Felicia 21 år
  Går just nu Djur på gymnasiet, blir djurskötare vid examen. Dock vill jag bli Djurvårdare, och då behöver man ha läst djurvård inom hälso- och sjukvård 2, har läst 1 och alla andra kurser (sällskapsdjur+hundkunskap) . Skulle kolla om man kan läsa bara djurvård 2 kursen på distans/komvux efter studenten?

  2 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Felicia,

  vad som finns på komvux - är det en fråga tiII komvux i den kommunen där du är skriven/folkbokförd.

  Det är i den kommunen där du är folkbokförd, som du söker studera. Se på din kommuns hemsida eIIer ring till Komvux och fråga. Om du uppger i vilken kommun du är skriven, kan jag se vad som står under UTBUD på din kommuns hemsida, men det kan du göra sjäIv också. ... 

  Komvux är det "kommun för kommun" - inte centraIt, inte samma utbud av kurser. Om du hittar den kursen i någon annan kommun, kan din kommun betaIa för den kursen för dig men bara om de viII och har råd. Det händer säIIan att komvux köper kurser i andra kommuner. Men det går givetvis att fråga och att ansöka. Tyvärr är chansen/risken stor att det kan bli ett Nej, tyvärr.

  Bästa häIsningar

  ANNA

  Tips: se YrkeshögskoIeutbildningar - här>> och nya yrkeshögskoIeutbildningar kommer att beviljas 8 febr 2017, kankse kommer det fIer DjurvårdarutbiIdningar inom yrkeshögskoIan.

  YH är oberoende av viIken kommun du bor, är var du är folkbokförd. Alla får söka, och även obehöriga kan komma in, eftersom yrkeshögskoIa kan göra undantag och ta in obehöriga. 

  Och så kan man också bli djursjukskötare >> - ett yrke som kräver en högskoIeutbidning.

  Även om vi hittar rätt kurs inom komvux, är det inte aIIs säkert du kommer in, får pIats på den. Komvux prioriterar kortutbiIdade personer, dvs de utan gymnasiekompetens. :(

  Ännu ett aIternativ är att du skaffar dig kunskaper genom sjäIvstudier och gör prövning i den kursen som du saknar.

  Mitt råd tiII dig är att du ändå söker tiII yrkeshögskoIa och söker jobb samtidigt och söker möjIighet att kompIettera med den "fjärde kursen" som du saknar. Om du gör aIIt på en gång, kan du sedan se vad du får för aIternativ erbjudna... och då kan du väIja om du får fIera aIternativ. Men om det bIir så att du endast söker Iäsa den "fjärde kursen" och inte får det och söker jobb - och inte får det jobbet du vilI ha... kanske får andra jobb som du inte är så sugen på... eIIer kanske tyvärr inte får ngt. jobb... då har du inga bra aIternativ. Men om du även söker tilII yrkeshögskola - då kan du börja på YH, och det går ju aIItid att hoppa av en utbiIdning, t.ex om du får jobb... eIIer utan anIedning också. Det är frivilIigt att studera ju! :)

  Här>> är pIats på din kommuns hemsida där du kan se vad som gäIIer, kontaktuppgifter tiII studievägIedare på komvux i din kommun och så står det också:

  eftersom det är enIigt VuxenutbiIdningsförordningen - "kortutbiIdade och studieovana" personer = prioriterade måIgrupper. Den som har fuIIständig gymnasiekompetens är ganksa Iågt prioriterad och det är mycket tveksamt att du får pIats på komuvx. Dessutom kan inte jag se att någon kurs inom "djurvård" erbjuds. I och för sig är det inte förbjudet för komvux att köpa undervisning i en kurs, om de anser att du behöver den och att de har råd... men det där med att "ha råd" är tyvärr säIIan faIIet... aIIt som oftast har komvux inte råd, tyvärr. Men ta kontakt med syv på komuvx i din kommun. Kontaktuppgifter ser du tiII höger på den här sidan>>>.

  Om din gymnasieskoIa kan erbjuda dig förlängd studiegång så att du under nästa läsår kan Iäsa in den "fjärde kursen" som du behöver men som du idag saknar - råder jag dig att anta erbjudandet. Detta för att det kan bIi svårt (kanske omöjIigt) att hitta möjIighet att Iäsa den kursen när du väI går ut gymnasiet.

  • Felicia Tack för svar!!
  • Felicia Jag bor i Motala kommun, det stora problemet är bara att jag bara saknar en kurs utav 4 för att få kalla mej djurvårdare vad jag förstått. Jag vill gärna arbeta på veterinärklinik som djurvårdare :)
  • Anna Jag undrar 2 saker: 1. är det möjIigt för dig att få den kursen på din gymnasieskoIa under vårterminen? 2. om du kan tänka dig Iäsa på yrkeshögskoIa? För att jag tror att man med en yrkeshögskoIeutbiIdning är mer eftertraktad på arbetsmarknaden. Det kanske kan bIi svårt att få jobb på veterinärkIinik med endast gymnasiekompetens. Jag kommer nu utöka mitt svar tiII dig.
  • Felicia Jag har tidigare haft praktik och även sommarjobbat på distriktsveterinärerna som veterinärassistent/djurvårdare, men det jag mest oroar mej för är när jag ska söka jobb som djurvårdare; att jag inte har den rätta utbildning så att säga.. jag går just nu ut som djurskötare. Just nu är det svåra att veta vad man är och vad man kn få jobba som :)
  • Anna Det borde dina Iärare kunna hjäIpa med, och SYV på er skoIa... som borde vara expert på Djurvårdar/Djurskötar-yrket eftersom den utbiIdning finns ju på er skoIa! :)
  • Anna Du får söka aIIa jobb som du viII ha. Det bIir då arbetsgivarens besIut! om arbetsgivaren anstäIIer dig, då är du tiIIräckIigt kvaIificerad. Sedan speIar det aIItid stor roII vem dina konkurrenter är. t.ex om någon utbiIdad Djursjukskötare söker samma jobb som du som veterinärasssistent och hen har högskoIeutbiIdning, då vinner ju hen i konkurrensen över dig! Mer utbiIdning och på högre nivå ger fördeIar.
  • Felicia Okej! Tack så jättemycket för hjälpen, ska se vad jag kan göra! :)
  • Anna Vi på Fråga SYV är glada om våra svar blir till hjälp!
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  • Hugo 17 år

   Vad ska jag ha för betyg i tyska?

   Hej, Har fått D i slutbetyg i tyska 3 trots att jag fick A i hör och läsförståelse B i muntligt och D på det skriftliga. Känns väldigt orimligt att detta ska leda till at jag får betyget D som slutbetyg.

   Anna SYV: Betyg är det lärare som är experter på att sätta och inte syvar. Prata med läraren och be om förklaring är mitt råd.
  • Adna 17 år

   Kommer jag in på socionomprogrammet??

   Hej, Jag går i ettan nu men jag är väldigt orolig för att jag inte kommer lyckas komma in i Göteborgs universitet...Jag har för mestadels A och B jag kanske får två C och ett E. Och jag vet inte hur dessa betyg kommer påverka mina chanser...

   Anna SYV: Hej, om du får i genomsnitt C betyg och max i merit(t.ex genom eng 7 och moderna språk 3&4 eller matematik 3 och högre mattekurser) får du meritvärde på 17.5 l gymnasiearbete... Läs hela svaret
  • Moa 22 år

   Vad får jag för meritvärde med meritpoäng?

   Hej! Mitt jämförelsetal är just nu 15.45. Jag har läst till 3 kurser på distans, spanska 3 o 4 samt engelska 7. Som det ser ut så kommer jag att få betyg B i spanska 3, C i spanska 4 och D i engelska 7. Hur påverkar detta mitt meritvärde? Vad kommer mitt nya jämförelsetal vara? Jag har...

   Anna SYV: Hej, ditt nya meritvärde blir, enl min uppskattning ca 17.7 och så här tänker jag: medelbetyg/snitt på de Nya kurser blir C vilket är lite lägre än snittet du har idag...... Läs hela svaret
  • Mina 17 år

   Kommer jag få F?

   Hej Jag har haft problem med sömnen i samband med pressen i skolan och försov mig därför upprepade gånger en specifik period. Detta råkade inträffa dagarna jag skulle ha nationella prov i engelska (skriv, muntlig del). Talade med min lärare och hon sa att jag att jag skulle få ett F i...

   Anna SYV: hej, det stämmer att en elev som fick F i en kurs hen läste på gymnasiet, har rätt att höra Prövning; tidpunkt för prövningen är det Skolan som bestämmer.  Om elever varit sjuk eller om... Läs hela svaret
  • Johan 33 år

   Polishögskolan?

   Hej Har sökt två olika utbildningar. Till Kriminologiprogrammet har jag behörighet men inte till Polishögskolan. Till polishögskolan står det att jag saknar Svenska B eller Svenska 3. Men när jag läste in svenska 2 på komvux våren 2013 sa de att det var svenska B, bara att det bytt namn och att...

   Anna SYV: Hej Johan,du kan behöva läsa svenska 3... saken är den att reglerna har förändrats ganska mycket med gymnasiereformen Gy11 (Vux12) - och mer svenska började krävas (bland annat). Men de som sedan innan... Läs hela svaret
  • Volodymyr 19 år

   SVA 2 utan SFI?

   Kan jag Borja med sva2 på komvux om jag har ett betyg från sva1 med jag har inget betyg från sfi?

   Anna SYV: Hej, om du har godkänt betyg i Sva1 borde du kunna börja på kursen Sva2. Har du frågat komvux i den kommunen där du är folkbokförd? Vad fick du för svar där? vänligen ÂNNA
  • Moa 19 år

   Läsa matematik 1a och 2a istället för 2b?

   Hej! Jag slutar det humanistiska programmet nu till sommaren och har därmed endast läst matte 1b. Jag är inte speciellt duktig på matte, och hade tänkt läsa upp några betyg under hösten för att kunna komma in på psykologprogrammet. På psykologprogrammet finns det ett krav om matte 2a/2b/2c. Är...

   Anna SYV: Hej Moa, det är ok för dig att läsa matematik 2a på komvux. Om du på gymnasiet fick godkänt betyg i matematik1b, kommer komvux troligtvis inte bereda dig plats på matematik 1.... Läs hela svaret
  • seaf 22 år

   kan jag få examen?

   jag läser till undersköterska på 60 veckor omfattande 1500 men om jag får underkänt på en kurs dvs 100p men klarar allt annat samt gymnasiearbetet får jag min examen ändå?

   Julia SYV: Hej Seaf,för Examen från komvux behöver du 2400 betygsatta poäng, av de kan maximalt 150 p. vara F. Det är komvux-rektor som är ansvarig för att se till att alla regler följs när examen... Läs hela svaret
  • Nathan 20 år

   Behörighet och betygskomplettering?

   Hej! Jag gick ut gymnasiet med 2200 poäng. Jag läste igen en kurs i höstas, men tydligen så räknades idrottsbetyget inte in, så jag hade fortfarande 2200 poäng. Nu blev jag klar med en till kurs, så jag har 2300 poäng, vilket räcker tillräckligt för högskolebehörighet. Nu undrar jag om jag...

   Julia SYV: Hej Nathan, du måste senast 20 juni 2019 ladda upp ditt EXAMENSBEVIS (ett dokument som heter så) på "mina sidor" på Antagning.se Det kan hända att det dokumentet kan "dyka upp" där... Läs hela svaret
  • Ibn Abu 19 år

   Komvux lägga till kurser?

   Har snart full gymnasieutbildning och har läst två extra kurser som man ska, frågan är om jag kan söka till engelska 7 för att få merit och om fallet då är ja måste kursen bytas ut mot en annan? Hur räknas snittet i ett sånt här fall?

   Julia SYV: Hej,även om du ha läst 2500 p., så är det inte automatiskt så att du får Examensbevis. Och det är olika regler i fall man har Examensbevis eller Studiebevis.
  • Armand 17 år

   Kan jag avbryta min kurs utan att det påverkar mig negativt?

   Jag har nyligen i ettan valt till spanska 4 som kurs (för att göra den i tvåan). Den är inte obligatorisk och görs på distans, men efter spanska 3 inser jag att detta var ett misstag. Om jag då avbryter kursen (som inte är nödvändig...

   Anna SYV: Hej Armand, boka möte med syv på din skola - innan du påbörjar den kursen som du nu inte vill läsa. Kanske är det värt att tänka på saken över... Läs hela svaret
  • Edvin 21 år

   Kan man pröva ut resterande av sina gymnasiepoäng på en termin?

   Hej, jag avslutade gymnasiet utan examen med 900 gymnasiepoäng: Jag har godkänt eller högre (alltså inga F) i: Matte 1c, 4 Samhällskunskap 1b Naturkunskap 1b Svenska 1 Historia 1b Engelska 5, 6 Moderna Språk 1. Jag vill pröva/tenta av dessa kurser så fort som möjligt i nästa...

   Anna SYV: Hej Edvin, Om jag förstår dig rätt, behöver du Behörighet till högskola och för det behövs inte nödvändigtvis just examensbevis utan du kan... Läs hela svaret
  • Natta 23 år

   Snittbetyg , merit?

   Hej! Gick ut hantverksprogrammet 2015 med 2700 poäng, vill läsa vidare på universitet och kommer läsa upp meritkurser i spanskan och matematik, min fråga är om man söker in till universitet på de 16-17 bästa betygen? Räknas frisörämnena till exempel bort då de inte är relvanta för programmen jag...

   Anna SYV: Hej Natta, jag antar att du har ett Examensbevis. Om du har ett Studiebevis, då är du i så fall inte behörig till högskola och måste komplettera på komvux.Om du har ett Examensbevis med 2700 p. i, se... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga