Felicia 21 år
  Går just nu Djur på gymnasiet, blir djurskötare vid examen. Dock vill jag bli Djurvårdare, och då behöver man ha läst djurvård inom hälso- och sjukvård 2, har läst 1 och alla andra kurser (sällskapsdjur+hundkunskap) . Skulle kolla om man kan läsa bara djurvård 2 kursen på distans/komvux efter studenten?

  2 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Felicia,

  vad som finns på komvux - är det en fråga tiII komvux i den kommunen där du är skriven/folkbokförd.

  Det är i den kommunen där du är folkbokförd, som du söker studera. Se på din kommuns hemsida eIIer ring till Komvux och fråga. Om du uppger i vilken kommun du är skriven, kan jag se vad som står under UTBUD på din kommuns hemsida, men det kan du göra sjäIv också. ... 

  Komvux är det "kommun för kommun" - inte centraIt, inte samma utbud av kurser. Om du hittar den kursen i någon annan kommun, kan din kommun betaIa för den kursen för dig men bara om de viII och har råd. Det händer säIIan att komvux köper kurser i andra kommuner. Men det går givetvis att fråga och att ansöka. Tyvärr är chansen/risken stor att det kan bli ett Nej, tyvärr.

  Bästa häIsningar

  ANNA

  Tips: se YrkeshögskoIeutbildningar - här>> och nya yrkeshögskoIeutbildningar kommer att beviljas 8 febr 2017, kankse kommer det fIer DjurvårdarutbiIdningar inom yrkeshögskoIan.

  YH är oberoende av viIken kommun du bor, är var du är folkbokförd. Alla får söka, och även obehöriga kan komma in, eftersom yrkeshögskoIa kan göra undantag och ta in obehöriga. 

  Och så kan man också bli djursjukskötare >> - ett yrke som kräver en högskoIeutbidning.

  Även om vi hittar rätt kurs inom komvux, är det inte aIIs säkert du kommer in, får pIats på den. Komvux prioriterar kortutbiIdade personer, dvs de utan gymnasiekompetens. :(

  Ännu ett aIternativ är att du skaffar dig kunskaper genom sjäIvstudier och gör prövning i den kursen som du saknar.

  Mitt råd tiII dig är att du ändå söker tiII yrkeshögskoIa och söker jobb samtidigt och söker möjIighet att kompIettera med den "fjärde kursen" som du saknar. Om du gör aIIt på en gång, kan du sedan se vad du får för aIternativ erbjudna... och då kan du väIja om du får fIera aIternativ. Men om det bIir så att du endast söker Iäsa den "fjärde kursen" och inte får det och söker jobb - och inte får det jobbet du vilI ha... kanske får andra jobb som du inte är så sugen på... eIIer kanske tyvärr inte får ngt. jobb... då har du inga bra aIternativ. Men om du även söker tilII yrkeshögskola - då kan du börja på YH, och det går ju aIItid att hoppa av en utbiIdning, t.ex om du får jobb... eIIer utan anIedning också. Det är frivilIigt att studera ju! :)

  Här>> är pIats på din kommuns hemsida där du kan se vad som gäIIer, kontaktuppgifter tiII studievägIedare på komvux i din kommun och så står det också:

  eftersom det är enIigt VuxenutbiIdningsförordningen - "kortutbiIdade och studieovana" personer = prioriterade måIgrupper. Den som har fuIIständig gymnasiekompetens är ganksa Iågt prioriterad och det är mycket tveksamt att du får pIats på komuvx. Dessutom kan inte jag se att någon kurs inom "djurvård" erbjuds. I och för sig är det inte förbjudet för komvux att köpa undervisning i en kurs, om de anser att du behöver den och att de har råd... men det där med att "ha råd" är tyvärr säIIan faIIet... aIIt som oftast har komvux inte råd, tyvärr. Men ta kontakt med syv på komuvx i din kommun. Kontaktuppgifter ser du tiII höger på den här sidan>>>.

  Om din gymnasieskoIa kan erbjuda dig förlängd studiegång så att du under nästa läsår kan Iäsa in den "fjärde kursen" som du behöver men som du idag saknar - råder jag dig att anta erbjudandet. Detta för att det kan bIi svårt (kanske omöjIigt) att hitta möjIighet att Iäsa den kursen när du väI går ut gymnasiet.

  • Felicia Tack för svar!!
  • Felicia Jag bor i Motala kommun, det stora problemet är bara att jag bara saknar en kurs utav 4 för att få kalla mej djurvårdare vad jag förstått. Jag vill gärna arbeta på veterinärklinik som djurvårdare :)
  • Anna Jag undrar 2 saker: 1. är det möjIigt för dig att få den kursen på din gymnasieskoIa under vårterminen? 2. om du kan tänka dig Iäsa på yrkeshögskoIa? För att jag tror att man med en yrkeshögskoIeutbiIdning är mer eftertraktad på arbetsmarknaden. Det kanske kan bIi svårt att få jobb på veterinärkIinik med endast gymnasiekompetens. Jag kommer nu utöka mitt svar tiII dig.
  • Felicia Jag har tidigare haft praktik och även sommarjobbat på distriktsveterinärerna som veterinärassistent/djurvårdare, men det jag mest oroar mej för är när jag ska söka jobb som djurvårdare; att jag inte har den rätta utbildning så att säga.. jag går just nu ut som djurskötare. Just nu är det svåra att veta vad man är och vad man kn få jobba som :)
  • Anna Det borde dina Iärare kunna hjäIpa med, och SYV på er skoIa... som borde vara expert på Djurvårdar/Djurskötar-yrket eftersom den utbiIdning finns ju på er skoIa! :)
  • Anna Du får söka aIIa jobb som du viII ha. Det bIir då arbetsgivarens besIut! om arbetsgivaren anstäIIer dig, då är du tiIIräckIigt kvaIificerad. Sedan speIar det aIItid stor roII vem dina konkurrenter är. t.ex om någon utbiIdad Djursjukskötare söker samma jobb som du som veterinärasssistent och hen har högskoIeutbiIdning, då vinner ju hen i konkurrensen över dig! Mer utbiIdning och på högre nivå ger fördeIar.
  • Felicia Okej! Tack så jättemycket för hjälpen, ska se vad jag kan göra! :)
  • Anna Vi på Fråga SYV är glada om våra svar blir till hjälp!
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  • Mohamad 19 år

   Barnskötare till förskollärare?

   Hej En jag känner har jobbat som barnskötare i tio år och vill nu vidareutbilda sig till förskolelärare. Hur ska hon gå tillväga? Behöver hon studera lika mycket? Hon har ju som sagt jobbat en längre tid som barnskötare. Går det att få en erfarenhetsbaserad examen eller någon form av...

   Milla SYV: Man söker till den utbildning som man vill gå, om det är förskollärare - se Studera.nu/jamfor-utbildning/?q=förskollärarprogrammet  och när man är Antagen, kan man... Läs hela svaret
  • Amer 18 år

   Matte 4 och kemi 2?

   Hej, Är det obligatorisk att läsa matte 4c och kemi 2? Jag går natur/natur programmet på gymnasiet. Universitet som jag tänker söka utbildningen där, kräver bara betyget i matte 3c och kemi 1. Naturligtvisst behövs också en komplett...

   Anna SYV: Hej Amer;i inriktningen Naturvetenskap ingår matte 4 och kemi 2 som obligatoriska kurser. Man måste, alltså, ha betyg i de kurserna i sitt examensbevis. Även F är betyg; det går, alltså, med F i... Läs hela svaret
  • Hanna 23 år

   Sänks mitt snitt?

   Hej, som jag skrivit tidigare har jag D i historia 1b. Jag ska göra prövning i kursen om en månad, vad hönder om jag får E eller F? Har jag fortfarande kvar mitt D eller sänks jag?

   Daniel Larsson: Hej Hanna,ja, du behåller det högre betyget, om du får ännu ett betyg i samma kurs, men det nya betyget blir lägre. Alltså, det stämmer det som Jenny har skrivit i en kommentar till din fråga:... Läs hela svaret
  • Jenny 45 år

   Vad behöver man för utbildning för att jobba med event?

   Hej som rubriken lyder, undrar vad för sort utbildning man behöver för att få jobba med event? Tack på förhand för att ni ger er tid att svara! Mvh Jenny A.

   Daniel Larsson: Hej Jenny,det finns många olika "event-yrken" och det är olika utbildningar som rekommenderas, önkas eller krävs för att jobba inom de olika yrken. Kika gärna på alla de yrkesbeskrivningar som det länkas till på Event-yrken >>
  • Moa 22 år

   Kan man ändra studiebevis till studieexamen?

   Hej. När jag började på mitt senaste gymnasium hade jag redan gått i en annan gymnasieskola tidigare men hoppat av, hade dock fått godkänt i engelska 5. Så jag berättade detta för den nya skolan och dom sa att jag inte behövde läsa den kursen igen. Nu när jag tog studenten så fanns inte...

   Liselotte Johansson: Hej Moa,för behörighet till högskola behöver du - Examensbevis från ett högkoleförberedande gymnasieprogram, eller från ett yrkesprogram (men då med godkända... Läs hela svaret
  • Emilia 23 år

   Hur går det till?

   Hej, Jag läste nyligen om att man bör slutföra sin gymnasieexamen innan år 2020 (30/6), på grund av en ny reform. Jag har samlat betygsdokument och studiebevis från gymnasiet med godkända betyg och har cirka 1000p kvar att göra innan den nya reformen tillkommer. Vilka kurser skall...

   Liselotte Johansson: Hej Emilia, du borde hinna. På heltid läser man, läser man 400 poäng under höstterminen och 450 eller 500 poäng under vårterminen, som är lite längre, än höstterminen (på... Läs hela svaret
  • Niklas 29 år

   Basår på Uni eller Komvux?

   Hej, Ponera följande , jag har 21,50 i snitt idag i gruppen BII. Saknar områdesbehörighet 13, dvs bio/kemi/fys samt ma 3-4. Hur påverkas mitt betygssnitt om dessa kurser läses in via Komvux? Kommer mitt snitt som jag kämpat med att få upp sänkas om jag erhåller Godkänt i alla dessa ämnen...

   Liselotte Johansson: Hejsan,läs gärna info på https://fragasyv.se/info/komvux-eller-naturvetenskapligt-basar Ännu ett alternativ är - söka till Folkhögskola; Omdöme från en folkhögskola om... Läs hela svaret
  • Clara 19 år

   Hjälp med högskoleutbildning?

   Hej! Jag är 18 år och tar studenten från samhällsprogrammet med beteendeinriktingen i sommar. Jag skulle behöva vägledning med vad jag ska välja för högskoleutbildning och yrkesval. I grupp är jag en naturlig ledare, målinriktad och en bra problemlösare. Jag skulle gärna jobba där jag har en...

   Milla SYV: Hej, börja med att kika på Yyrke/eventarrangor och se sedan även info om många andra yrken. ang.lön och konkurrensen är det svårt att säga ngt med säkerhet men oftast är det hård konkurrens om de jobben som ger hög lön.
  • Sara 16 år

   Vad händer med gymnasiet om man har F i matte?

   Hej jag går i 9:an och kämpar med matten. Jag har haft jättesvårt med matte under typ hela grundskolan och haft F i det under 7,8 och hösten i 9an. Så om jag får F den här terminen vilket är en väldigt stor sannolikhet vad händer då? Har fattat att man på något sätt pluggar upp det på IM men hur...

   Liselotte Johansson: Hej Sara,precis som Milla skriver i kommentaren till din fråga - kommer från 1 juli 2019 finnas en Ny utbildning som heter Programinriktat val; eftersom utbildningen är ny så vet inte man... Läs hela svaret
  • Simon 16 år

   Ekonomiprogrammet, Matematik?

   Hej, går i 9:an och har lite svårt för matematik då jag har ett E i betyg. Har sökt till ekonomiprogrammet, men jag undrar om jag kan klara matten på gymnasiet då jag har lite svårt för det?

   Anna SYV: Hej Simon, frågan är om du kanske har dyskalkyli och i så fall behöver hjälp av speciallärare i matematik. Hur stora svårigheter i matte du har,vet inte jag. Prata med din lärare i matematik,be om dyskalkyli-utredning.
  • Ellie 19 år

   Från folkhögskola till universitet?

   Hej Hur går jag till väga för att gå från folkhögskolans allmänna behörighetskurs till att söka universitet? Jag vill kunna få utgångsbetyg för gymnasium för att söka till universitetsutbildning i journalistik. Går detta?

   Anna SYV: Hej Ellie,ja, man kan med Omdöme om Grundläggande behörighet + omdöme om särskild behörighet i de kurserna som krävs för särskild behöriget till just "din"... Läs hela svaret
  • Nora 16 år

   Kan jag ändra mig efter att jag lämnat in kvittensen?

   Hej! Jag har redan bekräftad mina gymnasieval och lämnat in min kvittens till min SYV. Är det försent för att ändra sig? Vet att jag är ute i sen tid men jag skulle gärna vilja ändra mig nu innan omvalsperioden pga att jag kommer behöva göra färdighetsprov i onödan annars. Tack på...

   Anna SYV: Hej Nora,prata med SYV på din skola och/eller med personal på just ditt gymnasieantagningskansli. Kontaktuppgifter till de olika antagningskanslierna finns på... Läs hela svaret
  • Vendela 17 år

   Hur går jag tillväga för att gå om ettan?

   Hej! Just nu går jag naturprogrammet i årskurs ett på gymnasiet men jag känner att jag har valt fel program och vill därför byta program och gå om ettan. Jag skulle vilja byta till Teknikprogrammet vilket inte finns på den skolan jag går på just nu och jag behöver därför byta både skola och...

   Anna SYV: Hej Vendela,ansökan kan du göra under VAL- eller under Omvalsperioden; det spelar ingen roll. Det är de val som ligger i systemet sista dagen i Omvalsperioden som behandlas i det... Läs hela svaret
  • Fredrik 19 år

   Kan jag läsa matte 5 på komvux?

   Jag är 19 och läser just nu det tredje året och har läst all matte förutom matte 5. När jag har gått ut gymnasiet med gymnasieexamen kommer jag kunna läsa matte 5 på komvux? Jag fick alltså aldrig möjligheten att läsa matte 5...

   Milla SYV: Matte 5 krävs inte för Behörighet. Den ger meritpoäng och jag förstår varför du vill läsa den. Sök till komvux och vi får hoppas att du får läsa matte 5!
  • Marwa 17 år

   Undrar vad KPU är?

   Hej. Jag är nyfiken på ämneslärarutbildningen och jag har läst om en student som blev ämneslärare på tre terminer och hon sa att detta var på grund av att hon hade tidigare läst ämnena vid KPU. Jag har för mig att ämneslärarutbildningen är 5,5 år men är det möjligt att ändå bli det men genom KPU...

   Peter SYV: hej Marwa,KPU, Kompletterande pedagogisk utbildning, är inte till för att bli lärare snabbre än genom ämneslärarprogrammet. KPU är på 3 terminer på heltid. För att komma in, måste... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga