Frida 19 år
  Hej. Jag ska snart börja 2:an på vård och omsorgsprogrammet. Men funderar på att börja om 1 istället och gå på naturvetenskap då jag vill bli en civilingenjör. Men frågan är om det är smartare att fortsätta på vo och sen läsa komvux för att bli behörig till civilingenjör? Eller ska jag gå om 1an? Har redan sökt linjen och väntar på svar men kan tacka nej om jag vill. Vad tycker ni jag borde göra? Hur lång tid tar det att komplettera kurser för att kunna söka till civilingenjörsprogrammet när jag är klar med vo? Och är det lätt att söka in på komvux direkt efter studenten för jag vill helst komplettera så snabbt som möjligt. Kan ni ge mig råd? :)

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Frida, du vill läsa till >>civilingenjör och som behörighet är nu, så krävs det att man för Särskild behörighet har godkända betyg i Fysik 2, Matte 4 och lägst Kemi 1 (till vissa utbildningar kan även Kemi 2 krävas). De kurser läser man på NA, inriktning Naturvetenskap & på Teknik, inriktning Teknikvetenskap.

  De som vill bli civilingenjörer läser ofta Teknikprogrammet, inriktning Teknikvetenskap; på så sätt slipper de läsa Biologi, som är obligatoriskt på NA men krävs ej för civilingenjör.

  ***
  Du frågar om det är bättre att stanna på VO eller byta till NA. Du vill veta hur lång tid det tar att komplettera efter gymnasiet för att bli behörig till Civilingenjörsprogrammen på högskolenivå. Du har inte heller fått svar ang. om du får plats på NA eller inte.

  Så här tänker jag:
  - det är bra att ha kunskaper inom medicin, vård och första hjälpen och detta, oavsett vad man gör senare i livet; det är också bra att ha ett yrke att "falla tillbaka på" - på VO blir du >>undersköterska om 2 år. Du kan med stor sannolikhet få sommarjobb inom hemtjänst eller som personlig assistent eller vårdbiträde redan nästa sommar och sedan kan få sommarjobb och/eller extrajobb under alla de åren som du kommer att läsa till Civilingenjör (det är fem år på högskolan som man läser till civilingenjör).

  ang. hur lång tid det tar att komplettera - så beror det på vilka valbara kurser du läser på VO. Om du läser kurser för grundläggande behörighet - dvs svenska 3 och engelska 6 - och om du även läser mer matte än du måste läsa på VO, dvs matte 2a och kanske även 3b, då behöver inte kompletteringen ta längre tid än ett år, 2 terminer; dvs du vinner inte någon tid på att hoppa av VO.
  Om du läser de kurser som jag nämner ovan, dvs svenska 3, eng 6, matte 2a och 3b - då återstår det att komplettera med matte 4 och Fysik 1a och 2 samt med Kemi 1. Det kan även gå att komplettera på en termin i så fall - och söka till Civilingenjörsprogrammet redan från våren... En fördel att söka från våren (start vårterminen) är också att antagningsgräns ligger ofta lägre, då färre söker till vårterminens start.

  Om jag vore i dina "skor", skulle jag stanna kvar på VO; säga på skolan att jag vill läsa kurser för Grundläggande behörighet, vilket är eleven rättighet (skola kan inte neka dig det). Förhoppningsvis kan du läsa matte 2a och även 3b. Om inte, bedriv självstudier i matte - www.matteboken.se

  Fråga också på din skola om du t.ex kan läsa Kemi 1 som en kurs inom Individuellt val och även Matte 4. Om du lyckas med det, har du i så fall endast Fysik att komplettera med. Fysik 1a och 2 "går på" 250 gymnasiala poäng sammanlagt och läses på heltid på Komvux på 12,5 veckor.

  Det går minst lika snabbt att komplettera med, kanske snabbare... jämfört med att byta och börja om från åk1 på nytt.
  Se om du kommer in på NA. Om inte, var inte ledsen för det - för att jag ser många fördelar i att stanna på VO.

  Bästa hälsningar

  ANNA

   

  Hej igen, :)

  tidsmässigt vinner du inget på att byta och börja om från åk1. Det blir troligtvis samma "tidsåtgång" - om du stannar på VO eller börjar om från åk1 på Naturvetenskapsprogrammet.

  Ang. byta eller inte byta: "Man vet vad man har... man vet inte vad man får" - på gott och ont! :)

  Du vet nu hur det är att läsa på VO, men du vet inte hur det är att läsa på NA. Det kan både bli en rolig eller "otrevlig" överraskning :( om du byter. Det är mycket mer "teoretisk" inriknting på studier på ett högskoleförberedande program; ingen obligatorisk praktik; svårare spår i matte och man läser också mer Historia /större kurs - dubbelt så stor, jämfört med VO/.

  Olika typer av studier passar olika människor olika bra, kan man säga. Utan att känna dig, kan jag omöjligen säga om det är bättre för dig att stanna eller att byta.

  Det du efterfrågar är "mycket-individuellt-anpassad" gymnasial utbildning. :) Jag önskar att det vore möjligt! Tyvärr är det inte så idag. Det skulle bli extremt dyrt och "besvärligt" och många ggr praktiskt omöjligt att ordna så att varje elev läser endast de kurser som hen tycker att hen behöver.

  Sedan är det också så att du kan ändra dig och om 2 år vill du någonting helt annat; vill t.ex satsa på ett helt annat yrke. Det är inte omöjligt att det blir så.

  På gott och ont, är systemet med ungdomsgymnasiet sådant att det är ganska strikta "fasta" utbildningar på de nationella programmen - men "viss valmöjlighet", men endast inom det som varje skola kan erbjuda. Mot bakgrund av lärarbrist, blir valmöjligheterna ännu mer begränsade: om det ej finns lärare som kan undervisa, vad ska rektor göra? Lärare växer inte på träd... ju. :)

  Det kan tyvärr även bli så att även om du blir lovad att läsa en viss kurs, så finns det sedan inte lärare som kan undervisa (hen kan bli sjuk, sluta på skolan av någon anledning eller bli föräldraledig) - och då går det inte... rektor kan inte trolla fram en lärare som inte finns. :(

  Jag tycker du ej ska vara rädd att läsa kurser "i onödan". Det är många ggr svårt att veta på förhand vilka kunskaper man kommer att ha användning för. Det är därför bra att lära sig så mycket som möjligt om "allt möjligt". :)

  Kika gärna på olika högskoleingnjörsutbildningar på www.studera.nu/jamfor-utbildning - och du kommer att se att så som behörighet ser ut idag, då krävs det Matte 3c ibland och Matte 4 ibland - beroende på vilken inriknting Högskoleingenjörsprogrammet har.

  • Frida Okej! Tack för svar. Nu har jag kommit in på naturlinjen. Men ändå så funderar jag på att stanna kvar på vo som du råder. Jag kommer absolut läsa matte 2a, svenska 3 och engelska 6. Jag kan däremot inte läsa kemi och matte 4 på gymnasiet då skolan inte har sådana kurser. Så jag måste alltså komplettera på komvux med matte 4, kemi 1 och fysik 1? Också fysik 2 eller? Tror du det går att komplettera alla dessa kurser på 1 termin om man läser heltid? Om det går så stannar jag
  • Frida En till fråga: vad händer om jag fortsätter på vård men inte väljer att läsa vårdochomsorg & medicin, och om jag inte går på praktiken? Jag vill ändå inte bli undersköterska vill bara läsa Df gymnasie gemensamma ämnen för att bli behörig till civilingenjör eller högskoleingenjör.
  • Anna I Grundläggande behörighet till högskola ingår det att du måste få EXAMENSBEVIS. Om du inte får examensbevis på gymnasiet, kanske du kan få examensbevis från Komvux sen. Om du har hög betyg i Idrott och hälsa 1 - är det i så fall synd, då det betyget ej kommer att ingå i Examensbevis från komvux. Läser du inte alla kurser som ingår i din studieplan och inte går på praktiken, blir du troligtvis av med Studiebidraget från CSN, då det är "skolk". Vid olovlig frånvaro i mer än 4 timmar per månad är skolan skyldig att rapportera till CSN och studiebidraget dras in. :(
  • Anna matte 3 och 4 + kemi 1 + fysik 1a och 2 är kurser á sammanlagt 550 poäng. Under höstterminen på komvux läser man på heltid 400 poäng. Kompletteringsdag till att kunna komma in på högsola till vårterminen är 1 dec. Man kan alltså inte hela höstterminen på sig. Det blir därför svårt att hinna komplettera så att du ska kunna komma in till våren. Det mer realistiskt att planera på att komplettera under ett år, 2 terminer.
  • Frida Matte 3 och fysik 1 behövde man inte till ingenjör stod det, måste jag läsa de kurserna för att kunna läsa matte 4 och fysik2?
  • Frida Om jag komplettera på 1 år, då är de samma sak som att gå om?
  • Anna Kursen matte 4 bygger på de kunskaper som man får i kursen matte 3. Du kan se innehåll i mattekurser på www.matteboken.se - formellt sett behöver du inte ha betyg i varken sig matte 2 eller matte 3, men utan att kunna innehåll i de kurserna - tror inte jag att man kan uppnå godkänt betyg i matte 4. Detsamma gäller Fysik: kursen fysik 2 bygger på de kunskaper man får i fysik 1a. Du behöver inte ha betyg i fysik 1a, men komvux tar inte in på kursen fysik 2 om man ej kan uppvisa godkänt betyg i fysik 1a; detta pga risken är övervägande att inte få godkänt betyg (man saknar Förkunskaper).
  • Anna Tidsmässigt blir det "samma sak" som att gå om åk1. - om du får plats på komvux kurser. Nu har du plats på Naturvet.programmet... att man får plats på komvux är inte garanterat. Jag förstår att det är svårt att bestämma sig hur man ska göra! :(
  • Frida Okej:( men jag har hört att man kan bedriva självstudier och göra prövningar i dom.. hur fungerar det? Tacksam för alla svar verkligen
  • Frida Eller är de möjligt att läsa över heltid? Över 100%? Jag vill verkligen söka in på vår terminen (högskolan)!
  • Frida Om jag går kvar på VO, tar bort några ämnen som tex psykiatri och vård och inte går på praktik (vet att jg kommer förlora csn) men kan jag då fortfarande söka komvux utan examensbevis eller om jag får F i några ämnen som inte alls behövs till ingenjörsutbildning? Vill verkligen inte läsa kurser onödigt.
  • Anna Man läser sällan kurser "i onödan". Mer kunskap är bra och kan komma till användning, t.ex om man skriver Högskoleprovet, där det testas "allmän kunskap" - hur "duktig" och allmänbildad man är. Det finns ett antal strikta och krångliga regler men många ggr kan rektor också göra Undantag. Det är bra att du pratar med syv på den gymnasieskola där du läser; för att vilka undantag som rektor är beredd att göra - vet syv på din skola. Det vet inte jag. Te.x läsa "över 100"% är ett UNDANTAG; inte elevens rättighet. På vissa skolor säger rektor i princip alltid Nej; på andra - läser många elever U-kurser (utökade), dvs över heltid. Det som är din rättighet på VO, som är ett yrkesprogram, är att läsa Engelska 6 och Svenska 3 som UTÖKADE kurser - och då befrias det 200 poäng inom "vanliga kurser"/då kan du läse 2 andra kurser inom Programfördjupningen eller Individ.val - men exakt Vilka andra kurser du får läsa beror på vad din skola kan erbjuda.
  • Frida Okej men sistaa frågan: om jag istället väljer att läsa till högskoleingenjör behövs inte matte 4, då kompletterar jag matte 3,fysik1&2, kemi 1 på komvux, kommer jag hinna innan ansökningsperioden för vårterminen inför högskola tror du?
  • Anna Om Matte 4 ej krävs... Matte 3, fysik 1a och 2 och kemi 1 - utgör sammanlagt 450 poäng. Det kan man hinna läsa på en termin på komvux, även på en hösttermin, som är kortare som vårterminen, men Sista dag för komplettering brukar vara 1 dec. Man måste alltså ha alla betygen klara innan 1 dec. Då har man inte hela terminen på sig utan i bästa fall 17 veckor på hösten. På heltid läser man 340 poäng på 17 veckor på komvux. Komvux kan vägra ge studier till mer än heltid, men rektor Kan göra undantag och ge möjlighet att läsa på mer än heltid. OBS! vissa högskoleingenjörsprogram kräver för särskild behörighet godkänt betyg i matte 4.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  • Noah 21 år

   Vad kan jag göra för att komma in på socionomprogrammet?

   Hej! Jag ska gå rakt på sak på min fråga. Jag vill komma in på socionomprogrammet och vill veta vad jag kan göra för att komma in i Stockholm eller Malmö som har medelmerit på 18-19 poäng, och 0.95-1 i HP. Jag kommer kunna söka in på urval BII och HP. Mina meritpoäng är 13.59 (kan ej...

   Anna SYV: Hej Noah,jag tror jag förstår hur du känner och kan till en viss hålla med... dock måste man också tänka på att högskoleutbildning är inte en... Läs hela svaret
  • SYV-besökare 32 år

   En fråga om moderna språk?

   Hej, jag är studie- och yrkesvägledare som fick följande fråga: "Jag behärska 4 språk och undrar om det är obligatoriskt att läsa något av moderna språk i Sverige för att komma in på högre utbildningen? Tack! Mvh " Vill gärna höra med er, vad ni tycker man kan svara på den frågan.

   Liselotte Johansson: Hej,om man med "högre" utbildning menar utbildning på Högskola eller Universitet, så är svar: beror på vilket yrke man vill satsa på. Är det Tolk eller Språklärare, då... Läs hela svaret
  • Rosanna 25 år

   Prövning i engelska 7?

   Hej! Jag har endast läst upp till engelska B men har gått en avancerad språk-kurs en termin på engelska i Australien samt bott, jobbat och pluggat där i 3 år och dessutom gjort ett IELS test i Sverige där jag fick 7,0. Jag behöver engelska 7...

   Liselotte Johansson: Hej Rosanna!Du får gärna leta i Alla de olika svenska kommunerna (beöver Inte vara där du bor eller är folkbokförd) - och anmäla dig till prövning i engelska 7; prövningsavgift är... Läs hela svaret
  • Rosanna 25 år

   Läsa moderna språk, skillnad på komvux eller universitet?

   Hej! Jag vill i framtiden studera djursjukvårdare på SLU och måste läsa upp mina betyg. Jag har 14.1 och behöver läsa upp matematik b för att bli behörig. Men även höja mitt meritvärde såklart. Jag undrar om det är...

   Liselotte Johansson: Hej Rosanna,kurser lästa på universitet/högskola påverkar inte ditt meritvärde. De kan ge Behörighet som komplettering, men betygen räknas inte in tillsammans med... Läs hela svaret
  • Ronza 21 år

   Finns det rätt utbildningar för mig på högskola?

   Hej! En 21 årig kvinna i Lund som undrar vad för alternativ en person som mig har om kraven för matte2 inte finns Jag vet att jag kan bli polis, specialpedagog, juridik och jurist program samt tolk, lärare och förskollärare. Men vad mer finns? Folk pratar...

   Anna SYV: Hej Ronza, jag tycker du fick ett bra svar i en kommentar till din fråga. Jag håller med om att du behöver fundera över var dina intressen ligger - i första hand.Det finns... Läs hela svaret
  • Wei 17 år

   Vård och omsorg, APL?

   Hej! Jag går i vård och omsrogsprogram i 2an. Jag ska snart gå ut på APL i 4 veckor. Jag undrar vad händer om jag inte går till apl den sista veckan fast jobbar in dem 5 dagarna på helgerna av de första 3 veckor? Kommer det att räknas som jag...

   Milla SYV: Hej Wei! Det är en fråga du måste söka svar på hos handledare för din praktik. Det som är centralt fastställt är att 15 v praktik är det minsta antal APL-veckor, som kan godtas under 3... Läs hela svaret
  • Melvin 14 år

   Lärare betygsätter från Mellanstadiet fast jag går i Högstadiet?

   Tjohej! Jag går i 8:an nu, och på min förra musik lektion så sa min musiklärare "att vi var en sån stor grupp" (16 elever) så att hon skullee betygsätta från vad vi gjorde i mellanstadiet. Får hon verkligen göra detta??...

   SYV-besökare Syv: hej Melvin, det är Lärarens kompetens att sätta betyg. Men ytterst är det Rektorn som är ansvarig. Be dina vårdnadshavare prata med din lärare och om ni inte får ett bra svar som ni kan acceptera, prata med rektorn på din skola.mvhSYV
  • martina 47 år

   När får jag reda på vad jag ska läsa på inför en prövning?

   Hej, Jag har några frågor vad det gäller Prövning som jag aldrig har gjort förut. När får man reda på vad det är man ska läsa på inför en prövning? I samma stund som man har anmält sig och fått "plats"...

   SYV-besökare Syv: hej Martina,Prövning är ett Test i flera delar, ofta två - skriftlig och sedan, efter ett par veckor Muntlig del. Frågor till den muntliga delen skriver lärare just... Läs hela svaret
  • Joella 24 år

   Vad ska jag bli när jag blir stor?!?

   Hej! Jag har efter många om och men att högskolepoäng är nog rätt bra att ha i ryggen ändå. Men vad ska jag bli?!?! Jag har lätt för att brinna för det jag ger mig in i, kan dock tröttna när jag känner att en arbetsplats/yrke...

   SYV-besökare Syv: Hej Joella, tack för din fråga och för berättelsen om dina erfarenheter och om dina önskemål om det framtida yrket.Du får gärna kika på många olika yrken på... Läs hela svaret
  • Felicia 24 år

   Historiker (forskare)?

   Jag undrar vad som krävs för att jobba som historiker (forskare) och vart och hur man söker det jobbet? Jag har gymnasiebetyg 2A i historia Mvh Felicia

   SYV-besökare Syv: Hej Felicia,du måste börja med att läsa Historia på högskolenivå: högskola eller Universitet och vara beredd att läsa i många år. Det är som lägst fyra års-studier... Läs hela svaret
  • Albin 21 år

   Lite frågor ang utbildning?

   Hej! Funderar på att söka till optikerprogrammet men måste komplettera med Naturkunskap 2 då jag bara läste naturkunskap 1 på gymnasiet. Tänkte höra om ni du vet vilken urvalsgrupp jag hamnar i när jag söker optikerprogrammet sedan?...

   Julia SYV: Hej Albin,högskoleprovet befriar inte från kravet på att bli Behörig. Gör högskoleprovet, men du måste även få godkänt betyg i Naturkunskap 2. Du kommer prövas i BII,... Läs hela svaret
  • catarina 19 år

   hur påverkar det urvalsgruppen när jag läser upp en icke klarad kurs?

   Hej, jag tog i somras examen från ekonomiprogrammet där matte 3 ingår. tyvärr klarade jag inte kursen men känner nu när jag ska söka in att det hade varit bra med de poäng kursen ger. Om jag skulle läsa upp den och få godkänt skulle...

   Julia SYV: Hej Catarina, om du redan nu, innan du läser upp F i matte 3 är behörig till den högskoleutbildning du vill söka till, då prövas du sedan både i... Läs hela svaret
  • Sofie 19 år

   Tar ut examen på komvux, vilken urvalsgrupp hamnar jag då i?

   Hej. Jag är 19 år och fick för många F i gymnasiet och har nu direkt efter studenten börjat läsa mina sista kurser på komvux. Alltså är jag inte behörig för högskola ännu. Jag undrar om min examen kommer att räknas...

   Julia SYV: Hej Sofie,reglerna säger att i fall man i sitt examensbevis har Minst två tredjedelar Komvux-kurser då är det Inte en komplettering av gymnasiestudier utan en Examen från... Läs hela svaret
  • Linnéa 22 år

   Hur blir jag lärare i teknik på gymnasiet?

   Hej! Jag läser min första terminen på ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasieskolan. Har inte valt mitt andra ämne än, och är fortfarande osäker på vilket jag ska välja. Jag har dock 35hp sedan tidigare inom teknik, och skulle...

   Julia SYV: Hej Linnéa,i grunden för lärarlegitimation ligger LÄRAREXAMEN. sedan går det att utöka lärarlegitimationen med flera undervisningsämnen.Du kan alltså först bli... Läs hela svaret
  • Abbas 20 år

   Civilingenjör samhällsbyggnad?

   Hej! Jag har under den senaste veckan läst en del om Civ.ing i Samhällsbyggnad, jag såg att man på KTH bland annat kunde läsa en master i "Civil and Architectural Engineering", det jag undrar då är vad man arbetar med efter denna utbildning? Har...

   SYV-besökare Syv: Hej, läs nedan svar från Teknikföretagen: Frågan är om KTH har bäst koll på vad studenterna på utbildningen arbetar med när de är klara med masterutbildningen. På... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga