Undrar

  Jag går sista året på ekonomi-juridik och vill studera vidare till höst. Dock är jag osäker på vad jag vill studera och vill välja något brett. Jag gillar att arbeta tillsammans med andra, att arbeta lite mer praktiskt och faktiskt skapa något (än att bara skriva rapporter).

  Dessutom är jag ekonomisk och gillar att effektivisera saker. I framtiden vill jag skapa ett företag och har redan nu börjat planera ett eventuellt företag.

  Mina intressen har gjort att jag funderar på något ekonomprogram och entreprenörskap eller civilingenjör i industriell ekonomi. Med det sistnämnda tror jag att jag kommer få en bredare utbildning med både ekonomi och lite mer praktiskt. Dock är jag inte säker på vad som faktiskt skiljer civilingenjörsutbildningen från ekonomutbildningar, förutom längden och behörigheten. Jag är beredd på att studera ett naturvetenskapligt basår.

  Vad är faktiskt skillnaden mellan civilingenjör i industriell ekonomi och ekonomiutbildningar?
  Är civilingenjör i industriell ekonomi ungefär som en ekonomiutbildning fast med lite tekniska inslag?
        Om den inte är det, finns det lite mer praktiska och bredare utbildningar än                                 ekonomprogram?
  Om jag studerar civilingenjörsutbildningen vilka ekonomiyrken är jag inte utbildad till, som jag annars hade varit i ekonomutbildningar?
  Vad kan jag arbeta med efteråt i båda?
  (Om ekonomiutbildningar är för brett kan vi utgå från Göteborgs universitets Ekonomie kandidatprogram och civilingenjörsutbildningen jag siktar på är den på Chalmers.)

  Dessutom är jag intresserad i hållbarhet och miljön. Är det något som går att inkludera i dessa program?

  Jag hoppas att jag inte ställer för omöjliga frågor. Svara gärna långt:) Tack för allt!

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  du får gärna kontakta studievägledare på de institutioner där utbildningarna ges. Läs allt som står på utbildningarnas webbar; se om du kan få kontakt med studerande anbassadörer och försöka också boka in dig på "student för en dag" (alltså att du är med på föreläsningar, följer utbildning under en hel dag och då kan du prata med de som läser och undervisar på utbildningen). 
  EKONOMIYRKEN är i Sverige, för det mesta, icke-reglerade med få undantag: civilekonom måste ha examen från civilekonomprogrammet; auktoriserad revisor är det väldigt noga vilken utbildning hen har för att få auktorisation och för att arbeta som aktiemäklare krävs en specialistlicens genom SwedSec-utbildning
  Med en och samma utbildning kan man "hamna" på olika arbetsplatser med olika (eller i alla fall Ganska olika) arbetsuppgifter. 
  De utbildningar du är intresserad av varar i minst 3 år (civilingenjörsprogrammet - i 5 år) och på så lång tid kan mycket ändras.
  Varför kan jag, som är endast en allmän SYV, inte svara på alla dina frågor? Jo, jag har inte läst någon av de utbildningar som du är intresserad av och jag har inte undervisat eller varit studievägledare på en institution där någon av de utbildningarna ges  - därför har jag inte den detalj-kunskapen som krävs för att ge svar på alla dina frågor. 
  En allmän studie- och yrkesvägledare förväntas vara expert på alla yrken och alla utbildningar, vilket är omöjligt. Uppskattningsvis finns cirka 8.ooo yrken. På www.framtid.se beskriver vi cirka 2.ooo yrken. Utbildningsutbud och innehåll i utbildningarna är i ständig förändring. Detaljkunskap om en enskild utbildning har de som jobbar specifikt med den utbildningen. 

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga