässigt blir det "samma sak" som att gå om åk1. - om du får plats på komvux kurser. Nu har du plats på Naturvet.programmet... att man får plats på komvux är inte garanterat. Jag förstår att det är svårt att bestämma sig hur man ska göra! :(
  • Frida : Okej:( men jag har hört att man kan bedriva självstudier och göra prövningar i dom.. hur fungerar det? Tacksam för alla svar verkligen
  • Frida : Eller är de möjligt att läsa över heltid? Över 100%? Jag vill verkligen söka in på vår terminen (högskolan)!
  • Frida : Om jag går kvar på VO, tar bort några ämnen som tex psykiatri och vård och inte går på praktik (vet att jg kommer förlora csn) men kan jag då fortfarande söka komvux utan examensbevis eller om jag får F i några ämnen som inte alls behövs till ingenjörsutbildning? Vill verkligen inte läsa kurser onödigt.
  • Anna : Man läser sällan kurser "i onödan". Mer kunskap är bra och kan komma till användning, t.ex om man skriver Högskoleprovet, där det testas "allmän kunskap" - hur "duktig" och allmänbildad man är. Det finns ett antal strikta och krångliga regler men många ggr kan rektor också göra Undantag. Det är bra att du pratar med syv på den gymnasieskola där du läser; för att vilka undantag som rektor är beredd att göra - vet syv på din skola. Det vet inte jag. Te.x läsa "över 100"% är ett UNDANTAG; inte elevens rättighet. På vissa skolor säger rektor i princip alltid Nej; på andra - läser många elever U-kurser (utökade), dvs över heltid. Det som är din rättighet på VO, som är ett yrkesprogram, är att läsa Engelska 6 och Svenska 3 som UTÖKADE kurser - och då befrias det 200 poäng inom "vanliga kurser"/då kan du läse 2 andra kurser inom Programfördjupningen eller Individ.val - men exakt Vilka andra kurser du får läsa beror på vad din skola kan erbjuda.
  • Frida : Okej men sistaa frågan: om jag istället väljer att läsa till högskoleingenjör behövs inte matte 4, då kompletterar jag matte 3,fysik1&2, kemi 1 på komvux, kommer jag hinna innan ansökningsperioden för vårterminen inför högskola tror du?
  • Anna : Om Matte 4 ej krävs... Matte 3, fysik 1a och 2 och kemi 1 - utgör sammanlagt 450 poäng. Det kan man hinna läsa på en termin på komvux, även på en hösttermin, som är kortare som vårterminen, men Sista dag för komplettering brukar vara 1 dec. Man måste alltså ha alla betygen klara innan 1 dec. Då har man inte hela terminen på sig utan i bästa fall 17 veckor på hösten. På heltid läser man 340 poäng på 17 veckor på komvux. Komvux kan vägra ge studier till mer än heltid, men rektor Kan göra undantag och ge möjlighet att läsa på mer än heltid. OBS! vissa högskoleingenjörsprogram kräver för särskild behörighet godkänt betyg i matte 4.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga