Asma 19 år
  Hej! Jag undrar hur csn fungerar när man fått underkänd kurs men vill gå en kurs nästa termin också. Jag har förstått att jag inte behöver lämna tillbaka pengarna jag fått för denna första termin, men att jag inte kommer få csn nästa termin. Några klasskamrater sa att om man inte får csn hela andra terminen (terminen efter terminen man inte klarade kursen) men klarar tentan i slutet av den andra terminen att man då får en full betalning för alla månader man inte fick csn. är det sant? och isåfall, hur fixar jag så att jag får denna betalning? jag hittar ingen information kring detta specifikt
  • Julia Gäller din fråga studier på Universitetet? Det är alltså STUDIEMEDEL du frågar om och inte Studiehjälpen som gymnasieelever får när de läser på gymnasiet?
  • Asma ja precis universitet. studiemedlet som man får utav csn.

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Asma,

  du skriver "få CSN"... CSN är en organisation, Centrala Studiestöds-nämnd. Du får antingen Studiemedel (som består av bidragsdel och lånedel) eller Studiehjälpen (studiebidraget). Om du läser på universitetet, då är det en fråga om Studiemedel. Jag ser att du är 18 år och undrar om du redan hinnit komma in på ett universitet? Du är ju ganska ung. :)
  Frågor om alla typer av ekonomisk studiestöd besvaras bäst av de som jobbar på CSN, för att det är där beslut fattas. 
  Om din fråga gäller studier på högskola-universitet, då tolkar vi på fråga syv reglerna så här (det är vår tolkning av reglerna men det är inte vi som fattar beslut, så det är bättre du frågar de som jobbar på CSN):
  så här förstår jag det "hela" - om du blir beviljad studiemedel för studier på högskola-universitet, så blir du beviljad det för en viss period, t.ex en termin eller ett läsår på två terminer. Om du läser i den omfattningen som du blev beviljad för och inte hoppar av, då har du rätt att behålla pengarna så länge du läser, även om du får underkända betyg. Men när du ansöker om fortsatt studiemedel (alltså för nästa period, nästa termin eller nästa läsår) då tittar personal på CSN på dina studieresultat. Om du klarade få godkända betyg i färre antal högskolepoäng än vad som krävs för fortsatt studiemedel, får du avslag på din ansökan. Du måste sedan uppvisa godkända betyg i tillräckligt antal poäng för att få ett positivt beslut om studiemedel. Tanken är att man ska klara sina studier och helst få godkända betyg i alla kurser man läser. Får man inte godkända betyg i alla de kurser man läser, kan man ju inte i slutet av sina studier få ut examen. Som studerande bör man göra sitt bästa och försöka få godkända betyg i alla kurser. Om man inte kan uppnå det, vilket kan t.ex bero på sjukdom eller att någonting "har hänt" (t.ex dödsfall i familjen...) så kan man i vissa fall få igenom ett undantag (man skickar i så fall de dokument som bekräftar de speciella omständigheterna som har inträffat - till CSN och ber om ett undantag). Det är på förhand omöjligt att säga om undantag kommer att beviljas eller inte. 
  Om den studerande inte klarar av att få godkända betyg så kanske hen valde fel typ av studier (fel program) och bör ändra inriktning på sina studier. Under kort period (vid sjukdom eller ngt som har hänt just då...) så kan man ligga "efter" i sina studier, vilket är inte ovanligt, men det måste handla om just en "kort period". Om man termin efter termin inte klarar av att få godkända betyg, då kan man ju inte fortsätta läsa. På universitetsprogram blir man i så fall avrådd från studierna av de utbildningsansvariga (man får helt enkelt sluta på programmet för att man saknar förkunskaperna inför studierna på högre nivå, under nästa termin).

  • Asma ja jag började universitetet iår, det är därför jag inte har så bra koll på allt. jag har snart gått ut kursen jag valde för höstterminen, men jag fick en underkänd tenta och misstänker att jag inte kommer klara kursen alls. jag har sökt en helt annan kurs till nästa termin som jag hellre går, men bor själv så behöver alltså studiemedlet för att köpa mat och annat jag behöver. det är därför jätteviktigt att jag vet om man kommer få domhär pengarna i slutet av terminen för annars måste jag jobba istället för att plugga. jag antar att jag inte kommer få studiemedel varje månad som jag gör just nu pga den kuggade kursen, men blir det någon typ av utbetalning om jag klarar nästa? eller betyder att jag klarar nästa kurs med lika många poäng som den jag har nu bara att jag kommer få studiemedel till NÄSTA kurs (kursen efter kursen jag ska gå nästa termin). lite flummigt formulerat jag vet förlåt
  • Anna Du kan ringa till CSN och få svar angående vad som kommer gälla för dig i just din situation. FRåGA SYV beviljar inte studiemedel. Vi läser reglerna på www.csn.se och tolkar dem efter bästa förmåga, men jobbar inte egentligen med den frågan, alls. Utifrån information på www.csn.se tror vi att följande gäller: om du inte uppnår tillräckligt antal godkända högskolepoäng, behåller du studiemedel under den perioden som studiemedel är redan beviljad för, men nästa gång du ansöker om studiemedel och inte kan uppvisa tillräckligt antal godkända högskolepoäng, kommer du få AVSLAG. När du sedan uppnår tillräckligt antal högskolepoäng får du framåt, för framtiden (ej bakåt) få ett positivt beslut, alltså utbetalningar under tiden du bedriver studierna efter det att du uppnått tillräckligt antal högskolepoäng. Att du måste ha inkomst har jag full förståelse för, men vi här på FRåGA SYV skriver inte reglerna för studiestöd. :( Lösningar i din situation kan vara att du jobbar extra vid sidan av studier, eller att du jobbar och sparar pengar och studerar sen, när du har råd. Har du möjlighet att låna hos släkt och vänner, kan du göra det. Tråkigt om man ej kan studera på grund av ekonomin, men jag vet inte vad vi här på FRåGA SYV kan göra för att hjälpa dig i den frågan. Gör ditt bästa och försök få godkända kurser/poäng.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga