Hilda
  Hej!
  Jag undrar vad som gäller för att ta dubbla kandidatexamen. Jag vet att för bara en krävs 180 hå varav 90 i ”huvudområdet”. Jag läser 2 året på en kandidat i historia och för oss är termin 5 valfri och jag har tänkt läsa textilvetenskap A denna termin. Jag undrar då om, när jag efter 6 terminer tar kandidatexamen i historia, kan läsa textilvetenskap B och C och få även en kandidatexamen i textilvetenskap. Eller krävs det ytligare 3 terminer, alltså sammanlagt 360 hp för dubbel kandidatexamen?

  1 Svar

  Daniel SYV

  Hej Hilda,

  du måste söka svar hos studievägledare på den institutionen där du vill ta ut kandidatexamen i textilvetenskap. Generellt gäller: du måste även läsa och få godkänt resultat i rätt kandidatkurs, alltså en kandidatkurs som passar in i just det aktuella kunskapsområde. Och det är inte säkert att en sådan kandidatkurs ges som fristående. Det kan hända att den ges endast inom ett program, och i så fall måste du komma in på det programmet, ansöka om tillgodoräknande av tidigare utbildning och då får du svar vilka delar av programmet som du kan hoppa över. Sedan bestämmer varje lärosäte vilka de "övriga kurser" som måste ingå i kandidatexamen, alltså de som är utöver 90 hp i huvudämnet + kandidatkurs á minst 15 hp (kan hända att kandidatkursen är på 30 hp). Vilka de "övriga" 60 eller 75 hp kan/får vara bestämmer som sagt varje lärosäte självt. Ibland krävs det att de poängen är i "närliggande ämne". Ofta får man 30 hp fria ... i alla fall vad gäller generell kandidatexamen.
   

  Sammanfattning
  Du måste vända dig till institutionen där du vill ta ut kandidatexamen.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga