Frågardigsyv
    Hej, jag har diagnosen dyskalkyli och har den även på papper.

    min fråga är då att jag vill läsa universitet men jag har inte godkänt på matte då jag ha haft min diagnos hela mitt liv; och jag behöver matte som behörighet för att söka in till mitt dröm utbildning.

    men eftersom att jag har den diagnosen så klarar jag inte av matte, så min fråga är vad gör jag om jag inte klarar av matte?

    jag behöver det som behörighet för att söka till universitet, kan jag söka till universitet utan matte i betyg på grund av min diagnos kan jag få det undantaget?

    1 Svar

    Milla SYV på FrågaSYV

    Nej, det tror jag inte du kan få. Diagnosen dyskalkyli ger dig rätt till stöd i undervisningen; du kan ha rätt att få undervisning av speciallärare i matematik; du kan också ha rätt att få längre tid för att skriva matteprov men undantag från behörighetskraven inför en universitetsutbildning känner jag inte till att du skulle ha rätt till. Tänk på följande: hur ska en person klara genomföra utbildning och få examen om hen saknar förkunskaperna som krävs? Man kan ju inte bygga vidare på de kunskaper som inte finns. Varför kunskaperna inte finns är en annan "femma"... men det går ju inte att bygga vidare på den grunden som saknas.

    Studie- och yrkesvägledare

    Frågor och svar

    Hittar du inte din fråga?

    Skapa en ny fråga