1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Det är mycket svårt att ge en exakt lista över högstadieskolor i Sverige som erbjuder danska som modernt språk eftersom skolornas kursutbud kan variera från år till år och bero på olika faktorer som tillgång på resurser (om det finns lärare som kan undervisa i ett visst språk, t.ex i danska) och efterfrågan från elever. 

  Generellt sett är det mindre vanligt med danska som modernt språk.
  På svenska grundskolor måste erbjudas minst två av följande tre moderna språk: tyska, franska, spanska. Danska kan dock erbjudas som ett alternativ på vissa skolor, särskilt de som ligger nära Danmark eller har elever med särskilt intresse för danska språket och kulturen om det i så fall även finns lärare som kan undervisa i danska anställd på den skolan.

  För att få den mest aktuella informationen om skolor som erbjuder danska som modernt språk rekommenderar jag att du kontaktar högstadieskolor i ditt område direkt och frågar om deras språkkurser. Skolornas personal kan ge dig information om vilka språk som erbjuds för eleverna att välja mellan.
  Kika om du vill på fragasyv.se/info/Ovanligasprak - på den sidan samlar vi information om vilka "ovanliga språk" som erbjuds på GYMNASIESKOLORNA i Sverige. Utbud av icke-obligatoriska (valbara) ämnen kan ändras väldigt snabbt, men vad vi tror stämmer är att endast ett antal gymnasieskolor i SKÅNE erbjuder danska som modernt språk: t.ex Bladins-gymnasium, en friskola i Malmö, Nicolaiskolan och Filbornaskolan, kommunala gymnasieskolor i Helsingborg.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga