MissMaja

  Jag är intresserad av att designa min egen kandidatexamen i ekonomi vid Stockholms Universitet och undrar om det är möjligt att bygga upp examen genom att starta med Företagsekonomi 1 kurspaketet och sedan komplettera med ytterligare kurser för att uppfylla de 180 hp som krävs för kandidatexamen. Jag skulle uppskatta vägledning kring vilka kurser som rekommenderas efter Företagsekonomi 1 och vilka specifika krav som finns för att säkerställa att min examen blir godkänd samt vilken examen jag får. Anledningen till att jag går tillväga på detta vis är eftersom att jag inte uppfyller de krav som krävs för programmet, jag har ett HP-resultat på 0.75 vilket enligt UHR:s senaste statistik möjliggör att jag kommer in på Företagsekonomi1 på SU. Om jag förstått det rätt så är det inte fler antagningsurval för FEK2 och 3 utan de enda kraven är att man klarat av FEK1? Tack på förhand!

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  planering av kandidatexamen av fristående kurser måste du göra tillsammans med studievägledare på det programmet som du vill "skugga" eller på den institutionen där du vill ta examen.
  Svårigheterna ligger i att man vet inte på förhand vilka kurser som kommer bli sökbara som fristående kurser till nästkommande termin. Att man klarat av FEK 1 krävs för att kunna bli antagen till FEK 2 men om FEK 2 inte kommer att söka som fristående kurs utan endast de som går ett program där den kursen ingår ska kunna antas, då ska du inte kunna läsa FEK 2, i alla fall inte just den terminen och på just det lärosäte där du vill läsa. 
  Mitt råd är att du i första hand söker till ett helt program, även om dina meriter är lägre än vad som krävdes vid tidigare antagningsomgångar; detta för att antagningsgränserna går upp och ner och man vet inte vart de hamnar vid nästa antagningsomgång. I andra hand kan du givetvis söka till FEK 1 och vi kan hoppas att FEK 2 blir sökbar som fristående kurs till VT-25 och att du också kommer in på den kursen. 

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga