Anonym

  Hej! Hur går man tillväga om man vill byta gymnasium och linje efter första året? Kan man gå kurserna som man inte har gått första året i linjen man vill byta till under sommarskola eller hur fungerar det? Tack på förhand

  • Anna : Från vilket till vilket program vill du byta? Du kan också med fördel nämna inriktningar på programmen, ibland är det viktigt.
  • Anonym : Hej, från natur till ekonomi.
  • Anna : Läs mitt svar där jag råder dig söka till år1 också! du kan då göra andra saker samtidigt - också!
  • Anonym : Tack! Har läst om hur det är att söka till åk 1 men det lutar ändå till att fortsätta åk 2 men en annan linje om det går.
  • Anna : Om du antas till år1 men kan då uppvisa godkända betyg från år1 från ett annat program - kan du bli uppflyttad till år2.
  • Anna : Du kan söka via gymnasieantag. och samtidigt försöka komma in i år2 direkt. Det är saker du kan göra samtidigt. De påverkar inte varandra.
  • Anonym : Är det skolan som väljer då om jag kan bli uppflyttad eller ej?
  • Anna : Skolan uppflyttar Om möljlighet finns. Beror på vilka kurser du redan då har betyg i och hur schamat ser ut. Samt om Individuellt anpassat program kan utformas så att ditt exam.bevis avviker men ändå uppfyller kraven... alltså det är inte godtyckligt (att rektorn är snäll ... typ) utan det baseras på jämförelse på vilka kurser du har betygen i och hur kursfördelningen ser ut på den nya skolan. För dig kan det finnas stora fördelar i att läsa från 1 på nytt - du kan då läsa om flera kurser och få högre betyg i dem.
  • Anonym : Har en till fråga: om jag byter till ekonomi linjen och får ingen chans under gymnasietiden att gå om kurs 1 i matte och i så fall b kursen, kan jag göra en tenta på komvux för bara den kursen? Går det att göra den innan antagningen till högskolorna har skett så man kan ha större chans att komma in med sina betyg? Går det exempelvis att göra tenta i Stockholms området under sommaren, finns det sådant innan högskolan börjar efter sommaren så man inte behöver ta ett sabbatsår bara för en kurs skull?
  • Anna :

   Menar du att om du i ditt examensbevis från ekonomiprogrammet får in betyg i matematik 1c och du vill ha högre betyg i matte 1 för det höjer ditt jämförelsetal?
   I så fall kan du efter gymnasiet försöka hitta var du kan göra prövning i Matematik 1a. I den kursen är det ännu lite lättare att få högre betyg. Och betyget i matte 1a får räknas in i stället för matte 1b eller 1c. Men det är svårt att hitta var man kan göra prövning. Och reglerna kan också ändras om 2 år.
   Att hinna komplettera med ett nytt betyg innan sista dag för komplettering när du får examensbevis under första veckan i juni och sista dag för komplettering brukar vara mitt i juni - är i princip omöjligt. Höjning från E till A i en 100p.kurs blir + 0.4 (och om du höjer från betyget C till B blir höjning + 0.1).

  • Anonym : Tack!
  • Anna : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  Läs alla kommentarer

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej,
  kan vara viktigt att veta från vilken och till vilken utbildning du vill "byta". Och så vad menar du med att "byta"?
  Vi rekommenderar att lägga in ansökan till år1 till en ny utbildning via gymnasieantagningen under val- eller omval, alltså söka i tid och på nytt konkurrera med dina grundskolebetyg. Att du gör det påverkar inte dina nuvarande studier fram till sommarlovet och påverkar inte heller eventuell möjlighet att hoppa in i år2. Det är helt skilda från varandra processer.
  Det finns alltså inga som helst nackdelar att söka om, på nytt till år1.Det är din rättighet fram till det året då du fyller 19 år, sedan blir du för gammal och det blir då komvux i stället.

  Det finns flera olika situationer, men du kan ändå söka till år1 (också) vilket vi rekommenderar. Missa inte göra ansökan under omval!

  Sommarskola
  Det finns inte alltid och inte för alla elever. I vissa kommuner finns ingen sommarskola alls. Du får fråga i den kommunen där du är folkbokförd och på din nuvarande samt på den skolan dit du vill byta.
  Oftast, om sommarskola finns så är det lärare som anmäler och endast de elever som fick F i obligatoriska kurser i svenska, engelska och matematik. Andra ämnen än sv, eng och matte brukar inte erbjudas på sommarskolorna.

  Om att hoppa in i år2 på gymnasiet
  Det är inte elevens rättighet. Dock kan rektorn ta in om ledig plats finns och bedömning görs att eleven kan uppnå kraven för examensbevis. Om rektorn tar in en elev i år2, då åtar sig skolan också se till att eleven ska kunna få plats på kurserna som krävs för att uppnå kraven för examensbevis. Rektorn kan också fatta beslut om individuellt anpassat program.
  Bara för att ledig plats finns betyder inte att ngn elev ska antas. Skola behöver inte ta in om rektorn gör bedömning att det blir svårt för skolan att ge eleven möjlighet att uppnå examensbevis.

  Viktigt att förstå vad som är elevens rättighet
  Även om en elev vill komma in på en annan skola från samma program och har alla de godkända betygen från år1, behöver inte den nya skolan ta in. Och ännu mindre är chansen - om eleven vill komma in i år2 (eller 3) från ett annat program. Det är inte alls elevens rättighet. Och bara för att man vill byta och även om man har alla A-betygen så kan skolan/rektorn ändå svara Nej. Anledningarna kan vara flera: ingen ledig plats är en av dem. Och att skolans bedömning kan vara att det blir svårt för skolan att ge möjighet att uppnå kraven för examensbevis, så blir det Nej.

  Ofarligt (finns inga nackdelar) att göra ansökan till år 1 via gymnasieantagning
  Om du får besked antagen från gymnasieantag., så kan du tacka Nej till det. Du kan då stanna kvar på din nuvarande utbildning. Att du söker in i år1, har ingen påverkan på din nuvarande utbildning eller på möjlighet att hoppa in i år2.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga