Edwin
  Jag bytte gymnasium några veckor inpå terminen i ettan till ett annat gymnasium som var ett väldigt hastigt beslut. Nu är jag på en skola med sämre lärare och trånga lokaler vilket inte känns bra då jag hade hög merit i 9an (322,5) och då förväntade mig att jag skulle få det bra på gymnasiet. Nu vill jag byta tillbaks till min första skola fast till en annan klass då det finns plats där men rektorn säger att det är försent och att hon hänvisar mig till att byta i 2an. Problemet är att kursplanerna är olika på skolorna så jag vet inte om det kommer gå att byta i 2an. Det största problemet är att min skola nu inte läser biologi 1 vilket min gamla gjorde. Om jag skulle byta i 2an skulle min gamla skola börja på biologi 2. Är det möjligt att byta ändå, kan man tex läsa ikapp en kurs på egen hand? Eller kan man läsa biologi 1 parallellt med biologi 2 under läsåret?

  Mvh

  1 Svar

  Peter SYV på GymnasieGuiden

  Hej Edwin,
  elevens rättigheter omfattar
  - att kunna läsa vidare på en gymnasieutbildning där hen är Antagen
  - att t o m det året eleven fyller 19år söka på nytt - till år1 på en valfri gymnasieskola.

  Att byta från en gymnasieskola till en annan (förutom att söka om till år1 via gymnasieantagningen) hör inte till elevens rättigheter. Det är alltså en möjlighet som ibland finns, och annars - inte. Vi kan därför inte lova dig att ska kunna byta, och inte ens om kursplanerna stämde; det kan t.ex bli så att det ej kommer finnas någon ledig plats på den skolan vill vilken du vill byta och då kan inte rektor anta dig in i årskurs 2 (eller 3).
  Mitt råd till dig är att du söker om till år1 på den skola och den utbildning du vill gå - via gymnasieantagningen, under val- eller omvalsperiod och konkurrerar om plats med dina grundskolebetyg. Du har höga betygspoäng och kommer troligtvis in. Sedan, när du blir antagen till år1, kan du på skolan visa dina betyg från år1 på en annan gymnasieskola och du kommer då troligtvis bli uppflyttad till år2. Vad gäller Biologi, så kan rektor genom att fatta beslut om Individuellt anpassat program exkludera biologi från din utbildningsplan.
  Om det däremot viktigt för dig att läsa biologi (t.ex för behörighet till eftergymnasial utbildning) då kan du fundera på att antingen stanna på din nuvarande skola, eller söka till en annan gymnasieskola där kursplanen stämmer och du ska kunna läsa biologi1 under årskurs2 och biologi2 - under årskurs3 på gymnasiet.
  Att läsa biologi 1 och 2 samtidigt tror jag inte du ska kunna få göra; detta pga kursen biologi2 bygger på kursen biologi1 och man ska ha de kunskaper som biologi1 ger för att läsa kursen biologi2. En ev.möjlig lösning skulle vara om du skaffade dig kunskaper i kursen Biologi1 på egen hand och betyg - genom en prövning. Dock kan det bli lite "problematisk" för dig att hitta var du kan göra prövningen. Gymnasieelever får göra prövningar endast på sin egen gymnasieskola och endast i några få specifika fall:
  _ om eleven läste kursen och fick F i den
  - eller om undervisning i en obligatorisk kurs inte kunde erbjudas.
  Det är dyrt och besvärligt för skolorna att erbjuda prövningar, därför gör de oftast det endast om de måste, om det ingår i elevens rättigheter, vilket i ditt fall inte kommer att ske (alltså det blir inte din rättighet att göra prövning i biologi1).
  Jag förstår att du vill byta skola och tycker att det är olyckligt att kursplanerna inte stämmer.
  Att du inte fick byta mitt i läsåret är vad man kan förvänta sig. Det är extremt ovanligt att gymnasieelever skulle kunna byta skola mitt i läsåret (även om exakt samma kurser läses på båda skolorna) - förklaringen: för elever på den mottagande skolan och för lärare är det en stor "stressmoment" om en ny elev tillkommer mitt i läsåret; lärarna måste i så fall bedöma elevens prestationer även under den "föregående" delen av kursen som eleven inte läste "för samma lärare" - det innebär mycket merarbete för lärarna, och rektorer avslår därför nästan alltid ansökan om att få byta gymnasieskola mitt i läsåret.

  • :

   Tack för svaret!

   Jag har varit i kontakt med min gamla skolan sen innan och de hänvisar mig att byta i 2an. Vet att det finns 2 lediga platser där jag vill gå och vet dessutom 2 stycken som ska på utlandsstudier men är mest orolig för kursplanerna.

   Om man skulle ta bort biologi vilka kurser skulle man då lägga till?

    

  • Julia :

   Det finns inte några generella bestämmelser om vilka kurser som får ersätta andra kurser när beslut om Individuellt anpassat program fattas. Det är rektor på skolan som fattar det beslutet och i beslutet framgår vilka obligatoriska för programmet kurser som ersätts av andra kurser (rektors bedömning gäller); de kurser som inte får utgå är de som finns under Gymnasiegemensamma ämnen (förutom följande: "fel" mattespår får ingå, t.ex får eleven ha matte 2b i stället för 2c i sitt examensbevis; i Examensbeviset står det att det är utfärdat enligt beslutet om Individ.anpassat program. Det är inte säkert att rektor kommer fatta det beslutet för din del; det är inte elevens rättighet, men Möjlighet finns (men i första hand vid programbyte). Det kan gå till på annat sätt: det kanske finns möjlighet för dig att läsa biologi1 under årskurs 2 och biologi2 - under årskurs 3 (beror på hur schemat på skolan kommer se ut); ett annat alternativ är att du får avslag på din ansökan om att få byta skola, även om lediga platser finns (eleven ska vid antagning till en gymnasieskolas nationella program ha i alla fall en teoretisk möjlighet att kunna få ut examensbevis i slutet av år3; Individuellt anpassat program finns som lösning i första hand för elever som byter PROGRAM). För att undvika att du får avslag på din ansökan om att byta skola - sök via gymnasieantagningen - då kommer du i alla fall få plats på den onskade skolan. Sedan kan det hända att du intekan bli uppflyttad, utan får läsa från årskurs 1, alltså kan tiden på gymnasiet för dig bli 4 år. Se också på andra gymnasieskolor, där kursplanerna stämmer så pass att du inte ska behöva läsa om år1. Sök till de skolorna via gymnasieantagningen, är vårt råd. Att man söker via gymnasieantagningen, till årskurs 1, förhindrar inte att samma elev kan samtidigt försöka byta "på annat sätt"/på egen hand. Det finns inga nackdelar för dig att lägga in ansökan via gymnasieantagningskansliet, så varför inte göra det? :)
   Det är inte förbjudet att eleven läser vissa kurser med "fel klass" eller "fel årskurs" - om schemat så tillåter, så skulle du kunna läsa biologi1 med "ettorna" trots att du går i "tvåan". Om du har tur kan det bli så. Men du kan ha otur och lektioner i biologi1 kan ligga på samma timmar som du läser en annan, för dig obligatorisk, kurs (och du kan ju inte vara på 2 olika ställen samtidigt) och gymnasieskola kan inte lägga hela sitt schemat kring en elev.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga