1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  På varje skola är det rektorn som är ytterst ansvarig. Du får därför gärna vända dig till rektorn på din skola med din fråga. Det som hör till elevens rättigheter är att i fall eleven fick F-betyget i en kurs hen läste på gymnasiet - att göra prövning i den kursen (tidpunkt för provningen är det skolan som bestämmer, inte eleven). Om du ännu inte fick betyg i kursen eller om du fick godkänt betyg och vill höja betyget trots att du redan har ett godkänt betyg (lägst E) då omfattas inte det av elevens rättigheter. 
  En gymnasieskola kan gå eleven till mötes och erbjuda det som inte omfattas av elevens rättigheter, om skolledningen anser att det finns anledning till det och även resurser (bland annat vad gäller lärartid) men det är för skolan frivilligt att göra.
  En sammanfattande förklaring om prövningar kan du läsa på fragasyv.se/info/provning

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga