Markus

  Hej ! Jag har för ett år sedan tagit studenten ur (Naturvetenskapsprogrammet), och med anledningen av många underkända ämnen så fick jag ett s.k. Studiebevis. Jag har sedan dess börjat med att komplettera upp mina betyg på Komvux så jag kan fortsätta vidare med livet!, 750 p F poäng i följande ämnen: ( Dator och nätverksteknik - MA 4 - FY1 ,2 - Idrott - Programmering 1 - Kemi2) Nu efter ett år så har jag kompletterat/pluggat följande ämnen: ( Dator och nätverksteknik - MA 4 - Eng 7) "Eng 7 var inte med i stuideplanen på Stuidebeviset" Min fråga är : då jag upplever det jobbigt med 2 av ämnena som jag har kvar, kan man byta både kurserna : Fysik 2 och Programmering 1 med andra kurser som jag redan läst eller kommer att läsa på komvux, exempelvis Matte 5 och Eng 7 ? Min tanke är då både ämnena MA 5 och ENG 7 ingår under det s.k. "Programförbjudningsämnen" och både FY2 och Pro1 hör till samma kategori så kanske borde det funka? Fråga 2 Ifall det inte går att byta på något sätt, så kommer kurserna såsom Eng 7 och matte 5 samt moderna språk 3 att hamna som "Utökade" då jag har redan 2500 poäng på mitt studibevis. Kommer jag ändå få deras meritpoäng (2,5) samt dess betyg på mitt meritvärde? Tack på förhand

  • Markus : Tack för Svar !, men nu är jag oroligt med det du sa om 2400 P och att vissa ämnen behövs inte vara med, när jag började på komvux så sökte jag bara kurser och började plugga (2 kurser per 2 månader), så jag aldrig pratat med komvux eller gjort någon planering. Trodde att man kompletterar det som saknas tills man får minst 2250 p och då blir det automatiskt examen från Komvux. Så kurserna som hamanar på betyg katalogen räknas inte i merit värdet om det hamnar över de 2400 p ?
  • Markus : De 2400 p på komvux examen, med eller utan Gymnasiearbete ?
  • Mikael : Gymnasiearbete ingår med 100p inom 2400poäng, alltså du ska ha godkänt betyg i gymnasiearbete + ytterligare 2300 poäng.
  • Mikael : Boka tid med SYV på komvux. I examensbeviset från komvux är det ganska mycket friare vilka kurser som får ingå. Finns många obligatoriska kurser men också stort utrymme till valfria kurser. Du behöver inte läsa exakt de kurser i vilka du på gymnasiet fick F i.
  Läs alla kommentarer

  1 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej Markus!

  Fysik2 och Programmering1 är inte (på komvux) obligatoriska kurser. Du behöver inte ha de kurserna i ditt examensbevis från komvux. Du kommer inte ha betyget i Idrott och hälsa 1 i examensbeviset från komvux för att den kursen får numera inte ingå.
  Du behöver - för examensbevis från komvux 2400 poäng. Exakt vilka kurser som kommer ingå i ditt examensbevis måste du komma överens med SYVen på komvux i den kommunen där du tar ut examensbevis. Vid tveksamheter gäller det som komvux-rektor bestämmer.
  De kurser som du har betyg i, men som inte får plats bland 2400poäng i examensbeviset från komvux, kommer du att få på ett separat dokument, utdrag från betygskatalogen; betyg i de kurserna kommer inte räknas in när Antagning.se räknar fram ditt meritvärde (men det är bra att ha betyg i kurserna - kanske för "framtida bruk", i fall du av någon anledning kan ha nytta av de betygen - t.ex kanske du ändrar dig och vill söka ngn utbildning där du behöver en "idag Onödig" kurs för behörighet, eller om du vid jobbansökan vill visa att du har vissa betyg...).

  Vilka kurser ska du ta med i ditt examensbevis?
  Du kan ha förslag men beslut fattas egentligen av rektor på komvux. Ofta är ansvaret delegerat till komvux-SYV-en men rektor kommer ändå kontrollera innehåll i examensbeviset och med sitt underskrift försäkra om att reglerna har följts och examensbeviset är giltigt. Om ditt förslag inte strider mot reglerna, borde komvux godkänna det.
  Vi råder att inom 2400p.examensbevis inkludera alla de kurser som ger dig meritpoäng + de kurser som krävs för särskild behörighet till den högskoleutbildning som du senare kommer söka till, även om du kanske planerar göra det efter några år och inte direkt. Detta för att du får på så sätt de bästa förutsättningar (högsta möjliga meritvärde). Och vi råder dig att exkludera (ta inte med i ditt examensbevis) de kurser som inte är obligatoriska och i vilka du har lägre betyg.

  Vad är dina planer för framtiden, när du tagit ut examensbevis?
  Tänk på att eftergymnasiala utbildningar finns även på andra ställen än högskola-universitet, t.ex kan du kika på yrkeshögskoleutbildningar, www.yhguiden.se

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga