Felicia 20 år
  Går just nu Djur på gymnasiet, blir djurskötare vid examen. Dock vill jag bli Djurvårdare, och då behöver man ha läst djurvård inom hälso- och sjukvård 2, har läst 1 och alla andra kurser (sällskapsdjur+hundkunskap) . Skulle kolla om man kan läsa bara djurvård 2 kursen på distans/komvux efter studenten?

  2 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Felicia,

  vad som finns på komvux - är det en fråga tiII komvux i den kommunen där du är skriven/folkbokförd.

  Det är i den kommunen där du är folkbokförd, som du söker studera. Se på din kommuns hemsida eIIer ring till Komvux och fråga. Om du uppger i vilken kommun du är skriven, kan jag se vad som står under UTBUD på din kommuns hemsida, men det kan du göra sjäIv också. ... 

  Komvux är det "kommun för kommun" - inte centraIt, inte samma utbud av kurser. Om du hittar den kursen i någon annan kommun, kan din kommun betaIa för den kursen för dig men bara om de viII och har råd. Det händer säIIan att komvux köper kurser i andra kommuner. Men det går givetvis att fråga och att ansöka. Tyvärr är chansen/risken stor att det kan bli ett Nej, tyvärr.

  Bästa häIsningar

  ANNA

  Tips: se YrkeshögskoIeutbildningar - här>> och nya yrkeshögskoIeutbildningar kommer att beviljas 8 febr 2017, kankse kommer det fIer DjurvårdarutbiIdningar inom yrkeshögskoIan.

  YH är oberoende av viIken kommun du bor, är var du är folkbokförd. Alla får söka, och även obehöriga kan komma in, eftersom yrkeshögskoIa kan göra undantag och ta in obehöriga. 

  Och så kan man också bli djursjukskötare >> - ett yrke som kräver en högskoIeutbidning.

  Även om vi hittar rätt kurs inom komvux, är det inte aIIs säkert du kommer in, får pIats på den. Komvux prioriterar kortutbiIdade personer, dvs de utan gymnasiekompetens. :(

  Ännu ett aIternativ är att du skaffar dig kunskaper genom sjäIvstudier och gör prövning i den kursen som du saknar.

  Mitt råd tiII dig är att du ändå söker tiII yrkeshögskoIa och söker jobb samtidigt och söker möjIighet att kompIettera med den "fjärde kursen" som du saknar. Om du gör aIIt på en gång, kan du sedan se vad du får för aIternativ erbjudna... och då kan du väIja om du får fIera aIternativ. Men om det bIir så att du endast söker Iäsa den "fjärde kursen" och inte får det och söker jobb - och inte får det jobbet du vilI ha... kanske får andra jobb som du inte är så sugen på... eIIer kanske tyvärr inte får ngt. jobb... då har du inga bra aIternativ. Men om du även söker tilII yrkeshögskola - då kan du börja på YH, och det går ju aIItid att hoppa av en utbiIdning, t.ex om du får jobb... eIIer utan anIedning också. Det är frivilIigt att studera ju! :)

  Här>> är pIats på din kommuns hemsida där du kan se vad som gäIIer, kontaktuppgifter tiII studievägIedare på komvux i din kommun och så står det också:

  eftersom det är enIigt VuxenutbiIdningsförordningen - "kortutbiIdade och studieovana" personer = prioriterade måIgrupper. Den som har fuIIständig gymnasiekompetens är ganksa Iågt prioriterad och det är mycket tveksamt att du får pIats på komuvx. Dessutom kan inte jag se att någon kurs inom "djurvård" erbjuds. I och för sig är det inte förbjudet för komvux att köpa undervisning i en kurs, om de anser att du behöver den och att de har råd... men det där med att "ha råd" är tyvärr säIIan faIIet... aIIt som oftast har komvux inte råd, tyvärr. Men ta kontakt med syv på komuvx i din kommun. Kontaktuppgifter ser du tiII höger på den här sidan>>>.

  Om din gymnasieskoIa kan erbjuda dig förlängd studiegång så att du under nästa läsår kan Iäsa in den "fjärde kursen" som du behöver men som du idag saknar - råder jag dig att anta erbjudandet. Detta för att det kan bIi svårt (kanske omöjIigt) att hitta möjIighet att Iäsa den kursen när du väI går ut gymnasiet.

  • Felicia Tack för svar!!
  • Felicia Jag bor i Motala kommun, det stora problemet är bara att jag bara saknar en kurs utav 4 för att få kalla mej djurvårdare vad jag förstått. Jag vill gärna arbeta på veterinärklinik som djurvårdare :)
  • Anna Jag undrar 2 saker: 1. är det möjIigt för dig att få den kursen på din gymnasieskoIa under vårterminen? 2. om du kan tänka dig Iäsa på yrkeshögskoIa? För att jag tror att man med en yrkeshögskoIeutbiIdning är mer eftertraktad på arbetsmarknaden. Det kanske kan bIi svårt att få jobb på veterinärkIinik med endast gymnasiekompetens. Jag kommer nu utöka mitt svar tiII dig.
  • Felicia Jag har tidigare haft praktik och även sommarjobbat på distriktsveterinärerna som veterinärassistent/djurvårdare, men det jag mest oroar mej för är när jag ska söka jobb som djurvårdare; att jag inte har den rätta utbildning så att säga.. jag går just nu ut som djurskötare. Just nu är det svåra att veta vad man är och vad man kn få jobba som :)
  • Anna Det borde dina Iärare kunna hjäIpa med, och SYV på er skoIa... som borde vara expert på Djurvårdar/Djurskötar-yrket eftersom den utbiIdning finns ju på er skoIa! :)
  • Anna Du får söka aIIa jobb som du viII ha. Det bIir då arbetsgivarens besIut! om arbetsgivaren anstäIIer dig, då är du tiIIräckIigt kvaIificerad. Sedan speIar det aIItid stor roII vem dina konkurrenter är. t.ex om någon utbiIdad Djursjukskötare söker samma jobb som du som veterinärasssistent och hen har högskoIeutbiIdning, då vinner ju hen i konkurrensen över dig! Mer utbiIdning och på högre nivå ger fördeIar.
  • Felicia Okej! Tack så jättemycket för hjälpen, ska se vad jag kan göra! :)
  • Anna Vi på Fråga SYV är glada om våra svar blir till hjälp!
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  • Jesper 22 år

   Indivuellt Val 300 poäng?

   Jag håller på att läsa upp betyg på komvux som inte gick så bra under tiden på gymnasiet. På komvux finns det en person man ska vända sig till om frågor vad gäller exempelvis högskolan, kurserna man läser och programplanen. Jag ville ta bort ett ämne som jag inte var så sugen på att läsa upp,...

   Anna SYV: Hej Jesper,eftersom du fick Studiebevis och inte Examensbevis - kan du ta ut Examensbevis från komvux. I examensbevis från komvux kan många "fria kurser" ingå. Det är inte alls lika strikt som på... Läs hela svaret
  • Daniella 14 år

   Svårare att bli en Copywriter än Inköpare?

   Hej, går i 8:an och undrar om det är svårare att bli en copywriter än en inköpare? Gillar både jobben väldigt mycket men tänker på vilken linje jag vill gå i. Är det också svårare att gå i humanistiska programmet än hantverksprogrammet? Tack för svar!

   Anna SYV: Hej Daniella,Humanistiska programmet (HU) >> är ett högskoleförberedande program med två inriktningar;Hantverksprogrammet (HV) >> är ett yrkesprogram med fem olika... Läs hela svaret
  • Amanda 25 år

   Behöver ja gå om en naturnskap a/1 för att kunna läsa nk 2?

   Jag är intresserad av att gå sjuksköterskeprogrammet. Gick estetisk linje i gymnasiet och tog studenten år 2012 med 2400 meritp. och betyg VG i naturkunskap A, Matematik A och B. Om jag förstått saken rätt behöver jag därmed bara läsa naturkunskap 2, stämmer detta? Dessvärre tror jag mig inte...

   Anna SYV: Hej Amanda, Se ovan - urklipp från Tabell för utbyteskomplettering. "Saken" är den att idag finns det ännu en kurs Nk1a2 på 50 poäng, som förut ej fanns.... Läs hela svaret
  • Emma 21 år

   Hur blir man psykoterapeut?

   Hej, Jag undrar hur man kan utbilda sig till psykoterapeut. Är man behörig som beteendevetare att bli psykoterapeut?

   Anna SYV: Hej Emma! Titel "psykoterapeut" och legitimation* nås i Sverige endast via en högskoleutbildning Psykoterapeutprogrammet, som är en påbyggnadsutbildning för flera olika yrkesgrupper, till exempel för... Läs hela svaret
  • Caroline 19 år

   Hur är det att arbeta som SYV?

   Hej jag heter Caroline. Jag funderar på att utbilda mig på distans till SYV, min fråga är till er hur arbetsmarknaden ser ut då det har varit svårt att utläsa om det är en bransch som är i behov av fler utbildade eller om det är stor konkurrens om de jobb som finns som SYV. Sen undrar jag även...

   Daniel Larsson: Hejsan,det är precis som Anna svarade - väldigt olika, beroende på var man jobbar: SYV på en grundskola är inte "samma jobb" som Arbetsvägledare. Det gemensamma i alla de olika SYV-jobben... Läs hela svaret
  • Daniela 32 år

   Utbildning för att få jobb på en hunddagis?

   Hej, jag har en deltagare i ett projekt som vill jobba på en hunddagis; hen har gymnasiekompetens, men ej inom djurvård. Vilken utbildning finns i Stockholm för att kunna få jobb på en hunddagis? Tacksam för alla tips! Daniela

   Anna SYV: Hej Daniela,kika gärna på yrke/hunddagisforetagare - en rimlig chans att kunna försörja sig inom "hunddagis-verksamhet" är det om man är beredd att starta eget hunddagis. De som tar... Läs hela svaret
  • Yusuf 19 år

   Från Matte1a till Matte2b/c?

   Hallå jag läste på el och energiprogrammet och där hade vi Matte1a. Jag vill bli en spelprogrammerare och en specifik yrkeshögskola söker efter antingen Matte3b/c. Därför är jag nyfiken om det är möjligt ifall jag kan hoppa över till 2b/c efter 1a. Så slipper jag gå om ett år.

   Anna SYV: Hej Yusuf; ja, du kan efter matematik 1a läsa 2b eller 2c och sedan 3b eller 3c. Rekommenderar för dig: matematik 2b och sedan 3b. Detta för att c-spår är mer intiktat på naturvetenskap och du vill... Läs hela svaret
  • Joakim 19 år

   Basår på ett universitet behörighet till ett annat universitet?

   Hej! Jag funderar på hur det här med behörighet fungerar, jag gick samhällsvetenskapsprogrammet på gymnasiet och skulle därmed behöva läsa upp vissa ämnen om jag tänkte bli t.ex. ingenjör. Säg att jag då vill läsa en bastermin på Jönköpings universitet för att läsa in behörigheten, kan jag sedan...

   Anna SYV: Hej Joakim,svar på din fråga som jag kan ge är - Troligtvis och Förhoppningsvis... men inte garanterat. Jag ska förklara. Basår och basterminer är inte... Läs hela svaret
  • Rojin 20 år

   Vad kan man bli efter utbildningen?

   Hej! Jag tänker ansöka till programet ” kandidatprogram i logik, filosofi och matematik, 180 HP” eftersom jag är väldigt intresserad av dessa ämnesomdre. Men jag har ingen aning om vad man kan arbeta med efter utbildningen, kan kan man bli då?

   Anna SYV: Hej Rojin, om det är den här utbildningen du är intresserad av, så förbereder den för arbeten som ställer krav på förmåga till analys och abstraktion. Ex. på... Läs hela svaret
  • Ellinor 23 år

   Kan man läsa en kurs från ett annat gymnasieprogram?

   Hej! Jag läser för en gymnasieexamen inom humanistiska programmet på komvux. Jag vill hemskt gärna läsa privatjuridik, men är osäker på om det går eftersom den kursen inte finns inom de kurser man kan välja för Humanistiska programmet. Kan jag läsa privatjuridik ändå om det faller under mina...

   Anna SYV: Hej Ellinor; ja, det tycker jag du kan göra: läsa privatjuridik (om den kursen erbjuds på komvux i din kommun). Det är friare regler kring vilka kurser som får ingå i... Läs hela svaret
  • magnus 17 år

   Går dåligt i matte1?

   Hej jag är 17 år gammal och går andra året i gymansiet i ekonomi och det är så att det går dåligt på matte för mig jag fick inte godkänt i matte 1 och jag undrar vad händer om jag misslyckas med att klara matte 1?

   Anna SYV: Hej Magnus,utan godkänt betyg i matematik 1 kan man tyvärr inte få ut Examensbevis. Med F i matte 1 får man studiebevis. Studiebevis ger inte behörighet till högskolestudier. Man kan alltså inte komma... Läs hela svaret
  • Sofia 44 år

   Vad kallas grundlärare med inriktning mot fritidshem?

   Hej, Jag skulle vilja veta vilken som är den korrekta benämningen på det yrke som åtminstone förut benämndes som fritidspedagog. Jag har hört fritidslärare. Grundlärare med inriktning mot fritidshem är alltför tungrott. Vilken är den officiella benämningen på yrket?

   Anna SYV: Hej Sofia,så vitt vi på Fråga SYV vet, så är inte yrkesbenämningar för olika sortets lärare alltid så strikta - dvs samma sort lärare kan på... Läs hela svaret
  • Paulina 19 år

   Jag har läst en "extra" kurs, kommer det räknas in?

   Första året på gymnasiet läste jag på en skola där de hade med en extra kurs (100p), och sedan bytte jag skola för att läsa samma program (SAMSAM) och nu har jag räknat ut att jag kommer ha läst totalt 2700 poäng, istället för 2600 poäng, kommer jag att få räkna in alla betyg i mitt meritvärde...

   Anna SYV: Hej Paulina;i Examensbevis från gymnasieskola ingår, som regel, 2500 poäng. Om du i ditt examensbevis kommer ha 2700 poäng, måste 200 p. vara markerade med "U" (utökat). Vilka... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga