Emma 30 år
  Hej! Vilka utbildningar finns det om man vill utbilda sig till djurskyddsinspektör? Vilka utbildningar finns det i Skåne?
  Vilka behörigheter krävs för att komma in?

  Tacksamt för svar.

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Emma,
  Utbildningar som innehåller de "kunskapsdelar" som en djurskyddsinspektör behöver ha, helt eller delvis, är etologi och djurskyddsprogrammet, biologiprogrammet, agronomprogrammet, veterinärprogrammet, lantmätarprogrammet och miljö- och hälsoskyddsprogrammet - på olika lärosäten (högskolor/universitet).

  De "kunskapsdelarna" som krävs är djurskyddslagstiftningen, om hur man bedömer i fall djurskyddslagstiftningen följs, om olika metoder att kontrollera, om olika djurslag och olika former av djurhållning, om vilka risker som finns med de olika formerna av djurhållning samt kunskap i de delar av förvaltningsrätt, straffrätt och processrätt som handlar om rättsliga åtgärder och rättsverkningar till följd av djurskyddkontroller.
  De verksamma djurskyddsinspektörer har de flesta läst djurskydd och etologi på en av utbildningar till agronom, lantmästare, biolog eller veterinär.

  Du kan hitta passande utbildningar på lärosätenas gemensam hemsida - www.studera.nu. Sök ex. på etologi och djurskydd.

  SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, har bl.a utbildningar på Campus Alnarp > - och bland de utbildningarna är det endast utb. till Landmästare > som jag tycker skulle passa om du på sikt vill bli Djuskyddsinspektör.

  Ännu ett alternativ är att sikta på att bli en Zoolog > först, för att sedan se hur du kan skaffa dig kompletterande utbildningar - för att uppnå de kraven som Landstingen /då/ kommer att ställa på djurskyddsinspektörer/djurskyddshandläggare som de anställer.

  Det är omöligt att ge en fullständig lista på alla utbildningar (även om man begränsar till Skåne) som på sikt kan leda till jobbet som Djurskyddsinspektör. Jag kan endast ge några förslag:
  du kan söka Program som t.ex
  Biologprogrammet på Högskolan i Kristianstad >>
  eller
  börja med en fristående kurs - ex. Biologi: Ekologi på Lunds Universitet >> som är en relativt liten kurs (en halv termin på heltid, dvs det skulle behövas 12 st. lika stora kurser för att få ihop till Kandidatexamen) men genom att börja med en kurs inom rätt kunskapsområde - kan du "komma in i ämnet", träffa likasinnade, skaffa dig mer kunskap bl a om vilka möjligheter finns inom det område; du kommer att kunna prata med lärare och studievägledare som jobbar just inom "rätt fält" och även själv ska kunna bättre avgöra vilka vägar till ditt drömyrke som finns.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga