1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej hej! :)

  Du kan söka till år1 på vilket program du vill till nästa höst. Att du skulle kunna byta nu, i slutet av oktober, tror jag inte på. Eleverna på alla nationella gymnasieprogram har läst i 2,5 månader nu, sedan början av läsåret.
  Jag har extremt svårt att tro att någon rektor tar in en elev i slutet av oktober (de flesta gymnasieskolor brukar sätta stopp för nyintag redan i mitten av september) - och här handlar det inte om din motivation eller studieförmåga utan om det faktum att lärare och elever som finns på det nya - för dig - programmet måste ha arbets-/studiero och läsa på, utan att behöva introducera en ny elev. Eleverna har redan skrivit vissa prov och gjort många inlämningar och du har inte gjort dem, så du måste läsa ikapp och för det behöver lärare ägna tid åt att ge dig instruktioner/handledning (även om du är "självgående" så vet du inte exakt vad du ska lära dig och vad du ska lämna in - det kan du inte gissa dig till, utan du måste få svar från lärarna och lärarna har fullt upp med sitt ordinarie arbete). Därför tror jag inte på att du kan byta nu. Och - konstigt nog- även om eleven vill byta till samma program och inriktning på en annan gymnasieskola, så brukar det inte gå mitt i läsåret (trots att eleven läser ju nästan samma kurser)... och även eleven läser exakt samma kurser på en annan skola och vill byta skola, så säger rektorerna oftast - Nej, hör av dig på sommaren, under sommarlovet. Detta för att det är jobbigt för skolan att ta in en ny elev mitt i läsåret, mitt kurserna. Även om eleven läser samma kurser på en annan skola, så måste lärarna på den nya skolan kolla om eleven kan de delarna av kurser som redan är avklarade och det tar extra arbetstid från lärarna, så oftast får eleverna byta skola endast på sommarlovet, när betygen i kurserna är satta för hela läsåret.
  Så, mitt råd till dig är att du söker om till år1 till nästa läsår. fortsätt nu läsa på och göra ditt bästa. du kanske ändrar dig och vill stanna på din nuvarande utbildning, vilket du har rätt till om du inte skolkar och hänger med i kurserna (och detta även om du blir antagen till en ny utbildning). "Bara för att" man blir antagen till en annan utbildning betyder det inte att man måste byta. Eleven har rätt att fortsätta på den utbildningen där hen är antagen, såvida hen inte skolkar för mycket och inte skriver ut sig från skolan, självmant.
  Hoppas mitt svar blir till hjälp!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga