1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Nej, tyvärr inte.
  Gymnasieelever läser på (eller via) sin egen gymnasieskola. Det är inte förbjudet att din gymnasieskola köper en kurs åt dig från en annan skola eller från komvux, men det är dyrt, besvärligt och din skola har ingen skyldighet att göra det, därför blir det i 99,999% fallen NEJ, som svar.
  Fråga SYV på din gymnasieskola. Jag tror du kommer få svar - Nej, det går inte. Men kanske tar SYV-en frågan till rektorn på din skola... Chansen är mycket liten. Det handlar om pengar i första hand och om "besvär" och administrativa hinder (i andra hand). Det är endast din gymnasieskola som får statsbidrag (pengarna) för att ge dig undervisning, och om din skola köper undervisning för dig ngn-annanstans, så får inte din skola kompensation för det (det blir alltså en extra-utgift för din skola) och om du får en kurs köpt av din skola, då kan alla andra elever på din skola också kräva att det köps kurser för dem också - det blir snabbt en ohållbar situation för din skola: både ekonomiskt och administrativt sett.

  Det är inte "gratis" att ge undervisning; lärare vill ha lön; det finns också mycket "runt om" som administration och svara på frågorna... mm och m.fl i samband med varje undervisnings-timme.
  ________________
  Det är inte elevens rättighet att få undervisning någonannanstans än på sin egen gymnasieskola (eller om din skola Köper undervisning åt dig). Chansen att du får din skola köpa en kurs för dig - är mycket liten.

  Det du kan göra: bedriv självstudier i fysik eller köp undervisning på t.ex Hermods distans, men du får inte betyget. Om du har Kunskaperna, så kanske kan du ganska snabbt efter gymnasiet få betyg genom en Prövning.
  Annars så kan du, efter gymnasiet, läsa fysik1a på komvux (på heltid) på 7,5 veckor eller på halvtid på 15 veckor.

  *Ännu ett alternativ för dig är att söka om - till ett program där fysik1a är en obligatorisk kurs; det är NA och TE. Och t o m det året du fyller 19 år kan du komma in i år1 på gymnasiet (med ett undantag: om du sedan innan har genomfört 3-årig utbildning på ett nationellt program på gymnasiet, kan du inte få ännu en till gymnasial utbildning).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga