Ostkakan

  Hej! Är en tjej på 17 år som precis gått första året på gymnasiet på barn och fritid. Jag känner dock att det är helt och hållet fel för mig och kommer inte känna att det är bra av att gå på den linjen alls. Vill då gå estetiska programmet med inriktning estetik och media istället. (Vet då redan att jag kommer få börja om från första året). Men min merit ligger på runt 100 och det. Så vet inte tror inte det går. Dock så undrar jag också om man kan prata med dom och förklara hur ens situation var i grundskolan i 9an?? Själv tycker jag mina betyg är väldigt orättvist satta ifrån 9an. Mådde nämligen väldigt dåligt då så jag skar mig (2 gånger i skolan). Men detta ledde till att dom sa att ”vi är rädda” och tillät mig inte komma till skolan pågrund av det från februari-slutet av april ca då. Dom gjorde inte ens ett försök med elevassistent utan sa ”vi kan inte kontrollera henne”. Även så fick jag aldrig någon information om vad dom gjorde i skolan samt också några uppgifter att göra hemma. Även om jag frågade så fick jag inget. Fick inte veta något alls. Vet att jag hade fått minst godkänt om jag hade fått vara där. Men nu fick jag inte det. Tycker nämligen mina betyg är orättvist satta då det också var att min då varandra kompis kunde få A i t.ex. Engelska (även fast hon knappt var där). Och jag fick C även om jag var där. Så skulle jag kunna prata med dom, och säga hur det ligger till med det? Eller göra på något annat viss för att vissa att jag är kapabel till att bli antagen??

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,

  mycket tråkigt att det gick som det gick med dina studier på grundskolan. 
  Jag har ett förslag om att du och dina vårdnadshavare kontaktar utbildningsförvaltningen i den kommunen där du är folkbokförd och diskuterar möjlighet för dig att bli inskriven i utbildningen som heter IM:Individuellt alternativ. Det är ett program som är mycket flexibelt, där eleven kan kombinera studier på grundskolenivå, gymnasial nivå och detta även med praktik; det är t o m möjligt att gå på "helpraktik" som innebär att under vissa perioder vara på en eller flera praktikplatser för att bekanta sig med arbetslivet och skapa sig kontakter på arbetsmarknaden. Men eleven behöver inte gå på någon praktik om hen läser IM:Individuellt alternativ, det är en möjlighet, inte ngt tvång. 
  Studieplatserna på IM:Individuellt alternativ är mycket dyra för att det är små klasser/grupper och mycket personal; det brukar finnas en egen kurator och en egen SYV för ganska litet antal elever på IM:Individuellt alternativ. Varje elev får i samråd med personal som jobbar på IM:Individuellt alternativ utarbeta en Individuell handlingsplan som också kan och bör justeras på vägen... I den planen kan ingå att läsa vissa ämnen på grundskolenivå, vissa kurser på gymnasial nivå och även gå på praktik eller studiebesök, allt utifrån elevens önskemål och behov. 
  Med den bakgrunden (vad gäller hälsa och studiesituationen du hade i nian) så ser det, för mig, ut att du borde kunna få möjlighet att bli elev på IM:Individuellt alternativ
  Börja med att läsa det som står på Gymnasieguiden.se/IM:Individuellt alternativ - det är en kort sammanfattning om vad den utbildningen "går ut på".
  Det som du har som förslag att prata med någon eller några och försöka som obehörig (i alla fall i formell mening) bli antagen till en gymnasial utbildning som du är obehörig till, kommer inte att gå. Du får givetvis prata med vem du vill. Jag svarar utifrån min ganska långa erfarenhet i de frågorna att obehöriga får inte antas till gymnasiala utbildningar. Det handlar om att eleven måste ha de KUNSKAPER som man ska bygga på. Att du har möjlighet att skaffa dig de kunskaper tror jag absolut på men du har, idag, inte några bevis på att du har de faktiska kunskaperna som krävs som grund för att läsa på ett högskoleförberedande gymnasieprogram. 
  Det är tråkigt och orättvist att du inte fick den hjälpen som du behövde och hade rätt till när gick på grundskolan. Men du måste först få den kunskapsgrunden som gör att du kan lyckas läsa mot högskoleförberedande examen.  Minimikravet är att eleven har godkända betyg i 12 ämnen från grundskolan. Sedan är det ju inte så att det kommer att räcka för att lyckas genomföra alla tre år på gymnasiet, om man endast har E eller D i 12 ämnen från grundskolan. Det finns många exempel när eleverna som hade C och B i många grundskoleämnen kämpar för att få E i samma ämne på gymnasiet men kanske inte lyckas och får F. 
  Nu har du läst ett år på gymnasiet, på ett yrkesprogram. Var det lätt att få godkända betyg i kurserna? Om vi säger att du inte gillade "barn-och-fritids-kurserna" så kan vi bortse från dem, men fick du höga betyg i matematik 1, svenska 1, engelska 5, religion 1, samhällskunskapskursen och naturkunskapskursen och i idrott 1? Alla de kurserna läses även på högskoleförberedande program "och mer därtill". På ett yrkesprogram behöver du inte läsa mer matte än matte 1a, men på ES läses en svårare kurs, matte 1b. På ett yrkesprogram behöver du inte läsa mer svenska än svenska 1 och mer engelska än eng 5. Det kommer eleven behöva göra på alla högskoleförberedande program inklusive ES.
  Har du gjort ansökan till ES via gymnasieantagningen? Fick du svar OBEHÖRIG? Det är det svaret som du bör få, för att du saknar bevis på att du har de förkunskaper som programmet kräver.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga